Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Země není svatyní.

  Při svém bádání shledali, že v bibli není důkazů pro oblíbený a známý názor, že země jest svatyní; za to však našli v bibli úplné vysvětlení otázky svatyně, její vlastnosti, umístnění a služby; svědectví svatých spisovatelů bylo tak jasné a hojné, že nepřipouštělo pochybností. Apoštol Pavel v epištole k Židům praví: “Mělať pak i první smlouva nařízené služby a svatyni světskou. Nebo udělán byl Stánek první, v kterémž byl svícen, a stůl, a posvátní chlebové, a ten sloul svatyně. Za druhou pak oponou byl Stánek, kterýž sloul svatyně svatých, zlatou maje kadidlnici, a truhlu smlouvy, všudy obloženou zlatem, kdežto bylo věderce zlaté, mající v sobě mannu, a hůl Aronovu, kteráž byla zkvetla, a dsky zákona, nad truhlou pak cherubínové slávy, zastěňující slitovnici.”1Žid. 9:1-5.VS 249.1

  Svatyně, o níž zde Pavel mluví, byl chrám vystavený Mojžíšem z rozkazu Božího, jakožto pozemský příbytek Nejvyššího. “I udělají mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich,”22 Moj. 25:8. — zněl rozkaz daný Mojžíšovi, když prodléval s Bohem na ho ře. Izraelité putovali pouští, a svatostánek byl postaven tak, aby mohl býti přenášen s místa na místo; přes to však byla to velkolepá stavba. Stěny sestávaly z kolmých sloupů silně obložených zlatem, a do stříbra zasazených podstavců, kdežto střecha byla zhotovena z řady záclon čili pokrývek, zvenčí z koží, z vnitř z jemných látek zhotovených, jež byly krásně protkány postavami cherubínů. Kromě vnějšího dvora, kde byl oltář pro oběti zápalné, sestával stánek ze dvou oddělení, nazvaných svatyní a svatyní svatých, oddělených bohatou a krás-nou záclonou, aneb oponou; podobná opona uzavírala vchod do prvního oddělení.VS 249.2

  Ve svatyni svatých byl na jižní straně svícen, jehož sedm lamp osvětlovalo svatyni dnem i nocí; na severní straně stál stůl s přesnými chleby; a před oponou, oddělující svatyni od svatyně svatých, byl zlatý oltář pro kadění, s něhož oblak vůně denně se vznášel s modlitbami Izraele k Bohu.VS 249.3

  Ve svatyni svatých stála archa, truhla z drahocenného dřeva obložená zlatem, schrána to pro dvě dsky kamenné, na něž Bůh vepsal zákon desíti přikázání. Nad archou, tvoříc zároveň pokryt posvátné truhly, byla slitovnice, nádherný kus umělecké práce, a na ní pak s každé strany cherubín, vše z pravého zlata. V tomto oddělení se Božská přítomnost jevila oblakem slávy mezi oběma cherubíny.VS 250.1

  Po usazení Židů v Kánánu, byl Stánek nahražen chrámem Šalomounovým, který, ač to byla trvalá stavba a ve větší rozloze, měl tytéž rozměry a měl podobné zařízení. V této podobě svatyně trvala — vyjímaje dobu Danielovu, kdy ležela v troskách, — až do roku 70 po Kr., kdy byla zbořena Římany.VS 250.2

  To jest jediná svatyně, jež kdy byla na zemi, a o níž mluví Bible. Pavel apoštol ji prohlásil za svatyni první smlouvy. Nemá však nová smlouva žádné svatyně?VS 250.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents