Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Scrieri timpurii

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Daruri spirituale. Volumul 1

  Introducere

  Darul profeției s-a manifestat în biserică în timpul dispensațiunii iudaice. Dacă el a dispărut timp de câteva secole, către încheierea acelei dispensațiuni, din pricina stării de stricăciune în care se afla biserica, el a apărut spre sfârșitul ei pentru a anunța venirea lui Mesia. Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, care era “umplut de Duhul Sfânt, a prorocit”. Simeon, un om drept și consacrat care “aștepta mângâierea lui Israel”, a venit mânat de Duhul în templu și a prorocit despre Isus care era “Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului Tău, Israel”; și Ana, o prorociță, “a început să vorbească despre Isus tuturor celor care așteptau mântuirea Ierusalimului”. Și nu a existat un profet mai mare ca Ioan Botezătorul, care a fost ales de către Dumnezeu pentru a-L prezenta lui Israel pe “Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”.ST 133.1

  Era creștină a început prin revărsarea Duhului Sfânt, și o varietate de daruri spirituale s-a manifestat printre credincioși. Acestea erau atât de multe, încât Pavel a putut spune bisericii din Corint: “Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora” — fiecăruia din biserică, nu fiecăruia din lume, așa cum au interpretat mulți.ST 133.2

  De la marea apostazie, aceste daruri s-au manifestat rareori; și acesta este probabil motivul pentru care cei care își spun creștini cred în general că ele s-au limitat la perioada bisericii primare. Dar nu au încetat oare să se mai arate darurile din cauza rătăcirilor și necredinței bisericii? Iar când cei din poporul lui Dumnezeu vor ajunge la credința și practicile de la început, așa cum cu siguranță o vor face prin vestirea poruncilor lui Dumnezeu și credinței lui Isus, nu va dezvolta oare “ploaia târzie” din nou aceste daruri? Raționând prin analogie, ar trebui să ne așteptăm la aceasta. În ciuda apostaziilor din era iudaică, aceasta a început și s-a încheiat prin manifestări deosebite ale Duhului lui Dumnezeu. Și nu este deloc rezonabil să presupunem că era creștină — a cărei lumină, comparată cu a celeilalte dispensațiuni, este asemenea luminii soarelui comparată cu razele slabe ale lunii — ar începe în lumină orbitoare și s-ar încheia în întuneric. Și, de vreme ce a fost nevoie de o lucrare specială a Duhului pentru a pregăti un popor pentru prima venire a lui Hristos, cu cât mai mult va fi acest lucru necesar pentru cea de-a doua venire? Cu cât mai mult, având în vedere și faptul că zilele de pe urmă vor fi mai primejdioase ca oricând, iar prorocii mincinoși vor avea puterea de a face să se arate semne și minuni mari, până acolo încât, dacă ar fi cu putință, să-i înșele și pe cei aleși. Dar să consultăm Scripturile adevărului:ST 133.3

  “Apoi le-a zis: ‘Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede: În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși’.” Marcu 16, 15-18.ST 134.1

  Traducerea lui Campbell spune: “Aceste puteri miraculoase îi vor însoți pe cei care cred”. Darurile nu au fost restrânse la apostoli, ci extinse pentru toți credincioșii. Dar cine le va avea? Cei care cred. Câtă vreme? Nu există o limitare; făgăduința merge în paralel cu marea însărcinare de a propovădui Evanghelia și îi vizează pe toți credincioșii, până la ultimul dintre aceștia.ST 134.2

  Dar s-a ridicat obiecția că acest ajutor a fost făgăduit numai apostolilor și celor care au crezut în urma predicării lor; că ei s-au achitat de însărcinarea ce le-a fost dată, că au statornicit Evanghelia și că darurile au încetat o dată cu generația aceea. Haideți să vedem dacă marea misiune evanghelică a încetat o dată cu generația aceea. Matei 28, 19.20. “Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.”ST 134.3

  Faptul că predicarea Evangheliei sub această însărcinare nu s-a sfârșit în timpul bisericii primare este evident din făgăduința: “Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”. El nu spune: Sunt cu voi, apostolilor, în orice loc, până la capătul pământului; ci: Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului, sau timpului. Nu este un argument acela că ar fi vorba despre era iudaică, căci aceea se încheiase deja la cruce. Concluzia mea ar fi, prin urmare, că propovăduirea și credința evanghelică primară vor fi însoțite întotdeauna de același ajutor spiritual. Însărcinarea apostolilor a aparținut erei creștine și se întinde pe toată durata acesteia. În consecință, darurile au fost pierdute numai prin apostazie și vor fi reînviate o dată cu renașterea credinței și practicii creștine primare.ST 135.1

  În 1 Corinteni 12, 28 suntem informați că Dumnezeu a rânduit, a lăsat sau a fixat anumite daruri spirituale în biserică. În absența oricărei dovezi scripturistice că le-ar fi îndepărtat sau desființat, trebuie să conchidem că intenția a fost ca ele să rămână în continuare. Unde este dovada că au fost desființate? În același capitol, în care este desființat sabatul iudaic și instituit sabatul creștin — un capitol din activitatea tainei nelegiuirii și a omului păcatului. Dar cel ce protestează pretinde că există în textul următor o dovadă biblică pentru susținerea faptului că darurile aveau să înceteze: “Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte; dar când va veni ce este desăvârșit, acest ‘în parte’ se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte; dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea.” 1 Corinteni 13, 8-13.ST 135.2

  Acest text prezice într-adevăr încetarea darurilor spirituale și, de asemenea, a credinței și nădejdii. Dar când vor înceta acestea? Încă privim în viitor, către timpul în care:ST 136.1

  “Nădejdea o să se schimbe în roada bucuriei,

  Credința în vedere și rugăciunea în laudă”.

  Ele vor înceta când va veni ceea ce este desăvârșit, când nu vom mai privi ca într-o oglindă, în chip întunecos, ci față în față. Ziua perfectă, în care cei drepți vor fi făcuți desăvârșiți, se află încă în viitor. Este adevărat că omul nelegiuirii, când a ajuns la maturitate, a lăsat deoparte acele lucruri “copilărești”, cum ar fi profeția, vorbirea în limbi și cunoștința și, de asemenea, credința, nădejdea și dragostea primilor creștini. Dar nu există nimic în textul citat care să arate că Dumnezeu a intenționat să ia darurile pe care le-a pus în biserică — aceasta până când nu va lua sfârșit credința și nădejdea ei, până când slava neîntrecută a stării de nemurire va eclipsa și cele mai strălucitoare dovezi ale puterii spirituale și ale cunoștinței, manifestate vreodată în starea aceasta muritoare.ST 136.2

  Obiecția care se sprijină pe 2 Timotei 3, 16.17, pe care unii au prezentat-o cu multă solemnitate, nu merită decât o remarcă fugară. Dacă Pavel, când a zis că Scriptura este de folos, ca să-l facă pe omul lui Dumnezeu desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, a intenționat să spună că nu va mai fi scris nimic prin Inspirație, de ce adăuga el atunci, prin ceea ce scria, la această Scriptură? Și măcar de ce nu a dat drumul din mână penei de scris de îndată ce a terminat fraza aceea? Și de ce a scris Ioan cartea Apocalipsei treizeci de ani mai târziu? Această carte conține un alt text care este citat pentru a dovedi desființarea darurilor spirituale.ST 136.3

  “Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” Apocalipsa 22, 18.19.ST 137.1

  Prin acest text, se pretinde că Dumnezeu, care a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, și la începutul zilelor Evangheliei prin Isus și prin apostolii Săi, a făgăduit că nu va mai comunica niciodată omului ceva în acest fel. Prin urmare, toate profețiile care apar mai târziu de această dată trebuie să fie mincinoase. Aceasta, se zice, încheie canonul Inspirației. Dacă așa stau lucrurile, de ce a scris Ioan Evanghelia sa după ce s-a întors de pe Patmos la Efes? Făcând acest lucru, a adăugat el la cuvintele prorociei din acea carte scrisă pe insula Patmos? Este evident, din textul citat, că avertizarea împotriva adăugării sau ștergerii nu se referă la Biblie, la forma finită a compilației din care este compusă, ci la cartea distinctă a Apocalipsei, așa cum a ieșit ea din mâna apostolului. Cu toate acestea, nici un om nu are dreptul de a adăuga sau scoate ceva din oricare altă carte scrisă prin inspirația dată de Dumnezeu. Scriind cartea Apocalipsei, a adăugat Ioan ceva la cartea prorociei lui Daniel? Absolut nimic. Un profet nu are nici un drept să modifice Cuvântul lui Dumnezeu. Dar viziunile lui Ioan le confirmă pe cele ale lui Daniel și aduc multă lumină suplimentară asupra subiectelor introduse acolo. Conchid, prin urmare, că Domnul nu S-a angajat să păstreze tăcerea, ci are încă libertatea de a vorbi. Aceasta să fie în veci vorbirea inimii mele: Vorbește, Doamne, prin cine dorești; robul tău ascultă.ST 137.2

  În acest fel, încercarea de a dovedi din Scriptură desființarea darurilor spirituale se dovedește un eșec total. Și, întrucât porțile iadului nu au biruit biserica, ci Dumnezeu are încă un popor pe pământ, putem cerceta dezvoltarea darurilor în relație cu solia celui de-al treilea înger, o solie care va aduce biserica pe fundament apostolic și o va face cu adevărat lumina — nu întunericul — lumii.ST 137.3

  Și iarăși: suntem avertizați dinainte că vor exista proroci mincinoși în zilele de pe urmă și Biblia oferă un test după care să le încercăm învățăturile pentru a putea deosebi ce este adevărat de ce este fals. Marele test este Legea lui Dumnezeu, care este aplicată atât pentru probarea profețiilor, cât și a moralității caracterului prorocilor. Dacă nu aveau să mai fie profeții adevărate în zilele de pe urmă, era cu mult mai simplu să se declare așa și să se taie din rădăcină orice posibilitate a amăgirii, decât să se dea un test prin care să se încerce acestea, ca și cum ar fi putut fi și unele false, și unele adevărate.ST 138.1

  În Isaia 8, 19.20 este o profeție despre spiritele familiare din vremurile de acum, iar Legea este dată ca test: “La Lege și la Mărturie; căci dacă nu vorbesc în conformitate cu acest cuvânt, aceasta este pentru că nu există lumină în ei” [KJV]. De ce se spune “dacă nu vorbesc” din moment ce nu avea să fie nici o manifestare reală a spiritelor sau, în același timp, a profeției? Isus spune: “Păziți-vă de proroci mincinoși.... Îi veți cunoaște după roadele lor”. Matei 7, 15.16. Aceasta este o parte a predicii de pe munte și toți pot vedea că acest discurs are o aplicație generală la biserică, în era evanghelică. Urmează ca prorocii mincinoși să fie cunoscuți după roadele pe care le aduc; cu alte cuvinte, după moralitatea caracterului lor. Singurul standard după care se poate determina dacă roadele pe care le aduc aceștia sunt bune sau rele este Legea lui Dumnezeu. În felul acesta suntem aduși la Lege și la Mărturie. Profeții adevărați nu numai că vor vorbi în conformitate cu acest cuvânt, dar vor și trăi după el. Eu nu îndrăznesc să osândesc o persoană care vorbește și trăiește astfel.ST 138.2

  O caracteristică dintotdeauna a prorocilor mincinoși a fost aceea că au viziuni de pace și că vor spune “pace și liniște” când o nimicire neașteptată va veni peste ei. Cei adevărați vor mustra cu îndrăzneală păcatul și vor da avertizarea despre mânia viitoare.ST 139.1

  Profetizările care contrazic declarațiile clare și simple ale Cuvântului trebuie respinse. Așa și-a învățat Mântuitorul ucenicii când i-a avertizat cu privire la modul în care se va desfășura cea de-a doua Sa venire. Când Isus S-a înălțat la cer sub privirile ucenicilor Săi, îngerii au declarat în mod explicit că același Isus va veni în același fel în care L-au văzut urcând la cer. De aceea Isus, prevăzând lucrarea prorocilor mincinoși din ultimele zile, spune: “Dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceți acolo! ‘Iată-L în odăițe ascunse’, să nu credeți”. Toate profețiile adevărate legate de acest punct trebuie să recunoască venirea Sa vizibilă din cer. De ce nu a spus Isus: “Respingeți toate profețiile făcute în vremea aceea, căci nu vor exista proroci adevărați atunci?”ST 139.2

  “Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.” Efeseni 4, 11-13.ST 139.3

  Învățăm dintr-un verset anterior că Hristos, când S-a urcat la cer a dat oamenilor daruri. Alături de aceste daruri sunt enumerați apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii. Scopul în vederea căruia au fost date a fost desăvârșirea sfinților în unitate și cunoștință. Unii care mărturisesc că sunt pastori și învățători în zilele noastre susțin că aceste daruri și-au împlinit pe deplin obiectivul, cu mai bine de optsprezece secole în urmă și, ca o consecință, acum au încetat. Și atunci de ce să nu aruncăm la o parte titlurile lor de pastori și învățători? Dacă slujba de profet se limitează prin acest text la biserica primară, atunci și cu cea de evanghelist este la fel — și cu toate celelalte; căci aici nu se face nici o deosebire.ST 139.4

  Haideți să ne gândim o clipă asupra acestui punct. Toate aceste daruri au fost date pentru desăvârșirea sfinților în unitate, cunoștințe și spirit. Sub influența lor, biserica primară s-a bucurat, o vreme, de acea unitate: “Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet”. Și se pare că o consecință firească a acestei unități era că “apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Și un mare har era peste toți”. Faptele Apostolilor 4, 31-33. Cât de vrednică de dorit este o asemenea stare de lucruri acum! Însă apostazia, prin influența ei de dezbinare și întinare, a mânjit splendoarea bisericii frumoase și a îmbrăcat-o în sac. Rezultatul a fost dezbinarea și dezordinea. Nu a fost niciodată o diversitate a credințelor în creștinism ca în zilele noastre. Dacă darurile erau necesare pentru a păstra unitatea bisericii primare, cu cât mai mult este nevoie de ele acum pentru a restabili unitatea! și faptul că scopul lui Dumnezeu este de a reface unitatea bisericii în zilele de pe urmă este cu prisosință dovedit de profeții. Suntem asigurați că străjerii vor vedea cu ochii lor cum Domnul va aduce Sionul înapoi. De asemenea, că în vremea sfârșitului cei înțelepți vor înțelege. Când se va împlini acest lucru, va exista o unitate a credinței între toți aceia pe care-i socotește Dumnezeu înțelepți; întrucât cei care înțeleg în realitate corect trebuie în mod necesar să înțeleagă împreună la fel. Ce va face cu putință această unitate, dacă nu darurile care au fost date tocmai în acest scop?ST 140.1

  Pornind de la considerații ca acestea, este evident că starea de desăvârșire a bisericii, prevăzută aici, este încă în viitor; în consecință, aceste daruri nu și-au împlinit încă scopul. Această Epistolă către Efeseni a fost scrisă în anul 64 d. Hr., cam cu doi ani înainte ca Pavel să-i spună lui Timotei că era gata să fie turnat ca o jertfă de băutură și că timpul plecării sale era aproape. Semințele apostaziei încolțeau acum în biserică, pentru că Pavel spusese cu zece ani în urmă, în a doua sa Epistolă către tesaloniceni că “taina fărădelegii a și început să lucreze”. Lupi răpitori erau acum gata să intre și să nu cruțe turma. Biserica nu se înălța și nu înainta către acea desăvârșire a unității descrise în text, ci era pe punctul de a fi sfâșiată de partide și tulburată de dezbinări. Apostolul știa aceasta; prin urmare, el trebuie să fi privit dincolo de marea apostazie, către perioada de strângere a rămășiței poporului lui Dumnezeu, când a zis: “Până vom ajunge toți la unirea credinței”. Efeseni 4, 13. De aici deducem că darurile care au fost lăsate în biserică nu au reușit să-și facă lucrarea la timpul lor.ST 140.2

  “Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.” 1 Tesaloniceni 5, 19-21.ST 141.1

  În această epistolă, apostolul introduce subiectul celei de-a doua veniri a Domnului. El descrie apoi starea de necredință a lumii, în acea vreme, care spune “pace și liniște”, când ziua Domnului este gata să se dezlănțuie asupra lor și nimicirea neașteptată să vină asupra lor ca un hoț noaptea. El îndeamnă apoi fierbinte biserica, având în vedere aceste lucruri, să fie trează, să vegheze și să nu adoarmă. Printre îndemnurile care urmează, se află cuvintele pe care le-am citat: “Nu stingeți Duhul” etc. Unii ar putea crede că aceste trei versete sunt complet separate unul de celălalt prin sensul pe care îl au; dar există o legătură firească în ordinea în care stau. Persoana care stinge Duhul va fi lăsată să disprețuiască profețiile, care sunt roada legitimă a Spiritului Sfânt. “Voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci.” Ioel 2, 28. Expresia “cercetați toate lucrurile” este limitată la subiectul aflat în discuție, profetizarea, și avem datoria de a pune la probă duhurile prin testele pe care ni le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Său. Amăgirile spirituale și profețiile mincinoase abundă în timpul de acum; și fără îndoială că textul acesta are aici o aplicație specială. Dar observați că apostolul nu spune “respingeți toate lucrurile”, ci “cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun”.ST 141.2

  “După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea vedenii. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc și stâlpi de fum; soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași, pe care-i va chema Domnul.” Ioel 2, 28-32.ST 142.1

  Această profeție a lui Ioel, care vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt în zilele de pe urmă, nu a fost împlinită toată la începutul dispensațiunii evanghelice. Lucrul acesta reiese clar din minunile din ceruri și de pe pământ, introduse în acest text, minuni care trebuia să preceadă “ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată ”. Deși semnele au fost, acea zi înfricoșătoare este încă în viitor. Toată dispensațiunea evanghelică poate fi numită “zilele de pe urmă”, dar a spune că zilele de pe urmă sunt în urmă cu optsprezece secole este absurd. Ele se întind până la ziua Domnului și la izbăvirea rămășiței poporului lui Dumnezeu: “Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași, pe care-i va chema Domnul”.ST 142.2

  Această rămășiță, care există în mijlocul semnelor și minunilor care vestesc venirea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului, este fără îndoială rămășița seminței femeii despre care se vorbește în Apocalipsa 12, 17 — ultima generație a bisericii de pe pământ. “Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus Hristos.”ST 143.1

  Rămășița bisericii evanghelice va avea darurile. Războiul se va da împotriva ei pentru că membrii acesteia păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12, 17.) În Apocalipsa 19, 10, mărturia lui Isus Hristos este definită ca fiind spiritul profeției. Îngerul a spus: “Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus”. În Apocalipsa 22, 9, el repetă în esență aceleași cuvinte, după cum urmează: “Eu sunt un împreună-slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii”. Comparând textele, vedem forța expresiei: “Mărturia lui Isus este spiritul profeției”. Dar mărturia lui Isus include toate darurile date de Acel Spirit unic. Pavel spune: “Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru; așa că nu duceți lipsă de nici un fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.” 1 Corinteni 1, 4-7. Mărturia lui Hristos a fost confirmată în biserica din Corint; și care a fost rezultatul? Nu duceau lipsă de nici un dar. Și atunci nu suntem noi îndreptățiți să tragem concluzia că în momentul confirmării depline a rămășiței prin mărturia lui Isus aceștia nu vor duce lipsă de nici un fel de dar, așteptând venirea Domnului nostru Isus Hristos?ST 143.2

  Roswell F. Cottrell

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents