Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Corinteni 15

  1 Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas RCCV — 1Corinteni 15:1

  2 și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba ați crezut. RCCV — 1Corinteni 15:2

  3 V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; RCCV — 1Corinteni 15:3

  4 că a fost îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi; RCCV — 1Corinteni 15:4

  5 și că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece. RCCV — 1Corinteni 15:5

  6 După aceea S-a arătat la peste cinci sute de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. RCCV — 1Corinteni 15:6

  7 În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. RCCV — 1Corinteni 15:7

  8 După ei toți, ca unei stârpituri, mi S-a arătat și mie. RCCV — 1Corinteni 15:8

  9 Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. RCCV — 1Corinteni 15:9

  10 Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul Lui față de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. RCCV — 1Corinteni 15:10

  11 Astfel, dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim, și voi așa ați crezut. RCCV — 1Corinteni 15:11

  12 Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? RCCV — 1Corinteni 15:12

  13 Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. RCCV — 1Corinteni 15:13

  14 Și, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credința voastră. RCCV — 1Corinteni 15:14

  15 Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. RCCV — 1Corinteni 15:15

  16 Căci, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat. RCCV — 1Corinteni 15:16

  17 Și, dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre, RCCV — 1Corinteni 15:17

  18 și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. RCCV — 1Corinteni 15:18

  19 Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii! RCCV — 1Corinteni 15:19

  20 Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. RCCV — 1Corinteni 15:20

  21 Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. RCCV — 1Corinteni 15:21

  22 Și, după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos; RCCV — 1Corinteni 15:22

  23 dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. RCCV — 1Corinteni 15:23

  24 În urmă, va veni sfârșitul, când El va da Împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. RCCV — 1Corinteni 15:24

  25 Căci trebuie ca El să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale. RCCV — 1Corinteni 15:25

  26 Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. RCCV — 1Corinteni 15:26

  27 Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce I-a supus totul. RCCV — 1Corinteni 15:27

  28 Și când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. RCCV — 1Corinteni 15:28

  29 Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu învie morții nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? RCCV — 1Corinteni 15:29

  30 Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? RCCV — 1Corinteni 15:30

  31 În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru. RCCV — 1Corinteni 15:31

  32 Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu învie morții, atunci „să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri”. RCCV — 1Corinteni 15:32

  33 Nu vă înșelați: „Tovărășiile rele strică obiceiurile bune”. RCCV — 1Corinteni 15:33

  34 Veniți-vă în fire, cum se cuvine, și nu păcătuiți! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre rușinea voastră o spun. RCCV — 1Corinteni 15:34

  35 Dar va zice cineva: „Cum învie morții? Și cu ce trup se vor întoarce?” RCCV — 1Corinteni 15:35

  36 Nebun ce ești! Ce semeni tu nu învie, dacă nu moare mai întâi. RCCV — 1Corinteni 15:36

  37 Și când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânță. RCCV — 1Corinteni 15:37

  38 Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voiește; și fiecărei semințe îi dă un trup al ei. RCCV — 1Corinteni 15:38

  39 Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. RCCV — 1Corinteni 15:39

  40 Tot așa, sunt trupuri cerești și trupuri pământești; dar alta este strălucirea trupurilor cerești, și alta a trupurilor pământești. RCCV — 1Corinteni 15:40

  41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, și alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. RCCV — 1Corinteni 15:41

  42 Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire, și învie în neputrezire; RCCV — 1Corinteni 15:42

  43 este semănat în ocară, și învie în slavă; este semănat în neputință, și învie în putere. RCCV — 1Corinteni 15:43

  44 Este semănat trup firesc, și învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. RCCV — 1Corinteni 15:44

  45 De aceea este scris: „Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. RCCV — 1Corinteni 15:45

  46 Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă. RCCV — 1Corinteni 15:46

  47 Omul dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea este din cer. RCCV — 1Corinteni 15:47

  48 Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești; cum este Cel ceresc, așa sunt și cei cerești. RCCV — 1Corinteni 15:48

  49 Și, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul Celui ceresc. RCCV — 1Corinteni 15:49

  50 Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească Împărăția lui Dumnezeu; și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. RCCV — 1Corinteni 15:50

  51 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, RCCV — 1Corinteni 15:51

  52 într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. RCCV — 1Corinteni 15:52

  53 Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. RCCV — 1Corinteni 15:53

  54 Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghițită de biruință. RCCV — 1Corinteni 15:54

  55 Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte?” RCCV — 1Corinteni 15:55

  56 Boldul morții este păcatul; și puterea păcatului este Legea. RCCV — 1Corinteni 15:56

  57 Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! RCCV — 1Corinteni 15:57

  58 De aceea, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. RCCV — 1Corinteni 15:58

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents