Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Obraz šelmy.

  Ale šelma s beránčími rohy “mluvila jako drak. A všecku moc prvé té šelmy provozovala před tváří její. A působila to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klaněli se šelmě té první, . . . říkajíc obyvatelům země, aby udělali obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila zase.”1Zjevení 13:11-14.VS 268.6

  Beránčí rohy a dračí hlas znázorňují ostrý rozpor mezi zásadami a jednáním národa takto představovaného. “Mluvením” národa myslí se činnost jeho zákonodárných a soudních mocí. Činností touto osvědčí ony míru-milovné a volné zásady, jež položila za základ své politiky. Předpověď, že bude mluviti jako drak a vykonávati “veškerou moc prvé šelmy,” jasně předpovídá vývoj ducha nesnášenlivosti a pronásledování, jak se projevoval u národů, jež představoval drak a šelma podobná pardovi. A výrok, že šelma s dvěma rohy “působila, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klaněli se šelmě první,” naznačuje, že moci tohoto národa bude použito k prosazení nějakého opatření, jež bude jakýmsi činem holdu papežství.VS 271.1

  Zakladatelé národa moudře hleděli k tomu, aby zabránili vykonávání světské moci se strany církve, což by mělo jeden nevyhnutelný následek, — nesnášenlivost a pronásledování. Ústava obsahuje opatření, že “kongres nesmí učiniti žádný zákon vztahující se na ustanovení náboženské, aneb zakazující vykonávání téhož,” a že “nižádná podmínka náboženská nemá býti vyhledávána co vlastnost nutná k obdržení úřadu aneb veřejného svěřenství od Spojených Států.” Pouze při zjevném porušení těchto záruk národní svobody, mohou občanské úřady vynutiti nějaké náboženské opatření.VS 271.2

  Avšak co jest “obraz šelmy”? a kterak má býti tento utvořen ?VS 271.3

  Když prvotní církev se zkazila, odchýlivši se od prostoty evanjelia a přijavši pohanské obřady a zvyky, pozbyla ducha a moci Boží; aby mohla spravovati svědomí lidu, hledala podporu světské moci. Výsledkem toho bylo papežství, církev, jež řídila moc státu a používala ji k šíření svých vlastních cílů, a jmenovitě k trestání “kacířství”. Aby se ve Spojených Státech utvořil obraz šelmy, musela by náboženská moc spravovati ob-čanskou vládu tak, aby církev mohla používati také státní moci k dosažení svých vlastních účelů.VS 271.4

  Bylo to odpadlictví, jež ponoukalo prvotní církev, aby vyhledávala pomoc občanské vlády, a tak připravovala cestu k vývoji papežství, — šelmy. Pavel praví: “Přijde odstoupení a zjeven bude ten člověk hřícha.”11 Tes. 2:3. Tak odpadlictví církve připraví cestu pro zřízení obrazu šelmě.VS 272.1

  Bible prohlašuje, že před příchodem Páně nastane stav náboženského úpadku, podobný onomu v prvních stoletích. “V posledních dnech nastanou časové nebezpeční. Nebo nastanou lidésami sebe milující, . .. kterýmž nic dobrého milého není, zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha, majíce způsob pobožnosti,ale moci její zapírajíce.”22 Tim. 3:1-5.VS 272.2

  Satan bude pracovati “se vší mocí i divy i zázraky lživými a se všelikým podvodem nepravosti.” A všichni ti, “kteří lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli,” musí přijmouti “mocné dílo podvodů, aby věřili lži.”32 Tes. 2:9-11. Až nastane tento stav bezbožnosti, pak budou stejné výsledky následovati jako v prvních stoletích.VS 272.3

  Až vůdčí církve ve Spojených Státech, sjednotí se v oněch naukách, jež jim jsou společné, pak budou míti vliv na stát, aby mohly vymoci svá nařízení a udržovati svá zřízení; tehdy protestanská Amerika utvoří obraz římské kněžské vládě, čehož neodvratným následkem budou občanské tresty pro rozkolníky.VS 272.4

  Po výstraze před uctíváním šelmy a jejího obrazu, proroctví praví: “Tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy.” Poněvadž ti, kdož ostříhají přikázání Boží, jsou zde stavěni jako protějšek proti těm, kteří uctívají šelmu a její obraz, a těm kteří přijmou její znamení, — vyplývá z toho, — že zachovávání Božího zákona na jedné straně, a jeho porušování z druhé strany bude tvořiti rozdíl mezi ctiteli Boha a ctiteli šelmy.VS 272.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents