Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Biblijny komentarz

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Objawienie 14,9-12

  (Objawienie 13,11-17; patrz komentarz EGW do Objawienie 12,17; 18,1; Izajasza 58,12-14) — Rzeczywisty problem w ostatecznej walce

  [Cyt. Objawienie 14,9-10.] W interesie wszystkich leży zrozumienie czym jest piętno bestii i w jaki sposób można uniknąć straszliwych gróźb Bożych. Dlaczego ludzie nie interesują się, co stanowi piętno bestii i jej obraz? Przecież one stoją w bezpośredniej opozycji wobec znaku Bożego! [Cyt. 2 Mojżeszowa 31,12-17.]BK 494.1

  Sabat będzie punktem spornym w tej wielkiej walce, w której cały świat będzie uczestniczył. [Cyt. Objawienie 13,4-8.10.] Cały ten rozdział jest objawieniem tego, co na pewno będzie mieć miejsce. [Cyt. Objawienie 13,11.15-17.] — Manuscript 88, 1897.BK 494.2

  Co jest piętnem bestii?

  Janowi zostało polecone, aby przyjrzał się ludowi, który odróżniał się od tych, którzy czcili bestię i jej obraz poprzez zachowywanie pierwszego dnia tygodnia. Zachowywanie tego dnia jest piętnem bestii. — Letter 31, 1898.BK 494.3

  (Objawienie 13,16-17) — Ostrzeżenie przed piętnem bestii

  Światu zostało posłane poselstwo trzeciego anioła, aby ostrzec go przed przyjęciem piętna bestii albo jej obrazu na swoje czoła lub ręce. Przyjęcie tego piętna oznacza przyjęcie tych postanowień, które zarządziła bestia i równocześnie popieranie idei, będących w bezpośredniej opozycji przeciwko słowu Boga. O tych wszystkich, którzy przyjmą to piętno, Pan Bóg powiedział: “To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.”...BK 494.4

  Jeżeli przestawiono ci światło Prawdy objawiające Sabat czwartego przykazania i pokazano, że w Słowie Bożym nie ma żadnej podstawy do przestrzegania niedzieli, a mimo to uporczywie trzymasz się fałszywego sabatu i odrzucasz zachowywanie świętego Sabatu, który Bóg nazwał “Mój święty dzień”, wówczas przyjmujesz piętno bestii. A kiedy się to stanie? Gdy będziesz posłuszny ustawie nakazującej wstrzymanie się od pracy i chwalenie Boga w niedzielę, podczas gdy wiesz, że nie ma ani jednego słowa w Biblii, wskazującego na to, że niedziela ma inne znaczenie od powszechnego dnia pracy, to wówczas zgadzasz się na przyjęcie piętna bestii i odrzucenie pieczęci Boga.BK 494.5

  Jeżeli przyjmiemy to piętno na swoje czoła albo na swoje ręce, wówczas na nas musi spaść wyrok, wypowiedziany przeciwko nieposłusznym. Natomiast pieczęć żywego Boga zostanie umieszczona na tych, którzy sumiennie zachowują Sabat Pana. — The Review and Herald, 13 lipca 1897.BK 494.6

  Problem życia i śmierci

  Poselstwo to obejmuje oba głoszone problemy. Ono jest przedstawiane donośnym głosem, to jest w mocy Ducha Świętego. Teraz chodzi o wszystko. Poselstwo trzeciego anioła jest najbardziej doniosłe. Jest bowiem problemem [wiecznego] życia i [wiecznej] śmierci. Wrażenie wywierane przez to poselstwo jest proporcjonalne do powagi i doniosłości jego głoszenia. — Manuscript 16, 1900.BK 494.7

  (Objawienie 14,1-4) — Żaden widoczny znak

  W tej wielkiej kwestii spornej kształtują się dwie grupy, jedna to ta, która “oddaje pokłon bestii i jej obrazowi” jak też przyjmuje jej piętno, a druga to ta, która posiada “pieczęć żywego Boga” i ma “imię Ojca napisane swoich czołach”. Nie jest to żaden widzialny znak. — The Signs of the Times, 1 listopada 1899.BK 494.8

  (Objawienie 18,1-8; 2 Tesaloniczan 2,7-12) — Strzeżcie się przed tajemnicą nieprawości

  Poselstwo trzeciego anioła przybiera na znaczeniu w miarę przybliżania się do końca historii naszej ziemi...BK 494.9

  Pan Bóg przedstawił mi niebezpieczeństwa zagrażające tym, którym powierzono owe święte dzieło głoszenia poselstwa trzeciego anioła. Niechaj pamiętają, że poselstwo to niesie z sobą największej wagi konsekwencje dla całego świata. Oni muszą pilnie studiować Pismo Św. aby nauczyli się, jak ustrzec się przed tajemnicą nieprawości, która odegra wielką rolę w końcowych wydarzeniach historii ziemi.BK 494.10

  Światowe mocarstwa będą stopniowo coraz bardziej okazywać swą ziemską władzę. Poprzez różne symbole Pan Bóg przedstawiał Janowi nikczemny charakter i zwodzący wpływ tych, którzy wyróżniać się będą w prześladowaniu Jego ludu. Osiemnasty rozdział Objawienia mówi o mistycznym Babilonie, który wyzbył się swego wysokiego stanu i stał się prześladowczą mocą. Ci, którzy zachowują przykazania Boże i mają wiarę Jezusa, staną się obiektem gniewu tej mocy. [Cyt. Objawienie 18,1-8.] — Manuscript 135, 1902.BK 495.1

  Czas próby podkreśla ważność tego zagadnienia

  Dzieło Ducha Świętego polega na przekonywaniu świata o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Świat może być ostrzeżony tylko wtedy, gdy zobaczy tych, którzy wierzą Prawdzie, są przez nią uświęceni, postępują według wzniosłych i świętych zasad, pokazują w najwyższym i szlachetnym sensie, jaka linia graniczna istnieje pomiędzy tymi, którzy zachowują przykazania Boże, a tymi, którzy je depczą. Uświęcenie przez Ducha, pokazuje różnicę pomiędzy tymi, którzy posiadają pieczęć Boga, a tymi, którzy zachowują fałszywy dzień odpoczynku.BK 495.2

  Gdy nadejdzie czas próby, wówczas wyraźnie okaże się, co jest pieczęcią bestii. Ona jest przestrzeganiem niedzieli. Ci, którzy po usłyszeniu Prawdy nadal przestrzegają i uważają ten dzień za święty, noszą na sobie podpis człowieka grzechu, który zamyślił zmienić czasy i prawa. — Letter 12, 1900.BK 495.3

  Ostatni akt w tym dramacie

  Gdy fałszywe zostaje ustanowione w miejsce prawdziwego, wówczas będzie to ostatnim aktem w tym dramacie. Kiedy to ustanowienie stanie się powszechne, wówczas objawi się Pan Bóg. Gdy prawa ludzkie zostaną wywyższone ponad prawa Boże, kiedy władze na ziemi będą usiłowały zmusić ludzi do zachowywania pierwszego dnia tygodnia, wiedzcie, że nadszedł czas działania Boga. On powstanie w całym Swoim majestacie i straszliwie zatrzęsie ziemią. Wyjdzie ze Swojego miejsca aby ukarać mieszkańców świata za ich nikczemność. — The Review and Herald, 23 kwietnia 1901.BK 495.4

  (Objawienie 14,1-4; 7,2-3; 13,13.16; 2 Mojżeszowa 31,13-17; 2 Tesaloniczan 2,3-4) — Wyróżniający znak

  Zbliżamy się do końca historii świata. Szatan podejmuje desperackie wysiłki uczynienia siebie bogiem. Przemawia i działa niczym Bóg oraz jako ten, który ma prawo do panowania nad sumieniami ludzkimi. Dąży ze wszystkich sił do ustanowienia ludzkiego zarządzenia w miejsce Bożego, świętego dnia odpoczynku. Poprzez wpływy człowieka grzechu na organy sądownicze, ludzie wywyższyli fałszywe zarządzenie, będące w jawnej opozycji do Bożego postanowienia. Każde zarządzenie dnia odpoczynku [zarówno prawdziwe jak i fałszywe] nosi z sobą imię swego autora oraz niezatarty znak wskazujący na autorytet każdego z nich. Pierwszy dzień tygodnia nie ma w sobie nawet odrobiny świętości. On jest wytworem człowieka grzechu, który tym sposobem przeciwdziała zamiarom Boga.BK 495.5

  Pan Bóg ustanowił siódmy dzień swoim Sabatem. [Cyt. 2 Mojżeszowa 31,13.17.16.]BK 495.6

  W ten sposób została pociągnięta linia odróżniająca wiernych od niewiernych. Ci, którzy pragną posiadać na swoich czołach pieczęć Boga, muszą zachowywać Sabat czwartego przykazania. W ten sposób będą odróżniać się od niewiernych, którzy przyjęli zarządzenie człowieka w miejsce prawdziwego Sabatu. Zachowywanie Bożego dnia odpoczynku jest znakiem odróżniającym tych, którzy Mu służą, od tych, którzy Mu nie służą. — The Review and Herald, 23 kwietnia 1901.BK 495.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents