Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ieremia 50

  1 Iată cuvântul rostit de Domnul asupra Babilonului, asupra țării haldeilor, prin prorocul Ieremia: RCCV — Ieremia 50:1

  2 „Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag! Vestiți, n-ascundeți nimic! Spuneți: „Babilonul este luat! Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit! Idolii lui sunt acoperiți de rușine, idolii lui sunt sfărâmați!” RCCV — Ieremia 50:2

  3 Căci împotriva lui se suie un neam de la miazănoapte, care-i va preface țara într-un pustiu, și nu va mai fi locuită: atât oamenii cât și dobitoacele fug și se duc. RCCV — Ieremia 50:3

  4 În zilele acelea, în vremurile acelea, zice Domnul, copiii lui Israel și copiii lui Iuda se vor întoarce împreună; vor merge plângând și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor. RCCV — Ieremia 50:4

  5 Vor întreba de drumul Sionului, își vor întoarce privirile spre el și vor zice: „Veniți să ne alipim de Domnul printr-un legământ veșnic care să nu fie uitat niciodată!” RCCV — Ieremia 50:5

  6 Poporul Meu era o turmă de oi pierdute; păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere munții; treceau de pe munți pe dealuri, uitându-și staulul. RCCV — Ieremia 50:6

  7 Toți cei ce-i găseau îi mâncau, și vrăjmașii lor ziceau: „Noi nu suntem vinovați fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, Locașul neprihănirii, împotriva Domnului, Nădejdea părinților lor.” – RCCV — Ieremia 50:7

  8 Fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeilor și mergeți ca niște țapi în fruntea turmei! RCCV — Ieremia 50:8

  9 Căci iată că voi ridica și voi aduce împotriva Babilonului o mulțime de neamuri mari din țara de la miazănoapte; se vor înșirui în șiruri de bătaie împotriva lui și vor pune stăpânire pe el; săgețile lor sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale. RCCV — Ieremia 50:9

  10 Astfel va fi dată pradă jafului Haldeea, și toți cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf, zice Domnul. RCCV — Ieremia 50:10

  11 Căci voi v-ați bucurat și v-ați înveselit, când Mi-ați jefuit moștenirea Mea! Da, săreați ca o juncană în iarbă, nechezați ca niște armăsari focoși! RCCV — Ieremia 50:11

  12 Mama voastră este acoperită de rușine, cea care v-a născut roșește de rușine; iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat și fără apă! RCCV — Ieremia 50:12

  13 Din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită și va fi o pustietate. Toți cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira și vor fluiera pentru toate rănile lui. RCCV — Ieremia 50:13

  14 Înșiruiți-vă de bătaie împrejurul Babilonului, voi toți arcașii! Trageți împotriva lui, nu faceți economie de săgeți! Căci a păcătuit împotriva Domnului. RCCV — Ieremia 50:14

  15 Scoateți din toate părțile un strigăt de război împotriva lui! El întinde mâinile; temeliile i se prăbușesc; zidurile i se surpă. Căci este răzbunarea Domnului. Răzbunați-vă pe el! Faceți-i cum a făcut și el! RCCV — Ieremia 50:15

  16 Nimiciți cu desăvârșire din Babilon pe cel ce seamănă și pe cel ce mânuiește secera la vremea secerișului! Înaintea sabiei nimicitorului, fiecare să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre țara lui. RCCV — Ieremia 50:16

  17 Israel este o oaie rătăcită pe care au gonit-o leii; împăratul Asiriei a mâncat-o cel dintâi; și acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadnețar, împăratul Babilonului.” RCCV — Ieremia 50:17

  18 De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și țara lui, cum am pedepsit pe împăratul Asiriei. RCCV — Ieremia 50:18

  19 Voi aduce înapoi pe Israel în pășunea lui; va paște pe Carmel și pe Basan și își va potoli foamea pe muntele lui Efraim și în Galaad. RCCV — Ieremia 50:19

  20 În zilele acelea, în vremea aceea – zice Domnul – se va căuta nelegiuirea lui Israel, și nu va mai fi, și păcatul lui Iuda, și nu se va mai găsi; căci voi ierta rămășița pe care o voi lăsa. RCCV — Ieremia 50:20

  21 Suie-te împotriva țării de două ori răzvrătită, împotriva locuitorilor ei, și pedepsește-i! Urmărește, măcelărește, nimicește-i! – zice Domnul – și împlinește în totul poruncile Mele! RCCV — Ieremia 50:21

  22 Strigăte de război răsună în țară, și prăpădul este mare. RCCV — Ieremia 50:22

  23 Cum s-a rupt și s-a sfărâmat ciocanul întregului pământ! Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor! RCCV — Ieremia 50:23

  24 Ți-am întins o cursă și ai fost prins, Babilonule, fără să te aștepți. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului. RCCV — Ieremia 50:24

  25 Domnul Și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele mâniei Lui; căci aceasta este o lucrare a Domnului Dumnezeului oștirilor în țara haldeilor. – RCCV — Ieremia 50:25

  26 Pătrundeți din toate părțile în Babilon, deschideți-i grânarele, faceți-le niște mormane ca niște grămezi de snopi și nimiciți-le. Nimic să nu mai rămână din el! RCCV — Ieremia 50:26

  27 Ucideți-i toți taurii și înjunghiați-i! Vai de ei! Căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii lor! – RCCV — Ieremia 50:27

  28 Ascultați strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din țara Babilonului, ca să vestească în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru Templul Său! RCCV — Ieremia 50:28

  29 Chemați împotriva Babilonului pe arcași, voi toți care încordați arcul! Tăbărâți în jurul lui ca nimeni să nu scape, răsplătiți-i după faptele lui, faceți-i întocmai cum a făcut și el! Căci s-a semețit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel! – RCCV — Ieremia 50:29

  30 De aceea, tinerii lui vor cădea pe ulițe, și toți oamenii lui de război vor pieri în ziua aceea, zice Domnul. RCCV — Ieremia 50:30

  31 Iată, am necaz pe tine, îngâmfatule! – zice Domnul Dumnezeul oștirilor; căci ți-a sosit ziua, vremea pedepsirii tale! RCCV — Ieremia 50:31

  32 Îngâmfatul acela se va poticni și va cădea, și nimeni nu-l va ridica, voi pune foc cetăților lui, și-i va mistui toate împrejurimile.” RCCV — Ieremia 50:32

  33 Așa vorbește Domnul oștirilor: „Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsați împreună; toți cei ce i-au dus robi îi opresc și nu vor să le dea drumul. RCCV — Ieremia 50:33

  34 Dar puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui nume este Domnul oștirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă țării și să facă pe locuitorii Babilonului să tremure. RCCV — Ieremia 50:34

  35 Sabia împotriva haldeilor! – zice Domnul – împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpeteniilor și înțelepților lui! RCCV — Ieremia 50:35

  36 Sabia împotriva prorocilor minciunii, ca să ajungă ca niște oameni fără minte! Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniți! RCCV — Ieremia 50:36

  37 Sabia împotriva cailor și carelor lui, împotriva oamenilor de tot felul care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă ca femeile! Sabia împotriva vistieriilor lui, ca să fie jefuite! RCCV — Ieremia 50:37

  38 Seceta peste apele lui, ca să sece! Căci este o țară de idoli, și au înnebunit cu idolii lor. RCCV — Ieremia 50:38

  39 De aceea, fiarele pustiului se vor așeza acolo împreună cu șacalii, și struții vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veșnic va rămâne nelocuit. RCCV — Ieremia 50:39

  40 Ca și Sodoma și Gomora și cetățile vecine, pe care le-a nimicit Dumnezeu, zice Domnul, așa nu va mai fi locuit nici el, și nimeni nu se va mai așeza acolo. RCCV — Ieremia 50:40

  41 Iată, vine un popor de la miazănoapte, și un neam mare și niște împărați puternici se ridică de la marginile pământului. RCCV — Ieremia 50:41

  42 Poartă arc și suliță, sunt necruțători și fără milă; glasul le mugește ca marea; sunt călare pe cai, ca un om gata de luptă, împotriva ta, fiica Babilonului! RCCV — Ieremia 50:42

  43 Împăratul Babilonului aude vestea, mâinile i se slăbesc și îl apucă groaza ca durerea pe o femeie care naște… RCCV — Ieremia 50:43

  44 Iată, vrăjmașul se suie ca un leu de pe malurile îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinței tale tari; deodată îi voi izgoni de acolo și voi pune peste ei pe acela pe care l-am ales. Căci cine este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Și care căpetenie Îmi va sta împotrivă?” RCCV — Ieremia 50:44

  45 De aceea, ascultați hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Babilonului și planurile pe care le-a făcut El împotriva țării haldeilor: „Cu adevărat îi vor târî ca pe niște oi slabe, cu adevărat le vor pustii locuința. RCCV — Ieremia 50:45

  46 De strigătul luării Babilonului se cutremură pământul și se aude un strigăt de durere printre neamuri.” RCCV — Ieremia 50:46

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents