Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Výstraha.

  V dohledu tohoto velikého dne, slovo Boží nej vážnější a nej důraznější řečí vybízí Jeho lid, aby se vzchopil z duchovní netečnosti a vyhledával kajícně a pokorně Jeho tvář: “Trubte troubou na Sionu, a křičte na hoře svaté mé, nechť se třesou všichni obyvatelé této země, nebo přichází den Hospodinův, nebo blízký jest.”2Joel 2:1.VS 208.2

  Aby lid byl připraven a obstál v den Boží, veliké dílo ob-novy muselo býti vykonáno. Bůh viděl, že mozí z Jeho vy-znavačů nebudují své povahy pro věčnost, a ve svém milosr-denství chtěl posiati výstražné poselství, aby jich vyburcoval z jejich otupělosti a připravil jich na příchod Páně.VS 208.3

  Tato výstraha jest vyjádřena ve 14. kapitole Zjevení. An* jelé Boží tam oznamují trojí poselství, a hned na to přichází Syn člověka, “aby požal žeň země.” První výstraha obsahuje blízkost soudu. Prorok vidí “anjela letícího po prostředku nebe, majícího evanjelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí na zemi, i všelikému národu, i pokolení, i lidu, řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte Jemu chválu, neboť přišla hodina soudu Jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.”3Zjev. 14:6,7.VS 208.4

  Toto poselství se považuje za část “věčného evanjelia. Úkol hlásání evanjelia nebyl přidělen anjelům, nýbrž byl svěřen lidem. Svatí anjelé řídí toto dílo, pracují pro spasení lidí, ale činné hlásání evanjelia vykonávají služebníci Kristovi na zemi.VS 208.5

  Nejsou to učení bohoslovci, kteří rozumějí této pravdě a ji hlásají. Kdyby tito byli věrní strážci, pilně a pokorně zkou- mající Písmo, byli by poznali čas přicházející noci; proroctví byla by jim sdělila, co se stane. Avšak oni nezaujímali takové místo, a poselství bylo odevzdáno nižší třídě lidí.VS 208.6

  Ježíš řekl: “Choďte, dokud světlo máte, ať vás tma neza-chvátí.”1Jan 12:35 Ti, kdož se odvracejí od světla, jež jim dal Bůh, aneb jej nehledají, když jest v jejich dosahu, — jsou ponecháni ve tmě. Spasitel však prohlásil: “Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života.”2Jan 8:12. Kdo s čistým úmyslem chce plniti vůli Boží, maje v úctě světlo již dané, obdrží světlo větší; takové duši bude seslána hvězda nebeské záře, aby ho dovedla k veškeré pravdě.VS 209.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents