Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Zkouška víry.

  Za tohoto pronásledování bude víra služebníků Páně po-drobena zkoušce. Věrně dali výstrahu, držíce se pouze Boha a Jeho slova. Duch Boží, ponoukající jejich srdce, pohnul je, aby mluvili. Povzbuzeni svatou horlivostí a podníceni Božským popudem, jali se vykonávati svoji povinnost, nevypočítávajíce si chladně následky, jaké bude míti hlásání jim svěřeného slova Božího lidu. Neuvažovali o svých časných zájmech ani se jim nejednalo o zachování pověsti neb života. Ale až se bouře od-poru a protivenství snese nad nimi, tu někteří, ohromeni hrůzou, zvolají: “Kdybychom byli předvídali následky našich slov, byli bychom bývali zticha.” Budou obklopeni ze všech stran překážkami. Satan bude na ně útočiti prudkým pokušením. Bude se jim zdáti, že úkol, jehož se podjali, jest nad jejich sí- ly. Záhuba jim hrozí. Nadšení, jež je oživovalo, prchlo, ale oni nemohou již zpět. Pak v naprosté bezradnosti, utečou se k Vše-mohoucímu o pomoc. Potom se rozpomenou, že slova, jež mlu-vili, nebyla jejich, nýbrž Toho, jenž jim rozkázal aby mluvili. Bůh vložil pravdu do jejich srdcí, a oni ji nemohli zatajiti.VS 371.2

  Podobné zkoušky zažili lidé Boží i v minulosti. Wyklif, Hus, Luther, Tyndale, Baxter i Wesley naléhali, aby každá nauka byla dokázána z bible, a prohlašovali, že odvolají vše, co bible zatracuje. Proti těmto mužům rozpoutalo se pronásledování s bezuzdnou zuřivostí, ale oni přes to nepřestali hlásati pravdu. Různá období církevních dějin vyznačují se vývojem nějaké zvláštní pravdy, vyhovujícím potřebám Božího lidu v oné době. Každá nová pravda setkávala se s odporem a nenávistí; ti, kdož byli osvíceni jejím světlem, byli pokoušíni a souzeni. Pán dává zvláštní pravdu lidem za různých okolností, v příhodný čas. Kdo se odváží odmítnouti její rozšíření? On nařizuje svým služebníkům, aby podali světu poslední výzvu milosrdenství. Nemohou mlčeti, leč když by hrozila zkáza jejich duším. Kristovi vyslanci nemohou se báti následků. Musejí splniti svoji povinnost a následky přenechají Bohu.VS 372.1

  Když odpor se pozvedá výše, služebníci Boží jsou opětně jak ve zmatku, neboť se jim zdá, že sami přivodili nesnáze. Ale svědomí a slovo Boží je ujišťuje, že cesta jejich jest správná; a ačkoliv protivenství pokračuje, jsou posilováni, aby je mohli snášeti. Zápas stává se urputnějším, ale jejich víra a odvaha roste. Jejich svědectví zní: “Nebudeme porušovati slovo Boží, rozdělujíce jeho svatý zákon, nazývajíce jednu část podstatnou a druhou nepodstatnou, abychom tím získali přízeň světa. Pán, jemuž sloužíme, může nás vysvoboditi. Kristus zvítězil nad mocnostmi pozemskými; a máme my se snad lekati světa již přemoženého?”VS 372.2

  Pronásledování ve svých různých způsobech jest vývojem pravidla, jenž bude v platnosti tak dlouho, pokud Satan bude trvati, a křesťanství bude míti životní sílu. Nikdo nemůže sloužiti Bohu, aniž by při tom neuvalil na sebe nepřátelství vojska temnosti. Zlí anjelé budou napadati, jsouce ustrašeni, že jeho vliv vyrve jim kořist z rukou. Zlí lidé, zahanbeni jeho příkla- dem, spojí se s nimi, snažíce se odloučiti ho od Boha lákavými svody. Když se jim to nepodaří, jest použito donucovací síly, aby si podrobila jejich svědomí.VS 372.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents