Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Účinek výstrahy.

  Až lidé přijdou k svým bývalým učitelům s dychtivou otázkou: Jest tomu tak? tu kněží budou jim předkládati bájky, a prorokovati příjemné věci, aby uklidnili jejich strach a upokojili probuzené svědomí. Ale poněvadž mnozí nebudou se chtíti spokojiti s mocí lidskou a budou považovati jedině “Tak řekl Pán”, tu oblíbení kněží, jako kdysi farizeové, plni hněvu, že o jejich moci se pochybuje, odsoudí poselství jako dílo Satanovo, a budou štváti hříchumilovné zástupy, aby pohrdali a pro-následovali ty, kteří je hlásají.VS 370.1

  Až se spor rozšíří na nové pole a mysle lidu budou obráceny k pošlapanému zákonu Božímu, tu Satan bude se míti na pozoru. Moc, provázející poselství, rozzuří pouze ty, kteří se jí staví na odpor. Kněžstvo vyvine téměř nadlidskou sílu, aby zhasli světlo, než aby svítilo na jejich stádečka. Všemi prostředky budou se snažiti potlačiti uvažování o této životní otázce.VS 370.2

  Církev bude žádati o pomoc silného ramene světské moci, a v tomto se spojí v jedno katolíci i evanjelici. Až se hnutí pro vymáhání svěcení neděle stane odvážnějším a rozhodnějším, bude vyvolán zákon proti těm, kdož zachovávají přikázání. Bude jim hrozeno pokutami a vězením, a mnohým budou nabízena vlivná místa a jiné odměny a výhody, aby se dali svésti a zřekli se své víry. Avšak jejich pevná odpověď bude zníti: “Dokažte nám náš blud ze slova Božího,” — stejná to výzva, jakou učinil Hus a Luther za podobných okolností. Kteří budou postaveni před soud, budou pádně hájiti pravdu, a někteří, kdož je budou slyšeti, přidají se k nim, aby zachovávali všecka přikázání Boží. Tak bude světlo zjeveno tisícům, kteří by jinak neznali nic o těchto pravdách.VS 370.3

  Proti svědomité poslušnosti slova Božího bude postupováno jako proti vzpouře. Otec, zaslepený Satanem, bude drsný a přísný proti milovanému dítěti; pán a paní budou utlačovati sluhu, zachovávajícího přikázání. Doslovně splní se slova Pa- vlova: “A takž i všichni, kteříž chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši, protivenství míti budou.” 12 Tim. 3:12. Když obhájci pravdy odmítnou světiti nedělní svátek, tu budou z nich někteří uvrženi do vězení, někteří posláni do vyhnanství, a s jinými bude zacházeno jako s otroky. Lidskému rozumu zdá se to nyní býti nemožným; ale až ovládající Duch Boží opustí lidi a oni se octnou pod vládou Satanovou, jenž nenávidí Božská nařízení, pak dojde k podivným událostem. Srdce dovede býti velice krutým, když z něho zmizí bohabojnost a láska.VS 370.4

  Až se bouře přiblíží, tu mnozí, kteří říkali, že věří v poselství třetího anjela, ale nebyli posvěceni poslušenstvím pravdy, opustí své místo, a vstoupí do řad odporné strany. Spojivše se se světem a přisvojivše si jeho ducha, pohlíží na věci téměř v témž světle. A když nadejde čas zkoušky, přidají se hned ke snadné, oblíbené straně. Muži nadaní a pochlebníci, kteří se kdysi těšili z pravdy, použijí své síly ke klamaní a svádění duší. Stanou se nej urputnějšími nepřáteli svých dřívějších bratří. Až ctitelé soboty budou postaveni před soud, aby se zodpovídali ze své víry, tito odpadlíci budou nejčilejšími náhončími Satanovými, pomlouvajíce a obviňujíce jich, aby tak podvodným svědectvím a urážkami poštvali vládce proti nim.VS 371.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents