Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ioan 6

  1 După aceea Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei. RCCV — Ioan 6:1

  2 O mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. RCCV — Ioan 6:2

  3 Isus S-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii Săi. RCCV — Ioan 6:3

  4 Paștile, praznicul iudeilor, era aproape. RCCV — Ioan 6:4

  5 Isus Și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre El. Și a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia?” RCCV — Ioan 6:5

  6 Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. RCCV — Ioan 6:6

  7 Filip I-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțintel din ele.” RCCV — Ioan 6:7

  8 Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis: RCCV — Ioan 6:8

  9 „Este aici un băiețel care are cinci pâini de orz și doi pești; dar ce sunt acestea la atâția?” RCCV — Ioan 6:9

  10 Isus a zis: „Spuneți oamenilor să șadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii. RCCV — Ioan 6:10

  11 Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. RCCV — Ioan 6:11

  12 După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeți firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.” RCCV — Ioan 6:12

  13 Le-au adunat deci și au umplut douăsprezece coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toți. RCCV — Ioan 6:13

  14 Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel așteptat în lume.” RCCV — Ioan 6:14

  15 Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. RCCV — Ioan 6:15

  16 Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. RCCV — Ioan 6:16

  17 S-au suit într-o corabie și treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, și Isus tot nu venise la ei. RCCV — Ioan 6:17

  18 Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. RCCV — Ioan 6:18

  19 După ce au vâslit cam douăzeci și cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare și apropiindu-Se de corabie. Și s-au înfricoșat. RCCV — Ioan 6:19

  20 Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeți!” RCCV — Ioan 6:20

  21 Voiau deci să-L ia în corabie. Și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. RCCV — Ioan 6:21

  22 Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. RCCV — Ioan 6:22

  23 A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. RCCV — Ioan 6:23

  24 Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus. RCCV — Ioan 6:24

  25 Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învățătorule, când ai venit aici?” RCCV — Ioan 6:25

  26 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. RCCV — Ioan 6:26

  27 Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” RCCV — Ioan 6:27

  28 Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?” RCCV — Ioan 6:28

  29 Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în Acela pe care L-a trimis El.” RCCV — Ioan 6:29

  30 „Ce semn faci Tu deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi Tu? RCCV — Ioan 6:30

  31 Părinții noștri au mâncat mană în pustiu, după cum este scris: „Le-a dat să mănânce pâine din cer.” RCCV — Ioan 6:31

  32 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer; RCCV — Ioan 6:32

  33 căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care Se coboară din cer și dă lumii viața.” RCCV — Ioan 6:33

  34 „Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine.” RCCV — Ioan 6:34

  35 Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine nu va înseta niciodată. RCCV — Ioan 6:35

  36 Dar v-am spus că M-ați și văzut, și tot nu credeți. RCCV — Ioan 6:36

  37 Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: RCCV — Ioan 6:37

  38 căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. RCCV — Ioan 6:38

  39 Și voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi. RCCV — Ioan 6:39

  40 Voia Tatălui Meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” RCCV — Ioan 6:40

  41 Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: „Eu sunt Pâinea care S-a coborât din cer.” RCCV — Ioan 6:41

  42 Și ziceau: „Oare nu este Acesta Isus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum deci zice El: „Eu M-am coborât din cer”?” RCCV — Ioan 6:42

  43 Isus le-a răspuns: „Nu cârtiți între voi. RCCV — Ioan 6:43

  44 Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. RCCV — Ioan 6:44

  45 În Proroci este scris: „Toți vor fi învățați de Dumnezeu.” Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura Lui vine la Mine. RCCV — Ioan 6:45

  46 Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. RCCV — Ioan 6:46

  47 Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viața veșnică. RCCV — Ioan 6:47

  48 Eu sunt Pâinea vieții. RCCV — Ioan 6:48

  49 Părinții voștri au mâncat mană în pustiu, și au murit. RCCV — Ioan 6:49

  50 Pâinea care Se coboară din cer este de așa fel, ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. RCCV — Ioan 6:50

  51 Eu sunt Pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu pe care Îl voi da pentru viața lumii.” RCCV — Ioan 6:51

  52 La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: „Cum poate Omul acesta să ne dea trupul Lui să-L mâncăm?” RCCV — Ioan 6:52

  53 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. RCCV — Ioan 6:53

  54 Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. RCCV — Ioan 6:54

  55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, și sângele Meu este cu adevărat o băutură. RCCV — Ioan 6:55

  56 Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine, și Eu rămân în el. RCCV — Ioan 6:56

  57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine. RCCV — Ioan 6:57

  58 Astfel este Pâinea care S-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri, și totuși au murit: cine mănâncă Pâinea aceasta va trăi în veac.” RCCV — Ioan 6:58

  59 Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. RCCV — Ioan 6:59

  60 Mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” RCCV — Ioan 6:60

  61 Isus, care știa în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? RCCV — Ioan 6:61

  62 Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?… RCCV — Ioan 6:62

  63 Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață. RCCV — Ioan 6:63

  64 Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. RCCV — Ioan 6:64

  65 Și a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.” RCCV — Ioan 6:65

  66 Din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El. RCCV — Ioan 6:66

  67 Atunci Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreți să vă duceți?” RCCV — Ioan 6:67

  68 „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. RCCV — Ioan 6:68

  69 Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” RCCV — Ioan 6:69

  70 Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Și totuși unul din voi este un drac.” RCCV — Ioan 6:70

  71 Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul; căci el avea să-L vândă: el, unul din cei doisprezece. RCCV — Ioan 6:71

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents