Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  FapteleApostolilor 2

  1 În ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. RCCV — FapteleApostolilor 2:1

  2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. RCCV — FapteleApostolilor 2:2

  3 Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. RCCV — FapteleApostolilor 2:3

  4 Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. RCCV — FapteleApostolilor 2:4

  5 Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. RCCV — FapteleApostolilor 2:5

  6 Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită; pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. RCCV — FapteleApostolilor 2:6

  7 Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: „Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? RCCV — FapteleApostolilor 2:7

  8 Cum, dar, îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? RCCV — FapteleApostolilor 2:8

  9 Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, RCCV — FapteleApostolilor 2:9

  10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, RCCV — FapteleApostolilor 2:10

  11 cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!” RCCV — FapteleApostolilor 2:11

  12 Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: „Ce vrea să zică aceasta?” RCCV — FapteleApostolilor 2:12

  13 Dar alții își băteau joc și ziceau: „Sunt plini de must!” RCCV — FapteleApostolilor 2:13

  14 Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul și le-a zis: „Bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele! RCCV — FapteleApostolilor 2:14

  15 Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. RCCV — FapteleApostolilor 2:15

  16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: RCCV — FapteleApostolilor 2:16

  17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa vise! RCCV — FapteleApostolilor 2:17

  18 Da, chiar și peste robii Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu și vor proroci. RCCV — FapteleApostolilor 2:18

  19 Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum; RCCV — FapteleApostolilor 2:19

  20 soarele se va preface în întuneric, și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. RCCV — FapteleApostolilor 2:20

  21 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” RCCV — FapteleApostolilor 2:21

  22 Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți; RCCV — FapteleApostolilor 2:22

  23 pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit și L-ați omorât prin mâna celor fărădelege. RCCV — FapteleApostolilor 2:23

  24 Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. RCCV — FapteleApostolilor 2:24

  25 Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. RCCV — FapteleApostolilor 2:25

  26 De aceea, mi se bucură inima și mi se înveselește limba; chiar și trupul mi se va odihni în nădejde: RCCV — FapteleApostolilor 2:26

  27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea. RCCV — FapteleApostolilor 2:27

  28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de față.” RCCV — FapteleApostolilor 2:28

  29 Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat; și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. RCCV — FapteleApostolilor 2:29

  30 Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, RCCV — FapteleApostolilor 2:30

  31 despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuința morților și trupul Lui nu va vedea putrezirea. RCCV — FapteleApostolilor 2:31

  32 Dumnezeu a înviat pe acest Isus, și noi toți suntem martori ai Lui. RCCV — FapteleApostolilor 2:32

  33 Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. RCCV — FapteleApostolilor 2:33

  34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Șezi la dreapta Mea, RCCV — FapteleApostolilor 2:34

  35 până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi sub picioarele Tale.” RCCV — FapteleApostolilor 2:35

  36 Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-ați răstignit voi.” RCCV — FapteleApostolilor 2:36

  37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?” RCCV — FapteleApostolilor 2:37

  38 „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. RCCV — FapteleApostolilor 2:38

  39 Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” RCCV — FapteleApostolilor 2:39

  40 Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” RCCV — FapteleApostolilor 2:40

  41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. RCCV — FapteleApostolilor 2:41

  42 Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. RCCV — FapteleApostolilor 2:42

  43 Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. RCCV — FapteleApostolilor 2:43

  44 Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. RCCV — FapteleApostolilor 2:44

  45 Își vindeau ogoarele și averile, și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. RCCV — FapteleApostolilor 2:45

  46 Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. RCCV — FapteleApostolilor 2:46

  47 Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. RCCV — FapteleApostolilor 2:47

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents