Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panangtaginayon iti Salun-at

  Iti caaduan bassit unay ti imatang a maited iti pannacataginayon ti salun-at. Nasaysayaat nga adayu a tipden ti sakit ngem ti ammoen no casano ti panangagas calpasan ti pannacaala iti sakit.PKS 96.2

  Isut annong ti tunggal tao, gapu iti pagimbaganna met laeng, ken gapu iti pagimbagan ti sangcataoan, nga ammoenna coma dagiti linteg ti biag, ket sana tulnogen ida a cacuyog ti conciencia. Dagiti isuamin masapulda nga ammoen ti maipapan ti bagi ti tao, isu a cacascasdaawan cadagiti amin a sibibiag a makina. Ammoenda coma ti trabajo dagiti nadumaduma nga organo ti bagi ken ti panagsadag ti maysa ken maysa tapno nasalun-at ti araramidda amin. Adalenda coma ti influencia ti isip iti bagi, ken ti bagi iti isip, ken dagiti linteg a mangituray cadacuada.PKS 96.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents