Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Setkání Kristovo s Adamem.

  Až vykoupení budou uvítáni v městě Božím, zavzní vzdu-chem jásavý výkřik obdivu. Dva Adamové mají se setkati.3První Adam byl otcem našeho pokolení který skrze hřích ztratil život i moc; druhý Adam jest Kristus, jenž svojí smrtí vykoupil lidské pokolení, a získal opět ztracenou moc a vládu. Syn Boží stojí s otevřenou náručí, aby přijal otce našeho pokolení, — bytost, kterou stvořil, jež však zhřešila proti svému Tvůrci, a pro jejíž hřích tělo Spasitelovo nese známky ukřižo- vání. Až Adam uzří stopy ukrutných hřebů, nepadne do náruče svého Pána, nýbrž pokorně vrhne se k Jeho nohám, volaje: “Hoden, hoden jest Beránek, jenž byl usmrcen!” Spasitel něžně ho pozvedne, a vybídne jej, by ještě jednou pohlédl na rajský domov, z něhož před dávnými časy byl vyhnán.VS 403.3

  Uchvácen radostí, spozoruje Adam stromy, jež kdysi bývaly jeho potěšením, — tytéž stromy, jichž ovoce sbíral ve dnech své nevinnosti a radosti. Vidí vinice, jež jeho ruka pěstila, květiny, jež tak rád kdysi opatroval. Jeho mysl uvědomí si skutečnost výjevu; chápe, že to jest ve skutečnosti obnovený ráj, půvabnější než tehdy, když z něho byl vyhnán. Spasitel dovede jej ke stromu života, a utrhna slavné ovoce, vyzve jej, aby jedl.VS 404.1

  Když se Adam rozhlédne kolem a spatří vykoupené množství své rodiny, stojící v ráji Božím, odloží svoji zářící korunu k nohám Ježíšovým a padna na Jeho prsa, obejme Vykupitele. Dotkne se zlaté harfy a klenba nebeská ozve se vítězoslavným zpěvem: “Hoden, hoden, hoden jest Beránek, jenž byl zabit, a zase ožil.” Rodina Adamova bude zpívati společně, a všichni odloží své koruny k nohám Spasitelovým, sklánějíce se v úctě před Ním.VS 404.2

  Svědky tohoto shledání budou anjelé, kteří plakali při pádu Adamovu a jásali, když Ježíš po svém z mrtvých vstání vstupoval na nebesa, otevřev hrob pro všecky, kdož uvěří v Jeho jméno. Nyní spatřují dílo vykoupení dokonané a spojí své hlasy s chvalozpěvem vykoupených.VS 404.3

  Na křišťálovém moři před trůnem, onom “sklenném moři,” jak by smíseném s ohněm, — jak se totiž lesklo slávou Boží, — jest shromážděna společnost těch, “kteříž zvítězili nad tou šelmou a obrazem jejím i nad počtem jména jejího.” 1Zjevní 15:2. Protož “jsou před trůnem Božím, a slouží jemu dnem i nocí v chrámě jeho; a ten, kterýž sedí na trůnu, zastěňovati je bude.” 2Zjevní 7:14-17.VS 404.4

  Spatřili zem zpustošenou hladem a morem, když slunci bylo poručeno, aby pálilo lidi horkem velikým, a sami snášeli útrapy, hlad a žízeň. Ale “nebudouť lačněti více, ani žízniti více, a nebude na ně bíti slunce, ani žádné horko. Nebo Beránek, kterýž jest uprostřed trůnu, pásti je bude, a dovedeť je k živým studnicím vod, a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich.” 1Zjev. 7:14-17VS 404.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents