Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Matei 9

  1 Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea Sa. RCCV — Matei 9:1

  2 Și iată că I-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îți sunt iertate!” RCCV — Matei 9:2

  3 Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: „Omul acesta hulește!” RCCV — Matei 9:3

  4 Isus, care le cunoștea gândurile, a zis: „Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? RCCV — Matei 9:4

  5 Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îți sunt păcatele”, sau a zice: „Scoală-te și umblă”? RCCV — Matei 9:5

  6 Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te”, a zis El slăbănogului, „ridică-ți patul și du-te acasă.” RCCV — Matei 9:6

  7 Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. RCCV — Matei 9:7

  8 Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. RCCV — Matei 9:8

  9 De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. RCCV — Matei 9:9

  10 Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. RCCV — Matei 9:10

  11 Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” RCCV — Matei 9:11

  12 Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. RCCV — Matei 9:12

  13 Duceți-vă de învățați ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!” Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.” RCCV — Matei 9:13

  14 Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus și I-au zis: „De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” RCCV — Matei 9:14

  15 Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci vor posti. RCCV — Matei 9:15

  16 Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină, și ruptura ar fi mai rea. RCCV — Matei 9:16

  17 Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, și burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, și se păstrează amândouă.” RCCV — Matei 9:17

  18 Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ți mâinile peste ea, și va învia.” RCCV — Matei 9:18

  19 Isus S-a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii Lui. RCCV — Matei 9:19

  20 Și, iată, o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. RCCV — Matei 9:20

  21 Căci își zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.” RCCV — Matei 9:21

  22 Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credința ta te-a tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. RCCV — Matei 9:22

  23 Când a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, RCCV — Matei 9:23

  24 le-a zis: „Dați-vă la o parte; căci fetița n-a murit, ci doarme!” Ei își băteau joc de El. RCCV — Matei 9:24

  25 Dar, după ce a fost scoasă gloata afară, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiță de mână, și fetița s-a sculat. RCCV — Matei 9:25

  26 Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acela. RCCV — Matei 9:26

  27 Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” RCCV — Matei 9:27

  28 După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeți că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. RCCV — Matei 9:28

  29 Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credința voastră!” RCCV — Matei 9:29

  30 Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul și le-a zis: „Vedeți să nu știe nimeni.” RCCV — Matei 9:30

  31 Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre El în tot ținutul acela. RCCV — Matei 9:31

  32 Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. RCCV — Matei 9:32

  33 După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!” RCCV — Matei 9:33

  34 Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!” RCCV — Matei 9:34

  35 Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. RCCV — Matei 9:35

  36 Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. RCCV — Matei 9:36

  37 Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! RCCV — Matei 9:37

  38 Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.” RCCV — Matei 9:38

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents