Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Napintas a Liclicmut

  Ti Dios ayatenna dagiti napintas. Kinawesanna ti daga ken dagiti langlangit iti pintas, ket cacuyog ti rag-o ti Ama sipsiputanna ti panagrag-o dagiti annacna cadagiti banbanag nga inaramidna. Isu cayatna a licmutentayo dagiti balbalaytayo iti pintas dagiti banbanag a natural.PKS 200.2

  Istay isuamin dagiti agnaed iti awaway, uray casano capanglawda, mabalinda ti addaan bassit a daga a carootan iti asideg ti balayda, ken sumagmamano a nalinong a cayo, agsabong a masmacetas, wenno nabanglo a sabsabong. Ket dagitoy agservidanto iti adadu ngem ti mabalin ti aniaman nga artificial nga ararcos, iti pagragsacan dagiti bumalay. Iyegdanto iti biag ti balay ti macapalucneng ken macapasudi nga influencia, ken pabilgenda ti panagayat iti naturaleza, ken iyasasidegda dagiti sangacabbalayan iti maysa ken maysa ken iti Dios.PKS 200.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents