Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dreptul de a folosi mijloacele

  Sanatoriul Napa, Co, California

  10 martie 1907

  Către directorii Sanatoriului Nashville
  și către directorii Uniunii de Conferințe de Sud

  Iubiți frați,

  În timpul nopții mi-au fost aduse înainte câteva probleme pe care sunt trimisă să vi le prezint. Se părea că ne aflam într-o ședință de comitet, unde se discutau câteva situații. Una din aceste situații era aranjamentele necesare care trebuiau făcute pentru continuarea lucrării din Huntsville.MN 402.5

  Se face o greșeală cu folosirea mijloacelor în unele părți ale câmpului. Lucrătorii trebuie să se așeze și să calculeze costul terenului pe care-l clădesc ca să știe dacă-l pot isprăvi.MN 402.6

  În trecut, lucrarea din Sud a fost dusă prin efort stăruitor și cu mijloace limitate. Acum se investesc mai mulți bani decât este necesar în clădirea sanatoriului din Nashvile. Aceasta nu va avea o influență bună asupra lucrătorilor din alte părți ale câmpului. Acum, când este o nevoie atât de mare de ajutor în multe ramuri ale lucrării, orice extravaganță pentru dotarea Sanatoriului din Nashville, va lăsa o impresie asupra lucrătorilor și asupra altora care nu va fi cea sănătoasă. Este o mare nevoie de mijloace pentru susținerea lucrătorilor din câmp și ar trebui practicată cea mai strictă economie la fiecare pas care se face. Trebuie să ne ferim de tendința de a investi sume mari de bani în Sanatoriul din Nashville. Nu trebuie să se facă mare paradă într-un loc în timp ce în alte locuri de mai mare importanță se manifestă puțin interes.MN 402.7

  Este o mare lucrare de îndeplinit la Huntsville, precum și o cerere mare de mijloace pentru ridicarea de clădiri potrivite și pentru o lucrare plină de succes pentru oamenii de culoare. Și la Madison este nevoie de ajutor ca să se continue lucrarea de educație care a fost începută acolo. Ar fi un mare avantaj pentru școala din Madison, dacă ar fi pusă în funcțiune o fabrică de alimente, în legătură cu lucrarea școlii.MN 403.1

  Școala din Madison a fost înființată la porunca Domnului și solicită ajutorul la care are dreptul. Frații Sutherland și Magan, în lucrarea lor la Berrien Springs, și-au istovit puterile fizice, și amândoi au nevoie să fie atenți ca să nu lucreze peste puterile lor la Madison. Fratele Sutherland are nevoie să se ferească foarte atent și să stea aproape de Marele Vindecător. Acești lucrători trebuie să fie apreciați de conlucrătorii lor.MN 403.2

  Ar trebui tratate cinstit nevoile din diferitele părți ale câmpului, și să se dea fiecăruia un ajutor proporțional cu nevoile. Nu este drept ca aceia care au lucrat sub presiunea poverilor ani de zile și a căror sănătate a fost afectată prin munca lor zeloasă, să fie lăsați să se lupte aproape neajutați, sub o povară grea sau într-o încurcătură.MN 403.3

  Folosirea mijloacelor la sanatoriul din Nashville, ar trebui considerată în lumina Bibliei, și nu într-o lumină egoistă. Dărnicia creștină va conduce la un studiu al nevoilor fiecărei ramuri a lucrării și la hotărârea ca fiecare să-și primească partea corectă. Timpul trece, iar lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ se va încheia repede. O măsură mare de Duh Sfânt trebuie să rămână asupra bărbaților care au parte la conducerea diferitelor ramuri ale lucrării, pentru ca lucrarea să fie dusă la încheiere pe o cale aprobată de Domnul. Domnul trăiește și domnește, și a făgăduit că va conduce pe poporul Său cu judecată dacă vor umbla smeriți cu El.MN 403.4

  Lucrătorii din tipografie, din școală, din fabrica de alimente și din sanatoriu trebuie să-și lege interesele de oricare altă ramură. Toți ar trebui să-și dea seama că fiecare departament din aceste diferite ramuri ale lucrării, trebuie să fie conduse după principiile Cuvântului lui Dumnezeu, iar lucrătorii trebuie să lucreze sub călăuzirea sfatului Său prețios. Nici un fir de egoism nu trebuie să fie țesut în țesătură, căci Domnul nu va privi favorabil, nimic de felul acesta. “Voi sunteți frați”, iar lucrarea este una. Este nevoie de convertire zilnică din partea lucrătorilor, dacă vor simți interes adevărat pentru lucrare ca întreg.MN 403.5

  Când vă întâlniți pentru închinare și ca să căutați pe Domnul, singurul vostru scop ar trebui să fie să onorați pe Acela ale cărui cerințe sunt toate egale și drepte. Voința Sa, făcută cunoscut în Cuvântul Său trebuie să fie împlinită la literă. Regula neprihănirii dată pe față în viețile poporului Său, trebuie să-i facă vizibilă. Trebuie să trăim numai spre slava lui Dumnezeu, căutând mereu să fim creștini în adevăratul sens al Cuvântului.MN 403.6

  Instructorul nostru a rostit aceste cuvinte: “Trebuie să fiți sub stăpânirea lui Dumnezeu. Învățați cum să vă armonizați. Iubiți pe frați; fiți miloși; fiți curtenitori. Poruncile lui Dumnezeu sunt drepte și egale. Toți lucrătorii Lui trebuie să fie onorați ca împreună lucrători cu Dumnezeu”.MN 404.1

  Diferitele interese ale lucrării trebuie tratate cu grijă. De aici înainte, răspunderile vor crește rapid. Voia lui Dumnezeu, regula desăvârșită a neprihănirii, trebuie să se vadă în lucrarea voastră. Comunicați des în fiecare zi cu Dumnezeul vostru, și ascultați glasul care vă spune: “Fiți liniștiți și să știți că Eu sunt Dumnezeu”. Pe măsură ce răspunderile au crescut odată cu înaintarea soliei, vor crește și ispitele. Când mărimea lucrării apasă asupra sufletului, umiliți-vă inimile înaintea lui Dumnezeu. Faceți-vă în mod credincios partea în lucrare, și stați cu credincioșie în răspunderea voastră personală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la față. Cel care împlinește dreptatea este drept. Doar o mărturisire simplă nu are valoare, iar cunoștința are valoare numai dacă este folosită corect.MN 404.2

  Instructorul nostru a continuat: “Nu murmurați; nu poftiți; nu vă certați; nu fiți nemulțumiți. Când sunteți mâhniți, priviți la Marele Medic. Trebuie să vă bucurați și să vă umiliți înaintea Domnului. Prin îngăduirea unui spirit egoist oamenii devin înguști și miopi și atunci nu mai judecă de la cauză la efect. Cuvântul Domnului trebuie să fie călăuza voastră în toate lucrurile. “Domnul este în templul Său cel sfânt; tot pământul să tacă înaintea lui.”MN 404.3

  Prin ilustrația cu vița și mlădițele, Hristos a ilustrat nu numai relația care trebuie să existe între El și urmașii lui, ci și unirea dintre credincioși. Mlădițele viței au legătură una cu alta; dar nu se aseamănă. Fiecare are individualitatea ei care nu se poate suprapune celeilalte, însă toate au o legătură deosebită una cu alta. Rădăcina care asigură hrana unei mlădițe, o asigură și celeilalte. Fiecare trebuie să depindă în mod egal de viță pentru susținere. Toate trebuie să depindă de tulpină: viața, creșterea și rodirea fiecăreia depind tot de viță. În ascultare de legile naturii, legătura lor comună cu adevărata viță le face să fie una; în diversitatea lor este totuși unitate.MN 404.4

  Învățătura despre viță și despre mlădițele ei, are o însemnătate profundă pentru lucrătorii în cauza lui Dumnezeu. Fiecare lucrător trebuie să-și tragă puterea din aceeași Sursă; și în timp ce trebuie menținută individualitatea fiecăruia, trebuie păstrate unitatea și armonia. Când acest spirit de unitate pătrunde în lucrare, instituțiile noastre din toată lumea se vor uni în interese, în timp ce individualitatea nici unuia nu se contopește cu a celuilalt.MN 404.5

  În trecut s-a susținut de către unii că interesele cauzei vor fi promovate printr-o consolidare a instituțiilor noastre de publicații, dacă le aducem pe toate sub o singură administrație. Domnul ne-a instruit categoric, că aceasta nu trebuie să se întâmple. Nu este scopul lui Dumnezeu să se facă centralizarea pe această cale, aducând laolaltă toate interesele unei ramuri a lucrării, sub administrația câtorva oameni. În planul Său cel mare de înaintare a cauzei adevărului pe pământ, El plănuiește ca fiecare parte a lucrării Sale să se unească cu celelalte părți. Lucrătorii trebuie să se apropie în spiritul lui Hristos. În diversitatea lor trebuie să păstreze unitatea. O instituție nu trebuie adusă sub controlul alteia, ci toți trebuie să-și exercite puterile în mod armonios. Lucrarea de dirijare trebuie lăsată Marelui Administrator, în timp ce ascultarea de lucrarea Domnului trebuie să fie ținta lucrătorilor Săi.MN 404.6

  În diferitele locuri unde s-a întemeiat lucrarea, la început deseori este mică. Apoi va crește. Aceasta este reprezentată de profetul Ezechiel, sub figura apei care izvorăște de sub pragul casei.MN 405.1

  “M-a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă de supt pragul casei, dinspre răsărit; căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de supt partea dreaptă a casei în spre partea de miază-zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte, și m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă.”MN 405.2

  Aceste ape semnifică Evanghelia lui Hristos, care a ieșit din Ierusalim și s-a răspândit în toate țările. Darurile și puterea duhului sfânt care au însoțit lucrarea au produs rezultate bogate.MN 405.3

  “El mi-a zis: “Apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se pogoară în câmpie, și se varsă în marea și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul, și vor fi o mulțime de pești; căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase, și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Pescarii vor sta pe malurile lui, dela En-Ghedi până la En-Eglaim, și vor întinde mrejile; vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii mării celei mari, și vor fi foarte mulți. Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va vesteji, și roadele lor nu se vor sfârși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul Locaș. Roadele lor vor sluji ca Hrană, și frunzele lor ca leac.”MN 405.4

  Trebuie să se facă o lucrare mult mai întinsă în viitor, decât a fost făcută în trecut. Dacă egoismul ar fi fost cu totul eliminat din viețile lucrătorilor, noi ca popor am fi stat înaintea lui Dumnezeu astăzi într-un număr mare, fiecare dintre noi credincioși ca oțelul față de principiile cuvântului. Domnul cheamă astăzi pe cei aleși pentru lucrarea Sa, să stea ca unul pentru înaintarea cauzei lui Hristos. În diversitatea darurilor și a chemării, trebuie să se vadă unitatea reprezentată de figura viței și a mlădițelor.MN 405.5

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents