Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Alfa Ja Omega, vol. 7

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Metodistit puolustavat Jumalan lakia

  Se hengellinen rappiotila, joka vallitsi Englannissa juuri ennen Wesleyn aikaa, johtui suureksi osaksi antinomistisista opeista. Monet väittivät, että Kristus oli poistanut siveyslain, minkä tähden kristittyjen ei tarvinnut sitä noudattaa, ja että uskovainen on vapautettu »hyvien töiden orjuudesta». Toiset tunnustivat lain pysyvyyden mutta sanoivat, ettei saarnaajien tarvinnut kehottaa kansaa noudattamaan sitä, koska niitä ihmisiä, jotka Jumala oli valinnut pelastumaan, »Jumalan armon vastustamaton voima» johti harjoittamaan hurskautta ja hyveitä, kun taas niillä, jotka olivat määrätyt iankaikkiseen kadotukseen, »ei ollut voimaa Jumalan lain noudattamiseen».AO7 228.1

  Oli niitäkin jotka opettaessaan, että »valitut eivät voi langeta armosta eivätkä menettää Jumalan mielisuosiota», tulivat siihen vieläkin kauheampaan johtopäätökseen, »etteivät heidän pahat tekonsa todellisuudessa ole syntiä, eikä niitä ole pidettävä Jumalan lain rikkomisena, joten heidän ei tarvitse niitä tunnustaa eikä tehdä niistä parannusta».246 Sen tähden he selittivät, »etteivät häpeällisimmätkään synnit, joita yleisesti pidetään Jumalan lain kauheana rikkomisena, ole syntejä Jumalan silmissä», jos niitä tekee joku valituista, »koska yksi valittujen oleellisista ja huomattavista ominaisuuksista on se, etteivät he voi tehdä mitään Jumalalle vastenmielistä tai laissa kiellettyä».AO7 228.2

  Nämä kauheat opit ovat olennaisesti samoja kuin ne kansanomaisten kasvattajien ja teologien myöhemmin esittämät väitteet, joiden mukaan ei ole olemassa mitään muuttumatonta Jumalan lakia oikeuden mittapuuna, vaan että yhteiskunta määrää moraalin tason, joka on jatkuvasti muutosten alainen. Kaikki tällaiset aatteet ovat lähtöisin samasta hengestä, joka jo taivaan synnittömien asukkaiden keskellä yritti poistaa Jumalan lain asettamat oikeudenmukaiset rajoitukset.AO7 228.3

  Oppi, jonka mukaan Jumala on muuttumattomasti määrännyt ihmisten luonteen, oli todellisuudessa johtanut monet hylkäämään Jumalan lain. Wesley vastusti päättävästi antinomististen opettajien erehdyksiä sekä osoitti, että tämä siveyslain halveksimiseen johtanut oppi oli Raamatun vastainen. »Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille.» »Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus, joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä» (Tiit2: 11; 1 Tim. 2: 3-6). Jumalan Henki annetaan lahjaksi, niin että jokainen ihminen voi tulla kykeneväksi käyttämään pelastuksen välikappaleita. Täten Kristus, »totinen valkeus», »valistaa jokaisen ihmisen» (Joh. 1: 9). Ihmiset jää- vät pelastuksesta osattomiksi sen tähden, että he itse tahallisesti hylkäävät elämän lahjan.AO7 228.4

  Vastaukseksi väitteeseen, että Jumalan kymmenen käskyä oli kumottu seremonialain kanssa Kristuksen kuoleman kautta, Wesley sanoi: »Hän ei ottanut pois siveyslakia, joka on annettu kymmenenä käskynä ja jota profeetat teroittivat. Hänen tulemisensa tarkoituksena ei ollut kumota mitään osaa siitä. Se on laki, jota ei voida koskaan poistaa. Se pysyy lujana kuin uskollinen todistaja taivaassa. — Se on ollut olemassa maailman alusta saakka, ei kivitauluihin vaan kaikkien ihmisten sydämeen kirjoitettuna heidän lähtiessään Luojansa kädestä. Vaikka ne kirjaimet, jotka Jumala kerran sormellaan kirjoitti, nyt ovat suuressa määrin synnin turmelemia, niitä ei kuitenkaan voida kokonaan hävittää, niin kauan kuin meillä on jotakin tajua hyvästä ja pahasta. Tämän lain jokaisen osan täytyy pysyä voimassa aina ja kaikkialla, sillä se ei ole riippuvainen ajasta eikä paikasta eikä mistään muustakaan muuttuvasta asiasta, vaan perustuu Jumalan ja ihmisen luonteeseen ja heidän muuttumattomaan keskinäiseen suhteeseensa.AO7 229.1

  »’En minä ole tullut kumoamaan vaan täyttämään.’ Tällä hän epäilemättä tarkoittaa (sopusoinnussa edellä ja jäljessä olevan tekstin kanssa): Minä olen tullut osoittamaan, että se on täydellinen kaikista ihmisten selityksistä huolimatta; minä olen tullut esittämään täydellisesti ja selvästi kaiken, mikä siinä on ollut hämärää tai epäselvää; minä olen tullut ilmoittamaan sen jokaisen osan oikean ja täydellisen merkityksen, osoittamaan sen jokaisen käskyn pituuden ja leveyden, koko laajuuden, sekä korkeuden ja syvyyden, sen kaikkiin osiin sisältyvän käsittämättömän puhtauden ja hengellisyyden.»247AO7 229.2

  Wesley kuvaili lain ja evankeliumin välillä vallitsevaa täydellistä sopusointua seuraavasti: »Lain ja evankeliumin välillä on sen tähden läheisin yhteys, mitä voidaan ajatella. Toisaalta laki valmistaa jatkuvasti tietä ja ohjaa meitä evankeliumiin; toisaalta taas evankeliumi johtaa meitä yhä tunnollisemmin täyttämään lakia. Niinpä laki vaatii meiltä rakkautta Jumalaan ja lähimmäisiimme sekä sävyisyyttä, nöyryyttä ja pyhyyttä. Me tunnemme olevamme näissä asioissa puutteellisia, toteamme, että ‘ihmisille se on mahdotonta’, mutta samalla näemme, että Jumala on luvannut antaa meille rakkautta, sävyisyyttä, nöyryyttä ja pyhyyttä. Me otamme vastaan tämän evankeliumin, nämä iloiset uutiset, ja meille tapahtuu uskomme mukaan: lain vanhurskaus täytetään meissä uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. -AO7 229.3

  »Kristuksen evankeliumin huomattavimpia vihollisia», Wesley sanoi, »ovat ne, jotka avoimesti ja jyrkästi tuomitsevat lain ja puhuvat pahaa siitä sekä opettavat ihmisiä purkamaan (toisin sanoen hajottamaan, poistamaan tai tekemään merkityksettömäksi) ei ainoastaan yhtä pienimpiin tai suurimpiin kuuluvaa, vaan kaikki käskyt yhdellä kertaa. Hämmästyttävintä tässä väkevässä eksy- tyksessä on se, että sen valtaan antautuneet tosissaan uskovat kunnioittavansa Kristusta hylkäämällä hänen lakinsa ja korottavansa häntä turmellessaan hänen oppinsa. Niin, he kunnioittavat häntä samalla tavalla kuin Juudas, kun hän sanoi: ‘Terve, rabbi’, ja suuteli häntä. Yhtä suurella oikeudella hän voi sanoa myös jokaiselle heistä: ‘Suunantamisellako sinä Ihmisen Pojan kavallat?’ Kun puhutaan hänen verestään ja samalla riistetään häneltä kruunu, kun halveksitaan jotakin osaa hänen laistaan ja väitetään sen edistävän hänen evankeliumiaan, se ei ole mitään muuta kuin hänen kavaltamistaan suudelmalla. Tästä syytöksestä ei todellakaan pääse kukaan, joka saarnaa uskoa pyrkien joko suorasti tai epäsuorasti syrjäyttämään jonkin kuuliaisuuden osaalueen, joka saarnaa Kristusta siten, että tekee tyhjäksi tai lieventää jollakin tavalla Jumalan pienintä käskyä.»248AO7 229.4

  Niille, jotka korostivat evankeliumin saarnaamisen vastaavan kaikkia lain tarkoituksia, Wesley vastasi: »Tämän kiellämme kokonaan. Se ei vastaa lain ensimmäistäkään tarkoitusta, nimittäin ihmisten saattamista synnin tuntoon, niiden herättämistä, jotka vielä nukkuvat helvetin partaalla. Apostoli Paavali sanoo, että ‘lain kautta tulee synnin tunto’, eikä ihminen todellakaan tunne tarvitsevansa Kristuksen veren sovitusta, ennen kuin on tullut synnin tuntoon. Herramme itse sanoo, että ‘terveet eivät tarvitse parantajaa, vaan sairaat’. Sen tähden on luonnotonta tarjota lääkäriä niille, jotka ovat terveitä tai ainakin luulevat olevansa. Sinun tulee ensin saada heidät vakuuttuneiksi sairaudestaan; muuten he eivät kiitä sinua vaivannäöstäsi. Samoin on luonnotonta esittää Kristusta itsekylläisille ihmisille, joiden sydän ei vielä koskaan ole murtunut.»249AO7 230.1

  Täten Wesley, saarnatessaan evankeliumia Jumalan armosta, koetti Mestarinsa tavoin tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Hän suoritti uskollisesti sen työn, jonka Jumala oli hänelle antanut, ja hän sai myös nähdä ihania seurauksia. Hänen pitkän, yli kahdeksankymmentä vuotta kestäneen elämänsä lopussa, kun hän oli ollut matkasaarnaajana yli puoli vuosisataa, hänen julkisia kannattajiaan oli enemmän kuin puoli miljoonaa. Mutta kuinka monta ihmistä on hänen työnsä kautta tullut nostetuksi synnin aiheuttamasta turmiosta ja alennustilasta korkeampaan ja puhtaampaan elämään ja kuinka monta on hänen opetuksensa avulla saanut syvemmän ja rikkaamman hengellisen kokemuksen, tiedetään vasta silloin, kun kaikki pelastetut kootaan Jumalan valtakuntaan. Hänen elämänsä antaa verrattoman kalliin opetuksen jokaiselle kristitylle. Kunpa tämän Kristuksen Palvelijan usko ja nöyryys, väsymätön into, uhrautuvaisuus ja hurskaus voisivat heijastua meidän aikamme seurakunnissa! AO7 230.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents