Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Matei 12

  1 În vremea aceea, Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de Sabat. Ucenicii Lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. RCCV — Matei 12:1

  2 Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: „Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua Sabatului.” RCCV — Matei 12:2

  3 Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-ați citit ce a făcut David, când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? RCCV — Matei 12:3

  4 Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? RCCV — Matei 12:4

  5 Sau n-ați citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoții calcă Sabatul în Templu, și totuși sunt nevinovați? RCCV — Matei 12:5

  6 Dar Eu vă spun că aici este Unul mai mare decât Templul. RCCV — Matei 12:6

  7 Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfe!”, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. RCCV — Matei 12:7

  8 Căci Fiul omului este Domn și al Sabatului.” RCCV — Matei 12:8

  9 Isus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. RCCV — Matei 12:9

  10 Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” RCCV — Matei 12:10

  11 El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, și-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce și s-o scoată afară? RCCV — Matei 12:11

  12 Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” RCCV — Matei 12:12

  13 Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ți mâna!” El a întins-o, și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. RCCV — Matei 12:13

  14 Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Isus. RCCV — Matei 12:14

  15 Dar Isus, ca Unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toți bolnavii RCCV — Matei 12:15

  16 și le-a poruncit cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut; RCCV — Matei 12:16

  17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: RCCV — Matei 12:17

  18 „Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, și va vesti Neamurilor judecata. RCCV — Matei 12:18

  19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Și nimeni nu-I va auzi glasul pe ulițe. RCCV — Matei 12:19

  20 Nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. RCCV — Matei 12:20

  21 Și Neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.” RCCV — Matei 12:21

  22 Atunci I-au adus un îndrăcit orb și mut; și Isus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. RCCV — Matei 12:22

  23 Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?” RCCV — Matei 12:23

  24 Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!” RCCV — Matei 12:24

  25 Isus, care le cunoștea gândurile, le-a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită; și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. RCCV — Matei 12:25

  26 Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăția lui? RCCV — Matei 12:26

  27 Și dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. RCCV — Matei 12:27

  28 Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. RCCV — Matei 12:28

  29 Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. RCCV — Matei 12:29

  30 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, și cine nu strânge cu Mine risipește. RCCV — Matei 12:30

  31 De aceea vă spun: orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. RCCV — Matei 12:31

  32 Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. RCCV — Matei 12:32

  33 Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău: căci pomul se cunoaște după rodul lui. RCCV — Matei 12:33

  34 Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune, când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. RCCV — Matei 12:34

  35 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. RCCV — Matei 12:35

  36 Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit. RCCV — Matei 12:36

  37 Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osândit.” RCCV — Matei 12:37

  38 Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și I-au zis: „Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!” RCCV — Matei 12:38

  39 Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean și preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul prorocului Iona. RCCV — Matei 12:39

  40 Căci, după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului. RCCV — Matei 12:40

  41 Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, în ziua judecății, și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona. RCCV — Matei 12:41

  42 Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecății, și-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. RCCV — Matei 12:42

  43 Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, și n-o găsește. RCCV — Matei 12:43

  44 Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. Și, când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. RCCV — Matei 12:44

  45 Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, și starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean.” RCCV — Matei 12:45

  46 Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama și frații Lui stăteau afară și căutau să vorbească cu El. RCCV — Matei 12:46

  47 Atunci cineva I-a zis: „Iată, mama Ta și frații Tăi stau afară și caută să vorbească cu Tine.” RCCV — Matei 12:47

  48 Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese știrea aceasta: „Cine este mama Mea și care sunt frații Mei?” RCCV — Matei 12:48

  49 Apoi Și-a întins mâna spre ucenicii Săi și a zis: „Iată mama Mea și frații Mei! RCCV — Matei 12:49

  50 Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră și mamă.” RCCV — Matei 12:50

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents