Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 41 - Ang Ika-duha nga Kamatayon

  Nagdalagan si Satanas sa tunga, kag nagtinguha sa pagpaisog kag pagpagiho sang kadam-an. Apang ang kalayo halin sa Dios nga nagowa sa langit nag-ulan sa ila, kag ang mga dungganon nga mga tawo, kag ang makusog nga mga tawo, kag ang mga bantugan kag mga imol kag makalolooy nga mga tawo, tanan gin-ubos sing tingub. Nakita ko nga ang iban nalaglag dayon, samtang ang iban nag-antus sing madugay pa. Ginasilotan sila suno sa mga binuhatan nga ila nahimo sa lawas. Ang iban madamo pa nga mga inadlaw kag naubus, kag tubtub nga may ara nga bahin sa ila nga wala pa masunog, ang tanan nga balatyagon sang pag-antus ara pa didto. Siling sang manugtunda, ang ulud sang kabuhi indi mapatay; ang ila kalayo indi mapalong tubtub nga may ara pa diotay nga bahin nga ila maka-on.ADP 176.1

  Apang si Satanas kag ang iya mga manugtunda nag-antus sing malawig. Si Satanas wala lang nagpas-an sang kabug-aton kag silot sang iya mga sala, apang ang mga sala sang tanan nga gintubos gintongtong sa iya; kag kinahanglan man nga mag-antus sia sang pagkalaglag sang mga kalag nga sia ang kabangdanan. Niyan nakita ko nga si Satanas, kag ang tanan nga malauton nga panong, naubos, kag ang hustisya sang Dios nabayaran; kag ang tanan nga panong sang mga manugtunda, kag ang tanan nga mga tinubos nga balaan, sa mabaskug nga tingog nagsiling, Amen!ADP 176.2

  Siling sang manugtunda, si Satanas amo ang gamot, ang iya kabataan amo ang mga sanga. Naubos na sila subong ang gamot kag ang mga sanga. Namatay sia sa walay katapusan nga kamatayon. Wala na gid sa ila sing pagkabanhaw, kag ang Dios may isa ka matinlo nga universo. Nagtan-aw ako niyan, kag nakita ko ang kalayo nga nag-ubos sang mga makasasala, nagasunog sang mga sagbot kag nagaputli sang duta. Liwat nagtulok ako kag nakita ko ang duta nga ginputli-an. Wala sing bisan isa ka tanda sang pagpanghimalaut. Ang mga buka, indi tupong nga nawong sang duta sadto, subong tupong na, tapan na kaayo. Ang bug-os nga universo sang Dios matinlo, kag ang dakung pagsumpunganay natapus na sing dayon. Bisan diin kita magtulok, ang tanan nga butang nga makita sang mata, matahum kag balaan. Kag ang tanan nga panong sang tinubos, tigulang kag pamatan-on, daku kag diotay, nagbutang sang ila nagasidlaksidlak nga mga korona sa tiilan sang ila Manunmubos, kag naghapa sang ila mga kaugalingon sa paghimaya sa Iya atubangan, kag nagsimba sa Iya nga nagakabuhi sa walay katubtuban. Ang matahum nga Duta, nga sa bug-os niya nga himaya, amo ang panubli-on nga walay katapusan sang mga balaan. Ang ginhari-an, kag paggahum, kag pagkadaku sang ginharian idalum sang bug-os nga langit, ginhatag niyan sa mga balaan sang Labing Mataas nga magapuyo sini sing dayon, bisan pa sa walay katubtuban kag walay katubtuban.ADP 176.3

  Tan-awa ang Isaias 66:24; Daniel 7:26-27; Bugna 20:9-15, 21:1, 22:3ADP 177.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents