Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Satan uznává svůj nezdar.

  Satan zdá se býti ohromen, an patří na slávu a velebnost Kristovu. On, jenž byl kdysi zastěňujícím cherubem, vzpomíná si, odkud padl. Zářící seraf, “syn jitra”; jak se změnil, jak se zvrhl! Z rady, v níž kdysi byl ctěn, jest na věky vyloučen. Spatřuje jiného státi nyní poblíž Otce a zastiňovati Jeho slávu. Spatřil vstavovati korunu na hlavu Kristovu anjelem vznešené postavy a velebné přítomnosti a ví, že toto povýšené postavení tohoto anjela mohlo býti jeho. A když Satan pohlédne na své království, ovoce své námahy, tu spatřuje toliko nezdar a zkázu. On vedl zástupy k víře, že město Boží bude snadno k dobytí za kořist; ale on ví, že to jest klam. Znovu a znovu, průběhem tohoto velikého sporu, byl porážen a nucen ustupovati. On dobře, ano příliš dobře zná moc a vznešenost Věčného Boha.VS 418.4

  Cílem velkého odbojníka bylo vždy ospravedlňovati se a dokazovati, že Božská vláda jest zodpovědna za jeho vzpouru. K tomuto cíli spjal všechnu sílu svého obrovitého ducha. Pracoval s rozvahou a soustavností a s úžasným zdarem, a přivedl veliká množství k tomu, že přijala jeho vylíčení tohoto velkého sporu, jenž tak dlouho byl na postupu. Po tisíce let tento náčelník spiknutí vydával podvodně lež za pravdu. Ale nyní přišel čas, kdy odboj jest konečně zakončen, a kdy dějiny a povaha Satanova jsou odhaleny. Při jeho posledním velkém pokusu o svržení Krista s trůnu a zahubení Jeho lidu a zmocnění se města Božího, arcipodvodníkovi jest stržena úplně maska s tváře. Ti, kdo se spojili s ním, spatřují úplný nezdar jeho snahy a díla. Následovníci Krista a věrní anjelé zří celý dosah jeho spiknutí proti vládě Boží. Jest předmětem všeobecného opovržení a ošklivosti.VS 419.1

  Satan vidí, že jeho dobrovolný odboj učinil jej nehodným pro nebe. Cvičil své síly k boji proti Bohu; čistota, mír a soulad nebes byly by mu nejhorší mukou. Jeho žaloby proti milosrdenství a spravedlnosti Boží nyní jsou umlčeny. Výtka, kterou se snažil uvrhnouti na Hospodina, spočinula nyní úplně na něm samém. A Satan se nyní sklání a přiznává, že rozsudek nad ním vynesený jest spravedlivý.VS 419.2

  Přes to, že byl Satan donucen uznati Boží spravedlnost a skloniti se před svrchovaností Kristovou, jeho povaha zůstává nezměněna. Duch vzpoury jako mocný proud znovu propuká. Naplněn šílenstvím rozhoduje se, že nepovolí ve velkém sporu. Nadešla doba posledního zoufalého zápasu proti Králi nebes. Spěchá mezi své poddané a snaží se jich nadchnouti svojí vlastní zuřivostí a podnítiti je k okamžité bitvě. Ale ze všech těch nesčetných milionů, jež byl vlákal do odboje, nikdo nechce nyní uznati jeho svrchovanou nadvládu. Jeho moc jest u konce. Bezbožní jsou naplněni stejným záštím k Bohu, jež jim byl vštípil Satan; ale oni spatřují, že jejich věc jest bez- nadějná, a že nemohou zvítěziti proti Hospodinu. Jejich vztek obrací se proti Satanu a. těm, kdož byli jeho jednateli v pod-vádění, a se zuřivostí démonů vrhají se na ně.VS 419.3

  Takto praví Panovník Hospodin: “Zahubím tě a vyhladím, ó cherube ochránce, z prostřed kamenů ohnivých.... Porazím tě na zemi, před obličej králů povrhu tě, aby se dívali na tebe. .... Obrátím tě v popel na zemi před očima všech na tě hledících. .. .K hrůze veliké budeš, a nebude tě na věky.”1Ez. 28:6-8,16-19.VS 420.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents