Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Iosua 13

  1 Iosua era bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, și țara care-ți mai rămâne de supus este foarte mare. RCCV — Iosua 13:1

  2 Iată țara care mai rămâne: toate ținuturile filistenilor și tot ținutul gheșuriților, RCCV — Iosua 13:2

  3 de la Șihor, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ținut care trebuie socotit drept canaanit și care este stăpânit de cei cinci domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat și cel din Ecron, și de aviți; RCCV — Iosua 13:3

  4 începând de la miazăzi, toată țara Canaaniților și Meara, care este a sidoniților, până la Afec, până la hotarul amoriților; RCCV — Iosua 13:4

  5 țara ghibliților și tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului; RCCV — Iosua 13:5

  6 toți locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim, toți sidoniții. Eu îi voi izgoni dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai țara aceasta de moștenire prin sorți lui Israel, cum ți-am poruncit; RCCV — Iosua 13:6

  7 și împarte acum țara aceasta ca moștenire între cele nouă seminții și între jumătate din seminția lui Manase.” RCCV — Iosua 13:7

  8 Rubeniții și gadiții, cu cealaltă jumătate din seminția lui Manase, și-au primit moștenirea, pe care le-a dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului: RCCV — Iosua 13:8

  9 de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba, până la Dibon; RCCV — Iosua 13:9

  10 toate cetățile lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon; RCCV — Iosua 13:10

  11 Galaadul, ținutul gheșuriților și al maacatiților, tot muntele Hermonului și tot Basanul până la Salca; RCCV — Iosua 13:11

  12 toată împărăția lui Og în Basan, care domnea în Aștarot și în Edrei, și care era singura rămășiță a refaimiților. Moise a bătut pe acești împărați și i-a izgonit. RCCV — Iosua 13:12

  13 Dar copiii lui Israel n-au izgonit pe gheșuriți și pe maacatiți, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi. RCCV — Iosua 13:13

  14 Seminția lui Levi a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moștenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moștenirea lui, cum îi spusese El. RCCV — Iosua 13:14

  15 Moise dăduse seminției fiilor lui Ruben o parte de moștenire, după familiile lor. RCCV — Iosua 13:15

  16 Ei au avut ca ținut al lor: de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia de lângă Medeba, RCCV — Iosua 13:16

  17 Hesbonul și toate cetățile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, RCCV — Iosua 13:17

  18 Iahaț, Chedemot, Mefaat, RCCV — Iosua 13:18

  19 Chiriataim, Sibma, Țeret-Hașahar, pe muntele văii, RCCV — Iosua 13:19

  20 Bet-Peor, poalele muntelui Pisga, Bet-Ieșimot, RCCV — Iosua 13:20

  21 toate cetățile câmpiei și toată împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, care domnea la Hesbon: Moise îl bătuse pe el și pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon și care locuiau în țară. RCCV — Iosua 13:21

  22 Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia și pe ghicitorul Balaam, fiul lui Beor. RCCV — Iosua 13:22

  23 Hotarul ținutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moștenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetățile și satele lor. RCCV — Iosua 13:23

  24 Moise dăduse seminției lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moștenire, după familiile lor. RCCV — Iosua 13:24

  25 Ținutul lor a fost Iaezerul, toate cetățile Galaadului, jumătate din țara copiilor lui Amon, până la Aroer, față în față cu Raba, RCCV — Iosua 13:25

  26 de la Hesbon până la Ramat-Mițpe și Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului, RCCV — Iosua 13:26

  27 și, în vale, Bet-Haram, Bet-Nimra, Sucot și Țafon, rămășiță din împărăția lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea Mării Chineret, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit. RCCV — Iosua 13:27

  28 Aceasta este moștenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetățile și satele lor. RCCV — Iosua 13:28

  29 Moise dăduse la jumătate din seminția lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moștenire, după familiile lor. RCCV — Iosua 13:29

  30 Ținutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăția lui Og, împăratul Basanului, și toate târgușoarele lui Iair în Basan, șaizeci de cetăți. RCCV — Iosua 13:30

  31 Jumătate din Galaad, Aștarot și Edrei, cetăți din împărăția lui Og în Basan, au căzut fiilor lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor. RCCV — Iosua 13:31

  32 Acestea sunt părțile de moștenire pe care le-a dat Moise, când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în fața Ierihonului, la răsărit. RCCV — Iosua 13:32

  33 Moise n-a dat nicio moștenire seminției lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moștenirea lui, cum îi spusese El. RCCV — Iosua 13:33

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents