Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Taraon a Pangpaimbag

  Ti di naparbeng a pannangan masansan nga isu ti puon ti sakit, ket iti casta ti canaskenan a masapul ti naturaleza isu ti pannacabang-arna coma iti di umumno nga awit a naidaginsen kencuana. Iti adu a banag ti sakit, ti caimbagan a pamuspusan isu ti panagayunar ti paciente iti maysa wenno dua a pannangan, tapno dagiti nabannogan nga organo ti digestion adda coma gundawayda nga aginana. Ti panagtaraon cadagiti bungbunga iti sumag-mamano nga aldaw masansan a nacaited ti dackel a bangar cadagiti managtrabajo nga utecda laeng ti agbannog. Masansan a ti di pannangan a pulos iti bassit a tiempo, ket sa mapasarunoan ti calcalainganna a pannangan iti simple a canen, nagbanag iti iyiimbag gapu iti mamaimbag a panagtrabajo ti naturaleza. Ti naparbeng a panagtaraon iti macabulan wenno dua a bulan ipapatinanto cadagiti adu nga agsagsagaba a ti dana ti panangpaidam iti bagi isu ti dana nga agturong iti salun-at.PKS 57.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents