Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Druhý příchod Kristův.

  Příchod Kristův, mající zahájiti vládu spravedlnosti, nad-chnul nejvznešenější a nejvzrušujíci výroky spisovatelů po-svátných knih. Básníci a proroci bibličtí mluví o tom slovy, planoucími nebeským ohněm.VS 203.2

  Když měl býti Spasitel odloučen od svých učedlníků, tu těšil je v jejich zármutku ujištěním, že opět přijde: “Nermutiž se srdce vase ... V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou... Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému.”1Jan 14:1-3. “Syn člověka pak přijde v slávě své, a všichni svati anjelé s ním, tehdy se posadí na trůnu velebnosti své, a shromážděni budou před něj všichni národové.”2Mat. 25:31,32.VS 203.3

  Anjelé, kteří se vznášeli nad horou Olivetskou po Kristovu na nebevstoupení, opakovali učedlníkům slib o Jeho návratu: “Tento Ježíš, který vzhůru vzat jest, takt’ přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.”3Skut 1:11. A apoštol Pavel, mluvě skrze vdechnutí ducha, dosvědčoval: “Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanjela a s troubou Boží sstoupí s nebe.”41 Tes.4:16. Patmoský prorok pak praví: “Aj, béře se s oblaky, a uzřít’ jej všeliké oko.”5Zjev 1:7.VS 204.1

  Jeho příchod jest obklopen slávou “napravení všech věcí, což byl předpověděl Bůh skrze ústa svých svatých proroků od věků.” 6skut 3:21. Pak bude povalena odvěká vláda zla; “království světa” budou učiněna “královstvím Pána našeho a Krista, a kralovati bude na věky věků.” 7Zjev. 11:15.VS 204.2

  Příchod Páně byl ve všech dobách nadějí jeho věrných ná-sledovníků. Spasitelův rozlučný slib na hoře Olivetské, že opět přijde, ozařoval budoucnost pro jeho učedlníky, a plnil je radostí i nadějí, jež útrapy nemohly udusiti ani zkoušky zakaliti. Uprostřed utrpení a pronásledování byl “příchod velkého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista požehnanou nadějí.”VS 204.3

  Na skalnatém Patmosu, milovaný učedlník slyšel slib: — “Jistěť přijdu brzo,” a jeho toužebná odpověď vyjadřuje modlitbu církve na celé její pouti: “Amen, přijdiž tedy, Pane Ježíši.” 8Zjev 22:20.VS 204.4

  Ze žaláře, z hranic, a popravišť, kde svati a mučedníci osvědčovali pravdu, zazniva po celá staletí hlas jejich víry a naděje.VS 204.5

  Hleděli vstříc “Pánu, jenž přijde s nebe v oblacích se slávou Otce svého,” “přinášeje spravedlivým dobu království.” Valdenští věřili totéž.9Taylor,‘Voice of the Church.” str. 129-132. Wyklif očekával příchod Vykupitelův jako naději církve.10Tamtéž, str. 132 134.VS 204.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents