Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Natural nga Agas

  Dagiti nadalus nga angin, lawag ti init, panaglangan iti panangpagusto iti gartem, panaginana, panangwatwat, rumbeng a taraon, ti panangaramat iti danum, panagcammatalec iti pannacabalin ti Dios,—dagitoy ti pud- no nga agas. Tunggal tao adda coma pannacaammona cadagiti aramaten ti naturaleza a mangagas ken no casano ti panangaramat cadacuada. Napateg nga ammoen dagiti pamunganayan ti panangagas cadagiti masakit ken ti panangasaas tapno cabaelan nga aramaten a sililinteg toy a pannacaammo.PKS 95.3

  Ti pnangaramat cadagiti natural nga agas kiddawenna ti maysa a caadu ti annad ken bannog a di cayat nga itden dagiti adu. Ti wagas ti panangagas ken panangbangon ti naturaleza isut naininut, ket daytoy iti di macaanus cas la nabuntog. Ti panangisuco cadagiti macaranggas a panagrennec kiddawenna ti sacrificio. Ngem iti panungpalan matumponganto a ti naturaleza, no di masingsingá, aramidenna a sisisirib ken siiimbag ti trabajona. Dagiti aganus nga agtulnog iti linteg ti naturaleza aniendanto ti gungunada a salun-at ti bagi ken salun-at ti isip.PKS 96.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents