Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luca 11

  1 Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui.” RCCV — Luca 11:1

  2 El le-a zis: „Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. RCCV — Luca 11:2

  3 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare zi; RCCV — Luca 11:3

  4 și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator; și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău.” RCCV — Luca 11:4

  5 Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și-i zice: „Prietene, împrumută-mi trei pâini, RCCV — Luca 11:5

  6 căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte”; RCCV — Luca 11:6

  7 și dacă, dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: „Nu mă tulbura; acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini” – RCCV — Luca 11:7

  8 vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie. RCCV — Luca 11:8

  9 De aceea și Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. RCCV — Luca 11:9

  10 Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide. RCCV — Luca 11:10

  11 Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? RCCV — Luca 11:11

  12 Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? RCCV — Luca 11:12

  13 Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” RCCV — Luca 11:13

  14 Isus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit, și noroadele s-au mirat. RCCV — Luca 11:14

  15 Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.” RCCV — Luca 11:15

  16 Alții, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer. RCCV — Luca 11:16

  17 Isus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită; și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. RCCV — Luca 11:17

  18 Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că Eu scot dracii cu Beelzebul? RCCV — Luca 11:18

  19 Și dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. RCCV — Luca 11:19

  20 Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. RCCV — Luca 11:20

  21 Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. RCCV — Luca 11:21

  22 Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruie, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. RCCV — Luca 11:22

  23 Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; și cine nu adună cu Mine risipește. RCCV — Luca 11:23

  24 Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.” RCCV — Luca 11:24

  25 Și, când vine, o găsește măturată și împodobită. RCCV — Luca 11:25

  26 Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el; intră împreună în casă, se așază în ea, și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.” RCCV — Luca 11:26

  27 Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: „Ferice de pântecele care Te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt!” RCCV — Luca 11:27

  28 Și El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc!” RCCV — Luca 11:28

  29 Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. RCCV — Luca 11:29

  30 Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. RCCV — Luca 11:30

  31 Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecății, alături de bărbații acestui neam și-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon. RCCV — Luca 11:31

  32 Bărbații din Ninive se vor scula, în ziua judecății, alături de neamul acesta și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona. RCCV — Luca 11:32

  33 Nimeni n-aprinde o lumină, ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniță; ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. RCCV — Luca 11:33

  34 Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. RCCV — Luca 11:34

  35 Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. RCCV — Luca 11:35

  36 Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.” RCCV — Luca 11:36

  37 Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă. RCCV — Luca 11:37

  38 Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz. RCCV — Luca 11:38

  39 Dar Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. RCCV — Luca 11:39

  40 Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? RCCV — Luca 11:40

  41 Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate. RCCV — Luca 11:41

  42 Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceți, și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute! RCCV — Luca 11:42

  43 Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblați după scaunele dintâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe! RCCV — Luca 11:43

  44 Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe.” RCCV — Luca 11:44

  45 Unul din învățătorii Legii a luat cuvântul și I-a zis: „Învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi.” RCCV — Luca 11:45

  46 „Vai și de voi, învățători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. RCCV — Luca 11:46

  47 Vai de voi! Pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. RCCV — Luca 11:47

  48 Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri; căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. RCCV — Luca 11:48

  49 De aceea Înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: „Le voi trimite proroci și apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, RCCV — Luca 11:49

  50 ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea lumii: RCCV — Luca 11:50

  51 de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și Templu; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta! RCCV — Luca 11:51

  52 Vai de voi, învățători ai Legii! Pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței: nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-ați împiedicat să intre.” RCCV — Luca 11:52

  53 După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-L pună la strâmtorare și să-L facă să vorbească despre multe lucruri; RCCV — Luca 11:53

  54 I-au întins astfel lațuri, ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui. RCCV — Luca 11:54

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents