Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Oddělení pravdy od bludu.

  Po dlouhém a tuhém zápase, hlouček věrných rozhodl se zrušiti spojení s odpadlickou církví, nebude-li se tato chtít osvoboditi od bludu a modloslužeb. Nahlíželi, že odluka jest napro-stou nutností, chtějí-li býti poslušní slova Božího. Rozhodli se netrpěti bludy, nebezpečné jejich duším, a nedávati dále špatný příklad, ohrožující víru jejich dětí, a dětí jejich dětí. Pro za-jištění pokoje a jednoty byli hotovi učiniti ústupky jakékoliv, jen když by se tyto shodovaly s věrností k Bohu; ale cítili, že mír by byl draze vykoupen za cenu zásady.VS 32.3

  Prvotní křesťané byli skutečně zvláštní lidé. Jejich bezúhonné chování a neochvějná víra, byly stálou výčitkou, jež rušila poklid hříšníkův. Ač malí počtem, prosti bohatství, důstojenství a čestných názvů, přece byli postrachem bezbožníků, kdekoliv jejich povaha a učení vešly ve známost. Proto byli nenáviděni od hříšníků jako Abel byl nenáviděn od zlého Kaina. Z té příčiny, pro kterou Kain zabil Ábela, vodili ti, kdož chtěli svrhnouti jho Ducha Svatého, na smrt lid Bo- ži. Bylo to z téže příčiny, pro kterou Židé zavrhli a ukřižovali Spasitele, — poněvadž čistota a svatost Jeho povahy byly ustavičnou výtkou jejich sobeckosti a zkaženosti. Ode dnů Kristových až po dobu nynější vyvolávali Jeho věrní učedlníci zášť a nepřátelství těch, kteří si libují choditi po cestách hříchu.VS 32.4

  Evangelium jest poselství míru. Pravé křesťanství jest soustava, která, jsouc přijata a zachovávána, šíří mír, soulad a štěstí po celé zemi. Náboženství Kristovo spojí v těsné bratrství všech, kdož přijmou jeho učení. Byloť to posláním Ježíšovým smířiti lidi s Bohem, a tím i jich mezi sebou navzájem. Ale svět z větší části jest pod vedením Satana, Kristova nejúhlavnějšího nepřítele. Evanjelium podává jim životní zásady, jež jsou v úplném rozporu s jejich zvyky a žádostmi, a proto se proti němu bouří. Nenávidějí čistotu, která odkrývá a odsuzuje jejich hříchy, a proto pronásledují a hubí ty, kdož chtějí jim vštípiti jeho svaté a spravedlivé požadavky. A právě v tomto smyslu bývá evangelium nazýváno mečem.VS 33.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents