Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dva veliké bludy.

  Skrze dva veliké bludy, totiž nesmrtelnost duše a posvátnost neděle, láká Satan lidi do svých tenat. Kdežto první blud jest základem duchařství (spiritismu), druhý tvoří pouto soucitu k Římu. Katolíci, kteří se honosí zázraky jakožto důkazem pravosti jejich církve, budou snadno oklamáni touto divotvornou mocí, a evanjelici, odhodíce štít pravdy, dají se také lapiti. Papeženci, evanjelici a světáci přijmou vzor zbožnosti bez moci, a budou spatřovati v tomto spojení veliké hnutí k obrácení světa, a začátek dlouho očekávaného tisíc-letí pokoje — millenia.VS 356.1

  Prostřednictvím spiritismu Satan se objevuje jako dobro-dinec pokolení lidského, léče neduhy lidu a předstíraje, že přináší novou a povýšenější soustavu náboženské víry, ale současně působí jako ničitel. Jeho pokušení zavádějí množství do zkázy. Nevázanost svrhuje rozum; pak následuje smyslnost, nesvár a krve prolití. Satan si libuje ve válčení, poněvadž ono probouzí nejhorší vášně duševní, a pak smetá do věčnosti své oběti, zbrocené hříchem a krví. Jeho účelem jest podněcovati národy k vzájemnému válčení; neboť tak může odvrátiti mysl lidu od díla přípravy, aby mohli obstáti v den Páně.VS 356.2

  Satan působí také skrze živly, aby klidil žeň nepřipravených duší. Zpytoval taje pracovny přírody a používá vší své moci, aby ovládal živly, pokud to Bůh dovolí. Když mu bylo dovoleno, aby trápil Joba, jak rychle byla zničena stáda, služebníci, domy a děti, jak jedna pohroma stihala druhou jako v okamžiku!VS 356.3

  Jest to Bůh, jenž chrání své tvory a ostříhá je před mocí ničitelovou. Ale křesťanský svět opovrhl zákonem Hospodino-vým; a Pán učiní to, co prohlásil, — odejme své požehnání od země a přestane pečovati o ty, kdož se bouří proti Jeho zákonu, a donucují ostatních aby činili totéž.VS 356.4

  Satan má pod dozorem všechny, jichž Bůh obzvláště ne-chráni. Dá zdaru a dopomůže k blahobytu některým, aby dosáhl svých vlastních záměrů, a jiné pak uvrhne do nesnází a svede jich k tomu, aby věřili, že jest to Bůh, jenž je trápí. Předstíraje synům lidským, že jest lékařem, jenž může vyléčiti všechny jejich nemoci, přinese zhoubu a zkázu, až lidnatá města budou proměněna v zříceniny a poušť. I nyní vyvíjí svoji činnost. V neštěstích a pohromách na moři i na zemi, ve velkých požárech, v divokých větrných smrštích a strašných bouřích a krupobitích, ve vichřicích, povodních, cyklonech, záplavách a zemětřeseních, na všech místech a v tisícerých způsobech projevuje se moc Satanova. Odplavuje zrající úrodu, a hlad a soužení následuje. Dává do vzduchu nákazu, a tísícové hynou morem. Tyto rány budou častější a děsnější. Záhuba postihne lidi i zvířata. “Kvíliti bude a padne země, zemdlejí vysocí národové. .. .Protože i tato země poskvrněna jest pod obyvateli svými; nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou.” 1Izaiáš 24: 4, 5.VS 357.1

  A pak onen veliký podvodník přemluví lidi, že ti, kdož slouží Bohu, jsou příčinou těchto pohrom. Třída, jež vyvolala nelibost nebes, bude sváděti všecky útrapy na ty, kteří plněním Božích přikázání jsou věčnou výčitkou přestupníkům. Bude prohlášeno, že lidé urážejí Boha porušováním nedělního svátku, že tento hřích přivodil pohromy, jež neustanou, dokud nebude přísně vymáháno svěcení neděle, a že ti, kdož se drží čtvrtého přikázání, ničíce úctu k neděli, jsou škůdci lidu, zbavujíce jej Božské přízně a světského blahobytu.VS 357.2

  Divotvorná moc, projevující se spiritismem, bude míti vliv na ty, kteří raději zvolí poslouchati Boha než lidi. Sdělení duchů budou oznamovati, že Bůh jich poslal, aby přesvědčili zavrhovače neděle o jejich bludu, a budou tvrditi, že zákony po-zemské mají býti plněny tak, jako zákony Boží. Budou naříkati nad velikou zkažeností světa a schvalovati svědectví ná-boženských učitelů, že pokleslý stav mravní jest následek znesvěcování neděle. Veliké bude pobouření proti těm, kdož odepřou přijmouti jejich svědectví.VS 357.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents