Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Învățați Cuvântul

  St. Helena, Cal.,

  22 septembrie 1903

  Către profesorii de la Colegiul Misionar “Emanuel”

  Am ceva de spus profesorilor cu privire la cartea de curând apărută, Templul cel viu. Fiți atenți cum susțineți prezentările acestei cărți cu privire la personalitatea lui Dumnezeu. După cum mi-a prezentat Domnul lucrurile, aceste susțineri nu poartă aprobarea lui Dumnezeu. Ele sunt o capacană pe care vrăjmașul a pregătit-o pentru aceste zile din urmă. Am crezut că aceste lucruri vor fi cu siguranță observate, și că n-ar fi fost necesar să mai spun ceva cu privire la ea. Dar pentru că s-a pretins că învățăturile din cartea aceasta pot fi susținute cu declarațiile din scrierile mele, sunt obligată să neg aceste afirmații. În această carte pot fi expresii și afirmații care sunt în armonie cu scrierile mele. Și pot fi multe declarații în scrierile mele, care atunci când sunt luate din context, și interpretate cu mintea scriitorului cărții Templul viu, să pară a fi în armonie cu învățăturile acestei cărți. Aceasta ar putea da o aparență de susținere că declarațiile și afirmațiile din templul viu sunt în armonie cu scriarile mele. Dar să ferească Dumnezeu ca această părere să predomine.MN 322.3

  Nu avem nevoie de misticismul care este în această carte. Cei care susțin aceste sofisme se vor descoperi într-o poziție în care vrăjmașul poate vorbi cu ei și îi poate îndepărta de Dumnezeu. Mi s-a arătat că scriitorul acestei cărți este pe un drum greșit. El și-a pierdut simțul de deosebire al adevărului pentru acest timp. El nu știe unde îl vor duce pașii. Zona adevărului este foarte aproape de zona rătăcirii, și ambele minți pot părea una pentru mințile care nu sunt iluminate de Duhul Sfânt, și care, din cauza aceasta nu sunt sensibile să facă deosebirea dintre adevăr și rătăcire.MN 323.1

  În cartea Templul viu se dă foarte puțină lumină cu privire la credința care trebuie cultivată și păstrată în aceste zile din urmă, și această lumină este atât de nesigură încât nu ajută poporul lui Dumnezeu în acest stadiu al lucrării.MN 323.2

  În viziuni de noapte, mi-a fost prezentată lămurit această situație. În fața unui număr mare de oameni, Cineva cu autoritate vorbea și spunea: Dacă presupunerile și afirmațiile cuprinse în această carte ar fi fost importante, dacă aceste declarații ar fi hrană curată, fără neghină, s-ar fi făcut o mențiune categorică cu privire la ele în revelația pe care Hristos i-a dat-o lui Ioan să o transmită bisericilor. Domnul i-a descoperit lui Ioan subiectele pe care le-a socotit că vor fi necesare poporului Său în zilele din urmă. Îndrumarea pe care El i-a dat-o se găsește în cartea Apocalipsei. Cei care vor fi conlucrători cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos vor da pe față un interes deosebit pentru adevărurile care se găsesc în cartea Apocalipsei. Prin glas și prin scris ei se vor strădui să explice lucrurile minunate pe care Hristos a venit din cer să le descopere. A fost citit apoi, cu solemnitate primul capitol din cartea Apocalipsei.MN 323.3

  “Descoperirea lui Isus Hristos pe care I-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul Său la robul Său Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos, și a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape.”MN 323.4

  Instructorul nostru a prezentat soliile solemne care au fost date în ordine în Apocalipsa, și care trebuie să ocupe primul loc în mințile poporului lui Dumnezeu.MN 323.5

  În toată cartea Templul viu, sunt folosite pasaje din scriptură, dar în multe locuri, aceste pasaje sunt folosite în așa fel încât nu li se dă interpretarea corectă. Solia pentru timpul acesta nu este noi suntem “Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului”. “Pe cine primește Domnul ca vase spre slava Sa? Pe cei care conlucrează cu Hristos, pe cei care cred adevărul, care trăiesc adevărul și care vestesc adevărul în toată însemnătatea lui.MN 323.6

  Unii vor fi amăgiți cu cuvinte plăcute și cu vorbiri frumoase puse într-o exprimare pe care nu o pot înțelege și nici interpreta. Timpul prețios trece repede, și mulți vor fi jefuiți de timpul care ar fi trebuit consacrat vestirii soliilor pe care Dumnezeu le-a trimes unei lumi căzute. Satana are plăcere să vadă încercarea minților care ar fi trebuit folosită în studierea adevărurilor care au de a face atât de mult cu realitățile veșnice.MN 323.7

  Mărturia lui Hristos, o mărturie având un caracter foarte solemn, trebuie să fie dusă lumii. În toată cartea Apocalipsei se găsesc făgăduințele cele mai prețioase și mai înălțătoare, precum și avertizările de o importanță solemnă și înfricoșătoare. Să nu citească aceia care mărturisesc că au cunoașterea adevărului, mărturia dată de Hristos lui Ioan? În ea nu se găsește o presupunere, și nici amăgire științifică. În ea se găsesc adevărurile care au de a face cu binele nostru prezent și viitor. Ce legătură are neghina cu grâul?MN 324.1

  Instructorul nostru a trecut la capitolul trei din Apocalips și a citit următoarele: “Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: “Iată ce zice Cel ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: “Știu faptele tale: că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează, și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ți aminte dar cum ai primit și ai auzit! Ț ine și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.”MN 324.2

  Aceste cuvinte au fost spuse cu o așa putere și accentuare încât cei prezenți s-au înspăimântat și și-au ascuns fețele în palme ca și când s-ar fi găsit aliniați înaintea Judecătorului întregului pământ. Unii au fost gata să cadă în leșin.MN 324.3

  Apoi subiectul a fost schimbat. Vorbitorul a citit mai departe: “Totuș ai în Sardes câteva nume, cari nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i vor șterge nicidecum numele din cartea vieții, și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul. Îngerul bisericii din Filadelfia scrie-i: “Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Celce ține cheia lui David, Celce deschide, și nimeni nu va închide, Celce închide, și nimeni nu va deschide: “Știu faptele tale: iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit Cuvântul Meu, și n-ai tăgăduit Numele Meu. Iată că îți dau din ceice sunt în sinagoga Satanei, cari zic că sunt Iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe celce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, și Numele Meu cel nou. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”. Aceste cuvinte nu alcătuiesc o vorbire plăcută.MN 324.4

  Vorbitorul a ridicat cartea Templul viu, zicând: “În această carte sunt afirmații pe care nici scriitorul nu le înțelege. Sunt afirmate multe lucruri într-un mod vag, nedefinit. Declarațiile sunt făcute într-o așa manieră încât nimic nu este sigur. Și aceasta nu este singura producție de felul acesta care va fi impusă oamenilor. Vor fi prezentate concepții fanteziste ca produs al multor minți. Ceea ce trebuie să cunoaștem acum este: “Care este adevărul care să ne facă în stare să câștigăm mântuirea sufletelor noastre?”.MN 325.1

  Sofismele privitoare la Dumnezeu și la natură care umplu lumea cu septicism, sunt inspirația vrăjmașului căzut, care este și el un cercetător al Bibliei, care știe despre adevărul care este important să fie primit de popor, și al cărui studiu are ca scop să abată mințile de la aceste adevăruri mari cu privire la lucrurile care vor veni curând asupra lumii. Profesorii noștri să se ferească să fie ecoul șoptirilor vrăjmașului lui Dumnezeu și al omului. Arătând către cineva care era de față, instructorul nostru a zis: “Tu faci o greșeală. Cuvântul cuvântul revelat de Dumnezeu, acesta trebuie să fie temelia credinței Tale. Studiază poruncile lui Dumnezeu și mărturia pe care Ioan a dat-o în favoarea adevărului. El este martorul credincios și adevărat”.MN 325.2

  Apoi a repetat solia către biserica din Laodiceea. A citit tot capitolul trei din Apocalipsa de la primul și până la ultimul verset.MN 325.3

  “Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: “Iată ce zice Celce este Amin, Martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu: “Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: “Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic”, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia, pe cari-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, și pocăiește-te! Iată Eu stau la ușă, și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”.MN 325.4

  Domnul vine curând. Veghetorii de pe zidurile Sionului sunt chemați să se trezească la răspunderea dată lor de Dumnezeu. Mulți dintre ei se găsesc într-o nesimțire încremenită. Dumnezeu caută străjeri care în puterea Duhului, vor da lumii solia de avertizare; care vor spune timpul din noapte în care se găsesc. El caută străjeri care să trezească din letargia lor pe bărbați și pe femei, ca să nu adoarmă somnul morții.MN 325.5

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents