Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1 Cronici

  1Cronici 1

  1 Adam, Set, Enoș, RCCV — 1Cronici 1:1

  2 Chenan, Mahalaleel, Iered, RCCV — 1Cronici 1:2

  3 Enoh, Metușelah, Lemec, RCCV — 1Cronici 1:3

  4 Noe. Sem, Ham și Iafet. RCCV — 1Cronici 1:4

  5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meșec și Tiras. RCCV — 1Cronici 1:5

  6 Fiii lui Gomer: Așchenaz, Difat și Togarma. – RCCV — 1Cronici 1:6

  7 Fiii lui Iavan: Elișa, Tarsisa, Chitim și Rodanim. RCCV — 1Cronici 1:7

  8 Fiii lui Ham: Cuș, Mițraim, Put și Canaan. – RCCV — 1Cronici 1:8

  9 Fiii lui Cuș: Saba, Havila, Sabta, Raema și Sabteca. – Fiii lui Raema: Seba și Dedan. RCCV — 1Cronici 1:9

  10 Cuș a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ. – RCCV — 1Cronici 1:10

  11 Mițraim a născut pe ludiți, anamiți, lehabiți, naftuhiți, RCCV — 1Cronici 1:11

  12 patrusiți, casluhiți, din care au ieșit filistenii și caftoriții. – RCCV — 1Cronici 1:12

  13 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, și pe Het, RCCV — 1Cronici 1:13

  14 și pe iebusiți, amoriți, ghirgasiți, RCCV — 1Cronici 1:14

  15 heviți, archiți, siniți, RCCV — 1Cronici 1:15

  16 arvadiți, țemariți, hamatiți. RCCV — 1Cronici 1:16

  17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpacșad, Lud și Aram; Uț, Hul, Gheter și Meșec. – RCCV — 1Cronici 1:17

  18 Arpacșad a născut pe Șelah; și Șelah a născut pe Eber. RCCV — 1Cronici 1:18

  19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. RCCV — 1Cronici 1:19

  20 Ioctan a născut pe Almodad, pe Șelef, pe Hațarmavet, pe Ierah, RCCV — 1Cronici 1:20

  21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla, RCCV — 1Cronici 1:21

  22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba, RCCV — 1Cronici 1:22

  23 pe Ofir, pe Havila și pe Iobab. Toți aceștia au fost fii ai lui Ioctan. RCCV — 1Cronici 1:23

  24 Sem, Arpacșad, Șelah, RCCV — 1Cronici 1:24

  25 Eber, Peleg, Rehu, RCCV — 1Cronici 1:25

  26 Serug, Nahor, Terah, RCCV — 1Cronici 1:26

  27 Avram, adică Avraam. RCCV — 1Cronici 1:27

  28 Fiii lui Avraam: Isaac și Ismael. RCCV — 1Cronici 1:28

  29 Iată sămânța lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam, RCCV — 1Cronici 1:29

  30 Mișma, Duma, Masa, Hadad, Tema, RCCV — 1Cronici 1:30

  31 Ietur, Nafiș și Chedma. Aceștia sunt fiii lui Ismael. RCCV — 1Cronici 1:31

  32 Fiii Cheturei, țiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocșan, Medan, Madian, Ișbac și Șuah. – Fiii lui Iocșan: Seba și Dedan. – RCCV — 1Cronici 1:32

  33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. – Aceștia sunt toți fiii Cheturei. RCCV — 1Cronici 1:33

  34 Avraam a născut pe Isaac. – Fiii lui Isaac: Esau și Israel. RCCV — 1Cronici 1:34

  35 Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel, Ieuș, Iaelam și Core. – RCCV — 1Cronici 1:35

  36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Țefi, Gaetam, Chenaz, Timna și Amalec. – RCCV — 1Cronici 1:36

  37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. RCCV — 1Cronici 1:37

  38 Fiii lui Seir: Lotan, Șobal, Țibeon, Ana, Dișon, Ețer și Dișan. – RCCV — 1Cronici 1:38

  39 Fiii lui Lotan: Hori și Homam. Sora lui Lotan: Timna. – RCCV — 1Cronici 1:39

  40 Fiii lui Șobal: Alian, Manahat, Ebal, Șefi și Onam. – Fiii lui Țibeon: Aia și Ana. – RCCV — 1Cronici 1:40

  41 Fiul lui Ana: Dișon. Fiii lui Dișon: Hamran, Eșban, Itran și Cheran. – RCCV — 1Cronici 1:41

  42 Fiii lui Ețer: Bilhan, Zaavan și Iaacan. Fiii lui Dișan: Uț și Aran. RCCV — 1Cronici 1:42

  43 Iată împărații care au domnit în țara Edomului, înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel. – Bela, fiul lui Beor; numele cetății lui era Dinhaba. – RCCV — 1Cronici 1:43

  44 Bela a murit; și, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boțra. – RCCV — 1Cronici 1:44

  45 Iobab a murit; și, în locul lui, a domnit Hușam din țara temaniților. – RCCV — 1Cronici 1:45

  46 Hușam a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetății lui era Avit. – RCCV — 1Cronici 1:46

  47 Hadad a murit; și, în locul lui, a domnit Samla din Masreca. – RCCV — 1Cronici 1:47

  48 Samla a murit; și, în locul lui, a domnit Saul din Rehobot pe Râu. – RCCV — 1Cronici 1:48

  49 Saul a murit; și, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. – RCCV — 1Cronici 1:49

  50 Baal-Hanan a murit; și, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetății lui era Pahi; și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. – RCCV — 1Cronici 1:50

  51 Hadad a murit. Căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet, RCCV — 1Cronici 1:51

  52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, RCCV — 1Cronici 1:52

  53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibțar, RCCV — 1Cronici 1:53

  54 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului. RCCV — 1Cronici 1:54

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents