Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Na hradě Wartburku.

  Bůh se postaral o záchranu svého služebníka v této hodině nebezpečí. Bdělé oko sledovalo kroky Lutherovy a poctivé a šlechetné srdce rozhodlo se jej zachrániti. Bylo jasno, že Řím se nespokojí s ničím menším, než jeho smrtí; jen v úkrytu mohl býti ochráněn od spárů lvích. Bůh vnukl Bedřichovi Saskému plán na záchranu Lutherovu. Za pomoci věrných přátel byl záměr kurfiřtův vykonán, a Luther byl dobře ukryt před přáteli i odpůrci. Když se vracel domů, byl jat, odloučen od svých průvodců a spěšně dopraven lesem na hrad Wartburk, osamělou to tvrz v horách. Jeho zajetí i úkryt byly zahaleny v takové tajemství, že ani sám Bedřich dlouho nevěděl, kam byl Luther odveden. To mělo svůj účel; pokud kurfiřt nevěděl nic o pobytu Lutherově, nemohl nic prozraditi. Byl spokojen, že jest Luther v bezpečí, a to mu stačilo.VS 121.2

  Jaro, léto, i podzim uplynuly, a již nastávala zima, a Luther dosud byl vězněm. Aleander a jeho přívrženci jásali, neboť se zdálo, že světlo pravdy musí již již zhasnouti. Ale zatím šiřitel obnovy plnil svoji lampu ze zásobárny pravdy, a světlo její mělo i nadále zářiti ještě jasnějšími paprsky.VS 121.3

  V přátelské bezpečnosti na Wartburku těšil se Luther po nějaký čas odpočinku po žáru a vřavě boje. Ale klid a nečinnost dlouho ho neuspokojovaly. Zvyklý jsa na činorodý život a tuhý zápas, těžce nesl svou nečinnost. V těchto dnech osamělosti zjevily se mu před zraky poměry církve, a v zoufalství volal: “Běda ! Není nikoho v těchto posledních dnech hněvu Jeho, kdo by stál jako zeď před Pánem a zachránil Izraele!”1D’Aubigné, kn. 9, kap. 2. A opětně se vracel myšlénkami k sobě samému, a obával se, že bude obviněn ze zbabělosti, poněvadž zanechal zápasu. Potom sám sobě vyčítal lhostejnost a samolibost. Ale v téže době vykonal denně více, než se zdálo býti v silách jednoho člověka. Jeho péro nikdy nezahálelo. Zatím co jeho nepřátelé si libovali, že jest umlčen, byli ohromeni á zmateni makavými důkazy jeho činnosti. Spousta traktátů, vyšlých z jeho péra, zaplavovala celé Německo. Prokázal také velmi důležitou službu svým krajanům překladem Nového Zákona do němčiny. Ze svého skalnatého Patmosu téměř po celý rok dále hlásal evangelium, a káral hříchy a bludy své doby.VS 122.1

  Ale Bůh neodstranil svého služebníka z jeviště veřejného života pouze proto, aby jej zachránil před hněvem nepřátel aneb aby mu popřál období klidu pro tyto důležité práce. Jednalo se o mnohem důležitější cíle. V samotě a ústraní svého horského útulku byl Luther vzdálen od světské podpory a lidské chvály. Tím byl zachráněn před pýchou a přílišnou sebedůvěrou, jež často vznikají z úspěchu. Utrpením a pokorou byl připraven opětně k tomu, aby bezpečně kráčel po strmých výšinách, k nimž tak náhle byl povznesen.VS 122.2

  Když se lidé těší svobodě, kterou pravda jim přináší, rádi vyvyšují těch, kterých si Bůh zvolil za nástroj, ke zlomení řetězů bludu a pověry. Satan hledí odvrátiti myšlénky a city lidské od Boha, a upoutati je na lidské prostředníky; nabádá je, aby uctívali pouhý nástroj a nedbali Ruky, která prozřetelně řídí všecky události. Příliš často náboženští vůdcové kteří jsou takto velebeni a uctíváni, zapomínají na svou závislost na Bohu a začnou spoléhati pouze na sebe. Následkem toho chtějí vésti dozor nad myslí a svědomím těch lidí, kteří jsou nakloněni spatřovati v nich vůdce, místo aby hleděli ke slovu Božímu. Dílo obnovy se často zdržuje, když jeho pod-porovatelé jsou ovládnuti takovýmto duchem. Bůh chtěl uchrániti dílo Obnovy od takového nebezpečí. Přál si, aby dílo toto neslo pečeť Boží, nikoli lidskou. Zraky lidí byly obráceny k Lutherovi jakožto k vykladači pravdy; on však byl dán aby tak všecky zraky mohly býti upřeny na věčného Původce pravdy.VS 122.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents