Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Druhý příchod Kristův.

  Miller poznal, že Písmo svaté poučuje nás zřetelně o do-slovném, osobním příchodu Kristovu. Apoštol Pavel praví: “Sám Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe.” 21 Tes. 4:16,17 A Spasitel prohlašuje: “Uzříť Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou.” “Nebo jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, tak bude i příchod Syna člověka.”3 Mat. 24:30,27,31. Bude doprovázen všemi zástupy nebeskými. “Přijde Syn člověka v slávě své a všichni svati andělé s ním.”4Mat. 25:31-34. “Pošle anděly své s hlasem velikým trouby, i shromáždíť vyvolené jeho.” 51 Kor. 15:51VS 224.1

  Při jeho příchodu mrtví budou vzkříšeni, a živí budou pro-měněni. “Ne všichni zajisté zesneme, ale všichni proměněni bu-deme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme. Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost.” 51 Kor. 15:51 A ve své epištole k Tesalonicenským, vylíčiv příchod Páně, praví: “Mrtví v Kristu vstanou nejprve. Potom my živí pozůstaveni spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.” 21 Tes. 4:16,17.VS 224.2

  Teprve až Kristus přijde, může Jeho lid přijmouti králov-VS 224.3

  ství. Spasitel řekl: “Když pak přijde Syn člověka v slávě své, a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůnu velebnosti své, a shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů. A postaví ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici. Tehdy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďtež požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.”1Mat. 25:31, 34. Viděli jsme právě z Písma svatého, že až Kristus přijde, mrtví vstanou neporušitelní a živí budou proměněni. Touto velikou změnou budou připraveni k přijetí království; neboť apoštol Pavel praví: “Tělo a krev království Božího dědictví dosáhnouti nemohou, aniž porušitelnost neporušitelnosti dědičně obdrží.”21 Kor. 15:50. Člověk v nynějším svém stavu jest smrtelný, porušitelný; ale království Boží bude neporušitelné, věčně trvající. Proto člověk v nynějším svém stavu nemůže vstoupiti do království Božího. Ale až Ježíš přijde, On dá svému lidu nesmrtelnost; a pak jej povolá, aby ujal království, jehož pouhými dědici byli doposud.VS 225.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents