Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Matei 21

  1 Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfaghe, înspre Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici RCCV — Matei 21:1

  2 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră: în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea; dezlegați-i și aduceți-i la Mine. RCCV — Matei 21:2

  3 Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei. Și îndată îi va trimite.” RCCV — Matei 21:3

  4 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: RCCV — Matei 21:4

  5 „Spuneți fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe.” RCCV — Matei 21:5

  6 Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Isus. RCCV — Matei 21:6

  7 Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus hainele peste ei, și El a șezut deasupra. RCCV — Matei 21:7

  8 Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. RCCV — Matei 21:8

  9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!” RCCV — Matei 21:9

  10 Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare, și fiecare zicea: „Cine este Acesta?” RCCV — Matei 21:10

  11 „Este Isus, Prorocul din Nazaretul Galileii”, răspundeau noroadele. RCCV — Matei 21:11

  12 Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei RCCV — Matei 21:12

  13 și le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” RCCV — Matei 21:13

  14 Niște orbi și șchiopi au venit la El în Templu, și El i-a vindecat. RCCV — Matei 21:14

  15 Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea, și pe copii strigând în Templu și zicând: „Osana, Fiul lui David!”, s-au umplut de mânie. RCCV — Matei 21:15

  16 Și I-au zis: „Auzi ce zic aceștia?” „Da”, le-a răspuns Isus. „Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea: „Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug”?” RCCV — Matei 21:16

  17 Și, lăsându-i, a ieșit afară din cetate și S-a îndreptat spre Betania și a mas acolo. RCCV — Matei 21:17

  18 Dimineața, pe când Se întorcea în cetate, I-a fost foame. RCCV — Matei 21:18

  19 A văzut un smochin lângă drum și S-a apropiat de el; dar n-a găsit decât frunze, și i-a zis: „De acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine!” Și îndată smochinul s-a uscat. RCCV — Matei 21:19

  20 Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis: „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” RCCV — Matei 21:20

  21 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia; ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia: „Ridică-te de aici și aruncă-te în mare”, se va face. RCCV — Matei 21:21

  22 Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi.” RCCV — Matei 21:22

  23 Isus S-a dus în Templu; și, pe când învăța norodul, au venit la El preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și I-au zis: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea și cine Ți-a dat puterea aceasta?” RCCV — Matei 21:23

  24 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă voi pune și Eu o întrebare; și dacă-Mi veți răspunde la ea, vă voi spune și Eu cu ce putere fac aceste lucruri. RCCV — Matei 21:24

  25 Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni?” Dar ei vorbeau între ei și ziceau: „Dacă vom răspunde: „Din cer”, ne va spune: „Atunci de ce nu l-ați crezut?” RCCV — Matei 21:25

  26 Și dacă vom răspunde: „De la oameni”, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc.” RCCV — Matei 21:26

  27 Atunci au răspuns lui Isus: „Nu știm!” Și El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. RCCV — Matei 21:27

  28 Ce credeți? Un om avea doi feciori; și s-a dus la cel dintâi și i-a zis: „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!” RCCV — Matei 21:28

  29 „Nu vreau”, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. RCCV — Matei 21:29

  30 S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: „Mă duc, doamne!” Și nu s-a dus. RCCV — Matei 21:30

  31 Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi”, au răspuns ei. Și Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. RCCV — Matei 21:31

  32 Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, și nu l-ați crezut. Dar vameșii și curvele l-au crezut: și, măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit, în urmă, ca să-l credeți. RCCV — Matei 21:32

  33 Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. RCCV — Matei 21:33

  34 Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. RCCV — Matei 21:34

  35 Vierii au pus mâna pe robii lui, și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. RCCV — Matei 21:35

  36 A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei dintâi; și vierii i-au primit la fel. RCCV — Matei 21:36

  37 La urmă, a trimis la ei pe fiul său, zicând: „Vor primi cu cinste pe fiul meu!” RCCV — Matei 21:37

  38 Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: „Iată moștenitorul; veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui.” RCCV — Matei 21:38

  39 Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. RCCV — Matei 21:39

  40 Acum, când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora?” RCCV — Matei 21:40

  41 Ei I-au răspuns: „Pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde, și via o va da altor vieri, care-i vor da roadele la vremea lor.” RCCV — Matei 21:41

  42 Isus le-a zis: „N-ați citit niciodată în Scripturi că: „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri”? RCCV — Matei 21:42

  43 De aceea, vă spun că Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. RCCV — Matei 21:43

  44 Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea; iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera.” RCCV — Matei 21:44

  45 După ce au auzit pildele Lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au înțeles că Isus vorbește despre ei RCCV — Matei 21:45

  46 și căutau să-L prindă; dar se temeau de noroade, pentru că ele Îl socoteau drept proroc. RCCV — Matei 21:46

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents