Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Služba kněžská.

  Služba pozemské svatyně sestávala ze dvou částí; kněži sloužili denně ve svatyni, a jednou za rok velekněz vykonával zvláštní dílo smíření ve svatyni svatých, za účelem očistění svatyně. Den co den kající hříšník přinášel svou oběť ke dveřím chrámu, vyznával své hříchy, klada ruku na hlavu oběti, přenášel tak obrazně své hříchy na nevinnou oběť. “Bez krve vylití” praví apoštol, “nebývá odpuštění vin.” “Duše všelikého těla jest krev jeho.” 23 Moj. 10:17. Porušený zákon Boží požadoval krev vinníkovu. Krev, představující zmařený život hříšníkův, jehož vinu oběť nesla, byla odnesena knězem na posvátné místo a stříknuta před oponou, za níž byla archa obsahující zákon, jejž hříšník přestoupil. Tímto obřadem byl hřích skrze krev obrazně přenesen do svatyně; ale kněz měl potom jisti ono maso, jak Mojžíš nařídil synům Aronovým, řka: “Bůh dal je vám, abyste nesli nepravost všeho množství.” 3Tamtéž. Oba obřady byly znázorněním přenesení hříchu z kajícníka do svatyně.VS 254.1

  Tak to bylo konáno den ze dne po celý rok. Hříchy Izraele byly tím přenášeny do svatyně, a zvláštní práce byla nutna pro jejich odstranění. Bůh rozkázal, aby očistění bylo učiněno pro každé posvátné oddělení. “A očistí svatyni od nečistot synů Izraelských a od přestoupení jejich i všech hříchů jejich. Totéž učiní i stánku úmluvy, kterýž jest mezi nimi uprostřed nečistot jejich.” Mělo býti také provedeno očistění oltáře, aby “očištěn a posvěcen byl od nečistot synů Izraelských.” 43 Moj. 16:16, 19.VS 254.2

  Jednou za rok, o velikém dni očisťování, kněz vstoupil do svatyně svatých, aby očistil svatyni. Výkon ten byl dovršením celoroční služby. V den očistění byly přivedeni dva kozly ke dveřím stánku, a byly na ně dány dva losy, “jeden Hospodinu a druhý Azazel” 53 Mojž. 16:8. 21. 22. (k odnešení hříchů). Kozel, na něhož padl los Hospodinův, byl zabit jako oběť za hříchy lidu. A kněz musel odnésti jeho krev za oponu a stříknouti ji na slitovnici a před slitovnicí. Krev musela býti také stříkána na oltář zápalný, jenž byl před oponou.VS 254.3

  “A vlože Aron obě ruce své na hlavu kozla živého, vyznávati bude nad ním všecky nepravosti synů Izraelských, a všecka přestoupení jejich se všemi hříchy jejich, a vloží je na hlavu kozla, a vyžene ho člověk k tomu zřízený na poušť. Kozel ten zajisté ponese na sobě všecky nepravosti jejich do země pusté.” 1 3 Moj. 16:8, 21, 22 Kozel k odnešení hříchů se nikdy nevrátil do tábora Izraelského, a muž, který jej odvedl, musel vodou umýti sebe i šaty své, než se vrátil do tábora.VS 255.1

  Celý obřad měl ten účel, aby vštípil Izraelským svatost Boží a Jeho nenávist k hříchu, a dále, aby jim ukázal, že nemohou přijití ve styk s hříchem, aniž by se neznečistili. Od každého se požadovalo, aby ponižoval svoji duši (život), v době kdy se konalo očisťování. Všeho obchodu muselo býti zanecháno, a celé shromáždění Izraelské muselo stráviti den ve vážném pokoření se před Bohem, modlíc se, postíc a hluboce zpytujíc svých srdcí.VS 255.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents