Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Velký Spor Věku

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Služba Kristova.

  Po osmnáct století tato služba pokračovala v prvním oddělení svatyně. Krev Kristova, prolitá ve prospěch kajících hříšníků, věřících, zajistila jim odpuštění a přijetí u Otce; avšak jejich hříchy stále zůstávaly v knihách záznamů. Jako při obrazné službě bylo při konci roku dílo očisťování, tak prv než bude ukončeno dílo Kristovo pro spásu lidí, koná se dílo očisťování pro odstranění hříchů ze svatyně v nebesích. To jest služba, jež začala když uplynulo oněch 2300 dní. V té době, jak předpověděno Danielem prorokem, vstoupil náš velekněz do svatyně svatých, aby vykonal poslední část svého slavnostního díla, — aby očistil svatyni.VS 256.3

  Jako za starodávna byly hříchy lidu vírou přenášeny na oběť za hříchy a s její krví přenášeny obrazně do pozemské svatyně, tak dle nové smlouvy hříchy kajícníkovy jsou vírou přenášeny na Krista, a odnášeny skutečně do svatyně nebeské. A jako obrazné očistění pozemské svatyně bylo dovršeno odstraněním hříchů, jimiž byla poskvrněna, tak skutečné očistění nebeské svatyně bude dovršeno odstraněním, čili smazáním hříchů, jež tam jsou zaznamenány. Ale dříve než toto bude vykonáno, musí býti prozkoumány knihy záznamů, aby se rozhodlo, kdo skrze pokání z hříchů a víru v Krista má nároky na výhody Jeho očistění. Očistění svatyně zahrnuje v sobě tudíž vyšetřování, — dílo soudu. Toto musí býti vykonáno dříve, než Kristus přijde, aby vykoupil lid svůj. Neboť až přijde, odplata Jeho bude s Ním, aby odplatil jednomu každému podlé skutků jeho.1Zjevení 22:12.VS 256.4

  Takto ti, kdož kráčeli za světlem prorockého slova, poznali, že Kristus, místo aby přišel na zem po uplynutí 2300 dní v roce 1844, vstoupil tehdy do svatyně svatých v nebeské svatyni, aby vykonal závěrečné dílo očistění, přípravu to k Jeho příchodu.VS 257.1

  Bylo též zřejmé, že zatím co obětování za hříchy ukazovalo na Krista jako na oběť, a velekněz představoval Krista jakožto prostředníka, tak i kozel k odnešení hříchů představoval Satana, původce hříchu, na nějž hříchy úpřimně kajících budou na konec vloženy. Když velekněz s pomocí krve oběti odstranil hříchy ze svatyně pak vložil je na kozla. Až Kristus s pomocí své vlastní krve odstraní hříchy svého lidu z nebeské svatyně ku konci své služby, pak přenese je na Satana, jenž dle rozsudku musí odpykati konečný trest. Kozel k odnešení hříchů byl poslán do pusté země, aby nikdy nemohl přijíti do shromáždění Izraelských. Tak i Satan bude navždy zapuzen od Boha i Jeho lidu, a bude zahlazen při konečném zničení hříchu a hříšníků.VS 257.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents