Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mărturii Nepublicate

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Scopul lucrării noastre școlare

  15 mai 1908

  Către profesorii din Comitet

  Ne apropiem cu grăbire de criza finală în istoria lumii noastre, și este important să înțelegem că foloasele educației oferită de școlile noastre nu se aseamănă cu acelea oferite de școlile din lume. Nu trebuie să urmăm rutina școlilor din lume. Educația oferită de școlile adventiștilor de ziua a șaptea trebuie să fie astfel încât să ducă la practicarea umilinței adevărate. În vorbire, în îmbrăcăminte, în dietă și în influența exercitată trebuie să se vadă simplitatea evlaviei adevărate.MN 433.1

  Profesorii noștri trebuie să înțeleagă lucrarea care trebuie făcută în aceste zile din urmă. Educația dată în școlile noastre, în bisericile noastre, în sanatoriile noastre, trebuie să prezinte lămurit lucrarea cea mare care trebuie îndeplinită. Nevoia eliminării din viață a oricărei practici lumești care este contrară învățăturilor din Cuvântul lui Dumnezeu și a înlocuirii cu fapte care poartă semnul naturii divine, ar trebui clarificată precis studenților de toate gradele. Lucrarea noastră de educație trebuie să poarte totdeauna amprenta cerului și astfel să dea pe față desăvârșirea îndrumării divine care este mai sus decât învățătura lumii.MN 433.2

  Lucrarea aceasta de transformare totală poate părea unora imposibilă. Dacă lucrurile stau astfel, de ce să mergem și să îndeplinim o lucrare de educație creștină? Cunoștințele noastre despre ce înseamnă o educație adevărată trebuie să ne ducă totdeauna să căutăm curăția desăvârșită a caracterului. În toate întâlnirile noastre trebuie să ținem minte că ne pregătim pentru trecerea în altă lume; trebuie învățate principiile cerului, iar superioritatea vieții viitoare trebuie imprimată în mintea oricărui elev. Profesorii care nu reușesc să aducă aceste lucruri în lucrarea de educație, nu vor avea parte de lucrarea cea mare pentru dezvoltarea caracterului, care va primi aprobarea lui Dumnezeu.MN 433.3

  Ultima lucrare pământească a profetului Ilie a fost să viziteze școlile profeților din Israel și să dea studenților îndrumare divină. El a făcut lucrul acesta și după aceea s-a înălțat în curțile cerești într-un car de foc. În timp ce lumea de astăzi intră din ce în ce mai mult sub influența Satanei, copiii adevărați ai lui Dumnezeu vor dori din ce în ce mai mult să fie învățați de El. Ar trebui folosiți acei profesori care vor modela cerește caracterele tinerilor. Sub influența unor astfel de profesori, practicile nebunești și lipsite de importanță vor fi schimbate cu obiceiuri și practici care vor forma pe fiii și fiicele lui Dumnezeu.MN 433.4

  Pe măsură ce nelegiuirea devine din ce în ce mai pronunțată și învățăturile celui rău se vor dezvolta din ce în ce mai mult și vor fi mai mult acceptate, învățăturile lui Hristos trebuie să fie exemplificate în viețile bărbaților și femeilor convertiți. Îngerii așteaptă să conlucreze în toate departamentele lucrării. Acest fapt mi-a fost prezentat mereu și mereu. În vremea aceasta poporul lui Dumnezeu, bărbați și femei cu adevărat consacrați sub educarea profesorilor credincioși, trebuie să învețe lecțiile pe care Dumnezeul cerului le apreciază.MN 434.1

  Lucrarea cea mai importantă pentru instituțiile noastre de educație la vremea aceasta este să prezinte lumii un exemplu care să onoreze pe Dumnezeu. Îngerii sfinți prin intermediul oamenilor, trebuie să supravegheze lucrarea, și fiecare departament să poarte amprenta excelenței divine. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie făcut cartea principală de studiu pentru ca studenții să învețe să trăiască cu orice cuvânt pe care Hristos l-a rostit.MN 434.2

  Toate instituțiile noastre de sănătate, toate casele noastre de editură și toate instituțiile noastre de învățământ trebuie conduse din ce în ce mai mult după modelul divin pe care ni l-a dat Isus. Când Hristos este recunoscut drept conducător al tuturor forțelor noastre de lucru, instituțiile noastre vor fi curățite din ce în ce mai mult de orice practică lumească obișnuită. Arătarea din afară și multe alte prezentări care în trecut au avut loc în școlile noastre, nu-și vor mai găsi locul atunci când profesorii și studenții vor căuta să împlinească voia lui Dumnezeu pe pământ așa cum se face în cer. Hristos ca șef lucrător, va modela și va forma caracterele după chipul divin; iar studenții și profesorii dându-și seama că se pregătesc pentru școala mai înaltă din curțile cerului, vor îndepărta multe lucruri care acum sunt socotite ca fiind necesare, și vor preamări și vor urma metodele lui Hristos.MN 434.3

  În toți aceia peste care creștinismul și-a pus mâna, trebuie țesut gândul vieții veșnice. Fie că lucrarea îndeplinită are natură agricolă sau mecanică, și ea poate purta modelul ceresc. Este privilegiul preceptorilor și profesorilor din școlile noastre să dea pe față în toate lucrările lor călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Prin harul lui Hristos au fost luate toate măsurile pentru desăvârșirea caracterelor în asemănare cu Hristos, iar Dumnezeu este onorat atunci când poporul Său în toate practicile sociale și de afaceri dau pe față principiile cerului.MN 434.4

  Domnul a dat o învățătură importantă poporului Său din toate timpurile atunci când i-a dat lui Moise pe munte îndrumări cu privire la clădirea sanctuarului. În lucrarea aceea El a cerut desăvârșire în toate amănuntele. Moise învățase toată știința Egiptului; el avea o cunoaștere de Dumnezeu și îi fuseseră descoperite în viziune planurile sale; dar nu știa să țeasă și să graveze.MN 434.5

  Israel fusese ținut în tot timpul în robia Egipteană, și cu toate că între ei se găseau oameni inventivi, nu fuseseră instruiți în diferitele arte pe care erau chemați să le aplice la clădirea Cortului. Știau să prepare cărămizi, dar nu erau pricepuți în prelucrarea aurului și argintului. Cum avea să fie făcută lucrarea? Cine era îndestulător pentru lucrurile acelea? Acestea erau chestiuni care tulburau gândurile lui Moise.MN 434.6

  Atunci Însuși Dumnezeu i-a explicat cum avea să fie făcută lucrarea. El a numit pe nume persoanele pe care El le dorea să facă o anumită lucrare. Bețaleel urma să fie arhitectul. Acest bărbat făcea parte din tribul lui Iuda - un trib pe care Dumnezeu a avut plăcere să-l onoreze.MN 435.1

  “Moise a zis copiilor lui Israel: “Să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înțelepciune, pricepere, și știință, pentru tot felul de lucrări. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug, și să facă tot felul de lucrări meșteșugite. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac,din seminția lui Dan. I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărmiziu, și in subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.” Cortul întrunirii și chivotul mărturiei și tronul milei care este deasupra și tot mobilierul cortului, și masa cu uneltele ei, și sfeșnicul curat cu uneltele lui, și ligheanul cu piciorul. Acoperitorile pentru serviciu, împreună cu îmbrăcămintea lui Aaron preotul, și îmbrăcămintea fiilor lui ca să slujească în slujba preoțească, și uleiul de ungere, și tămâie frumos mirositoare pentru locul sfânt; să facă totul așa cum ți-am poruncit”.MN 435.2

  Domnul cere corectitudine atât în lucrurile mici cât și în cele mari. Cei care vor fi primiți în cele din urmă ca membri ai curților cerești vor fi bărbați și femei care aici pe pământ au căutat să împlinească voia Domnului în toate detaliile, care au căutat să pună pecetea cerului pe lucrările lor pământești. Pentru ca sanctuarul pământesc să reprezinte pe cel ceresc, trebuia să fie desăvârșit în toate părțile lui, și trebuia să se asemene în toate amănuntele cu modelul din ceruri. La fel stau lucrurile și cu caracterele acelora care în cele din urmă vor fi primiți în fața cerului.MN 435.3

  Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca în El bărbați și femei să aibă o reprezentare a caracterelor desăvârșite pe care numai Dumnezeu le poate primi. Prin harul lui Hristos au fost luate toate măsurile pentru mântuirea familiei omenești. Este cu putință ca orice tranzacție în care se angajează acei care pretind a fi creștini să fie la fel de curată ca și când ar fi faptele lui Hristos. Iar sufletul care primește trăsăturile de caracter ale lui Hristos și își însușește meritele vieții Sale, este la fel de prețios în ochii lui Dumnezeu, așa cum a fost Fiul Său iubit. Credința sinceră și nestricăcioasă este pentru El ca aurul, tămâia și mirul, darurile înțelepților aduse Copilului din Betleem, și dovada credinței lor în El, ca Mesia cel făgăduit.MN 435.4

  (Semnat) Ellen G. White

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents