Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Marcu 14

  1 După două zile era praznicul Paștilor și al Azimelor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. RCCV — Marcu 14:1

  2 Căci ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă tulburare în norod.” RCCV — Marcu 14:2

  3 Pe când ședea Isus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump; și, după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. RCCV — Marcu 14:3

  4 Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau: „Ce rost are risipa aceasta de mir? RCCV — Marcu 14:4

  5 Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de trei sute de lei și să se dea săracilor.” Și le era foarte necaz pe femeia aceea. RCCV — Marcu 14:5

  6 Dar Isus le-a zis: „Lăsați-o în pace; de ce-i faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine; RCCV — Marcu 14:6

  7 căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna. RCCV — Marcu 14:7

  8 Ea a făcut ce a putut; Mi-a uns trupul mai dinainte, pentru îngropare. RCCV — Marcu 14:8

  9 Adevărat vă spun că, oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.” RCCV — Marcu 14:9

  10 Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. RCCV — Marcu 14:10

  11 Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor. RCCV — Marcu 14:11

  12 În ziua dintâi a praznicului Azimelor, când jertfeau paștile, ucenicii lui Isus I-au zis: „Unde voiești să ne ducem să-Ți pregătim ca să mănânci paștile?” RCCV — Marcu 14:12

  13 El a trimis pe doi din ucenicii Săi și le-a zis: „Duceți-vă în cetate; acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă: mergeți după el. RCCV — Marcu 14:13

  14 Unde va intra el, spuneți stăpânului casei: „Învățătorul zice: „Unde este odaia pentru oaspeți, în care să mănânc paștile cu ucenicii Mei?” RCCV — Marcu 14:14

  15 Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiți pentru noi.” RCCV — Marcu 14:15

  16 Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese El; și au pregătit paștile. RCCV — Marcu 14:16

  17 Seara, Isus a venit cu cei doisprezece. RCCV — Marcu 14:17

  18 Pe când ședeau la masă și mâncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănâncă cu Mine, Mă va vinde.” RCCV — Marcu 14:18

  19 Ei au început să se întristeze și să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu?” RCCV — Marcu 14:19

  20 „Este unul din cei doisprezece”, le-a răspuns El, „și anume, cel ce întinde mâna cu Mine în blid. RCCV — Marcu 14:20

  21 Fiul omului, negreșit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut.” RCCV — Marcu 14:21

  22 Pe când mâncau, Isus a luat o pâine; și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat, zicând: „Luați, mâncați, acesta este trupul Meu.” RCCV — Marcu 14:22

  23 Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, și au băut toți din el. RCCV — Marcu 14:23

  24 Și le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. RCCV — Marcu 14:24

  25 Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viței, până în ziua când îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu.” RCCV — Marcu 14:25

  26 După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit pe Muntele Măslinilor. RCCV — Marcu 14:26

  27 Isus le-a zis: „În noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire; pentru că este scris: „Voi bate Păstorul, și oile vor fi risipite.” RCCV — Marcu 14:27

  28 Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” RCCV — Marcu 14:28

  29 Petru I-a zis: „Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea.” RCCV — Marcu 14:29

  30 Și Isus i-a zis: „Adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” RCCV — Marcu 14:30

  31 Dar Petru I-a zis cu și mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toți ceilalți au spus același lucru. RCCV — Marcu 14:31

  32 S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Și Isus a zis ucenicilor Săi: „Ședeți aici până Mă voi ruga.” RCCV — Marcu 14:32

  33 A luat cu El pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să Se înspăimânte și să Se mâhnească foarte tare. RCCV — Marcu 14:33

  34 El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați!” RCCV — Marcu 14:34

  35 Apoi a mers puțin mai înainte, S-a aruncat la pământ și Se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la El ceasul acela. RCCV — Marcu 14:35

  36 El zicea: „Ava – adică: Tată – Ție toate lucrurile Îți sunt cu putință; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voiești Tu.” RCCV — Marcu 14:36

  37 Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Și a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? RCCV — Marcu 14:37

  38 Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.” RCCV — Marcu 14:38

  39 S-a dus iarăși și S-a rugat, zicând aceleași cuvinte. RCCV — Marcu 14:39

  40 Apoi S-a întors din nou și i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-I răspundă. RCCV — Marcu 14:40

  41 În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: „Dormiți de acum și odihniți-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. RCCV — Marcu 14:41

  42 Sculați-vă; haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul!” RCCV — Marcu 14:42

  43 Și îndată, pe când vorbea El încă, a venit Iuda, unul din cei doisprezece, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. RCCV — Marcu 14:43

  44 Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta, Acela este; să-L prindeți și să-L duceți sub pază.” RCCV — Marcu 14:44

  45 Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus și I-a zis: „Învățătorule!” Și L-a sărutat mult. RCCV — Marcu 14:45

  46 Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Isus și L-au prins. RCCV — Marcu 14:46

  47 Unul din cei ce stăteau lângă El a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. RCCV — Marcu 14:47

  48 Isus a luat cuvântul și le-a zis: „Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți. RCCV — Marcu 14:48

  49 În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în Templu, și nu M-ați prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile.” RCCV — Marcu 14:49

  50 Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit. RCCV — Marcu 14:50

  51 După El mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el; RCCV — Marcu 14:51

  52 dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. RCCV — Marcu 14:52

  53 Pe Isus L-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. RCCV — Marcu 14:53

  54 Petru L-a urmat de departe până în curtea marelui preot; a șezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. RCCV — Marcu 14:54

  55 Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Isus, ca să-L omoare; dar nu găseau niciuna. RCCV — Marcu 14:55

  56 Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva Lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. RCCV — Marcu 14:56

  57 Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva Lui și au zis: RCCV — Marcu 14:57

  58 „Noi L-am auzit zicând: „Eu voi strica Templul acesta, făcut de mâini omenești, și în trei zile voi ridica un altul, care nu va fi făcut de mâini omenești.” RCCV — Marcu 14:58

  59 Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. RCCV — Marcu 14:59

  60 Atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva Ta?” RCCV — Marcu 14:60

  61 Isus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot L-a întrebat iarăși și I-a zis: „Ești Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat?” RCCV — Marcu 14:61

  62 „Da, sunt”, i-a răspuns Isus. „Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului.” RCCV — Marcu 14:62

  63 Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: „Ce nevoie mai avem de martori? RCCV — Marcu 14:63

  64 Ați auzit hula. Ce vi se pare?” Toți L-au osândit să fie pedepsit cu moartea. RCCV — Marcu 14:64

  65 Și unii au început să-L scuipe, să-I acopere fața, să-L bată cu pumnii și să-I zică: „Prorocește!” Iar aprozii L-au primit în palme. RCCV — Marcu 14:65

  66 Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. RCCV — Marcu 14:66

  67 Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus din Nazaret!” RCCV — Marcu 14:67

  68 El s-a lepădat și a zis: „Nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici.” Apoi a ieșit în pridvor. Și a cântat cocoșul. RCCV — Marcu 14:68

  69 Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: „Acesta este unul dintre oamenii aceia.” RCCV — Marcu 14:69

  70 Și el s-a lepădat din nou. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo, au zis iarăși lui Petru: „Nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia; căci ești galileean, și graiul tău seamănă cu al lor.” RCCV — Marcu 14:70

  71 Atunci el a început să se blesteme și să se jure: „Nu cunosc pe Omul acesta despre care vorbiți!” RCCV — Marcu 14:71

  72 Îndată a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă. RCCV — Marcu 14:72

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents