Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Samuel 17

  1 Filistenii și-au strâns oștile ca să facă război și s-au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tăbărât între Soco și Azeca, la Efes-Damim. RCCV — 1Samuel 17:1

  2 Saul și bărbații lui Israel s-au strâns și ei; au tăbărât în valea Terebinților și s-au așezat în linie de bătaie împotriva filistenilor. RCCV — 1Samuel 17:2

  3 Filistenii se așezaseră pe un munte de o parte, și Israel pe un munte de cealaltă parte: doar valea îi despărțea. RCCV — 1Samuel 17:3

  4 Atunci a ieșit un om din tabăra filistenilor și a înaintat între cele două oștiri. El se numea Goliat, era din Gat și avea o înălțime de șase coți și o palmă. RCCV — 1Samuel 17:4

  5 Pe cap avea un coif de aramă și purta niște zale de solzi, în greutate de cinci mii de sicli de aramă. RCCV — 1Samuel 17:5

  6 Avea niște turetci de aramă peste fluierele picioarelor și o pavăză de aramă între umeri. RCCV — 1Samuel 17:6

  7 Coada suliței lui era ca un sul de țesut, și fierul suliței cântărea șase sute de sicli de fier. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui. RCCV — 1Samuel 17:7

  8 Filisteanul s-a oprit; și, vorbind oștilor lui Israel așezate în șiruri de bătaie, le-a strigat: „Pentru ce ieșiți să vă așezați în șiruri de bătaie? Nu sunt eu filistean și nu sunteți voi slujitorii lui Saul? Alegeți un om care să se coboare împotriva mea! RCCV — 1Samuel 17:8

  9 Dacă va putea să se bată cu mine și să mă omoare, noi vom fi robii voștri; dar dacă-l voi birui și-l voi omorî eu, voi ne veți fi robi nouă și ne veți sluji.” RCCV — 1Samuel 17:9

  10 Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară asupra oștirii lui Israel! Dați-mi un om ca să mă lupt cu el.” RCCV — 1Samuel 17:10

  11 Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. RCCV — 1Samuel 17:11

  12 Și David era fiul efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea opt fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. RCCV — 1Samuel 17:12

  13 Cei trei fiii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război; întâiul născut din cei trei fii ai lui care porniseră la război se numea Eliab, al doilea, Abinadab, și al treilea, Șama. RCCV — 1Samuel 17:13

  14 David era cel mai tânăr. Și când cei trei mai mari au urmat pe Saul, RCCV — 1Samuel 17:14

  15 David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. RCCV — 1Samuel 17:15

  16 Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de patruzeci de zile. RCCV — 1Samuel 17:16

  17 Isai a zis fiului său David: „Ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste zece pâini și aleargă în tabără la frații tăi; RCCV — 1Samuel 17:17

  18 du și aceste zece cașuri de brânză căpeteniei care este peste mia lor. Să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. RCCV — 1Samuel 17:18

  19 Ei sunt cu Saul și cu toți bărbații lui Israel în valea Terebinților în război cu filistenii.” RCCV — 1Samuel 17:19

  20 David s-a sculat dis-de-dimineață. A lăsat oile în seama unui paznic, și-a luat lucrurile și a plecat, cum îi poruncise Isai. Când a ajuns în tabără, oștirea pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. RCCV — 1Samuel 17:20

  21 Israel și filistenii s-au așezat în șiruri de bătaie, oștire către oștire. RCCV — 1Samuel 17:21

  22 David a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabalâcurile și a alergat la șirurile de bătaie. Cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. RCCV — 1Samuel 17:22

  23 Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat între cele două oștiri, ieșind afară din șirurile filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca mai înainte, și David le-a auzit. RCCV — 1Samuel 17:23

  24 La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. RCCV — 1Samuel 17:24

  25 Fiecare zicea: „Ați văzut pe omul acesta înaintând? A înaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel! Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogății, îi va da de nevastă pe fiica sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel.” RCCV — 1Samuel 17:25

  26 David a zis oamenilor de lângă el: „Ce se va face aceluia care va omorî pe filisteanul acesta și va lua ocara deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui Viu?” RCCV — 1Samuel 17:26

  27 Poporul, spunând din nou aceleași lucruri, i-a zis: „Așa și așa se va face aceluia care-l va omorî.” RCCV — 1Samuel 17:27

  28 Eliab, fratele lui cel mai mare, care-l auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Și a zis: „Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta.” RCCV — 1Samuel 17:28

  29 David a răspuns: „Ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel?” RCCV — 1Samuel 17:29

  30 Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul, și i-a pus aceleași întrebări. Poporul i-a răspuns ca și întâia dată. RCCV — 1Samuel 17:30

  31 Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. RCCV — 1Samuel 17:31

  32 David a zis lui Saul: „Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el.” RCCV — 1Samuel 17:32

  33 Saul a zis lui David: „Nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil, și el este un om războinic din tinerețea lui.” RCCV — 1Samuel 17:33

  34 David a zis lui Saul: „Robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă, RCCV — 1Samuel 17:34

  35 alergam după el, îl loveam și-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și-l omoram. RCCV — 1Samuel 17:35

  36 Așa a doborât robul tău leul și ursul; și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui Viu.” RCCV — 1Samuel 17:36

  37 David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean.” Și Saul a zis lui David: „Du-te, și Domnul să fie cu tine!” RCCV — 1Samuel 17:37

  38 Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. RCCV — 1Samuel 17:38

  39 David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea.” Și s-a dezbrăcat de ea. RCCV — 1Samuel 17:39

  40 Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu cinci pietre netede și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. RCCV — 1Samuel 17:40

  41 Filisteanul s-a apropiat puțin câte puțin de David, și omul care-i ducea scutul mergea înaintea lui. RCCV — 1Samuel 17:41

  42 Filisteanul s-a uitat și, când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. RCCV — 1Samuel 17:42

  43 Filisteanul a zis lui David: „Ce! sunt câine, de vii la mine cu toiege?” Și, după ce l-a blestemat pe dumnezeii lui, RCCV — 1Samuel 17:43

  44 a adăugat: „Vino la mine, și-ți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului.” RCCV — 1Samuel 17:44

  45 David a zis filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oștirilor, în Numele Dumnezeului oștirii lui Israel, pe care ai ocărât-o. RCCV — 1Samuel 17:45

  46 Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborî și-ți voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. RCCV — 1Samuel 17:46

  47 Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Căci biruința este a Domnului. Și El vă dă în mâinile noastre.” RCCV — 1Samuel 17:47

  48 Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. RCCV — 1Samuel 17:48

  49 Și-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia; a lovit pe filistean în frunte, și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. RCCV — 1Samuel 17:49

  50 Astfel, cu o praștie și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul; l-a trântit la pământ și l-a omorât, fără să aibă sabie în mână. RCCV — 1Samuel 17:50

  51 A alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia, pe care i-a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. RCCV — 1Samuel 17:51

  52 Și bărbații lui Israel și Iuda au dat chiote și au pornit în urmărirea filistenilor până în vale și până la porțile Ecronului. Filistenii, răniți de moarte, au căzut pe drumul care duce la Șaaraim, până la Gat și până la Ecron. RCCV — 1Samuel 17:52

  53 Și copiii lui Israel s-au întors de la urmărirea filistenilor și le-au jefuit tabăra. RCCV — 1Samuel 17:53

  54 David a luat capul filisteanului și l-a dus la Ierusalim și a pus armele filisteanului în cortul său. RCCV — 1Samuel 17:54

  55 Când a văzut Saul pe David mergând împotriva filisteanului, a zis lui Abner, căpetenia oștirii: „Al cui fiu este tânărul acesta, Abner?” Abner a răspuns: „Pe sufletul tău, împărate, că nu știu.” RCCV — 1Samuel 17:55

  56 „Întreabă, dar, al cui fiu este tânărul acesta”, a zis împăratul. RCCV — 1Samuel 17:56

  57 Și când s-a întors David după ce omorâse pe filistean, Abner l-a luat și l-a adus înaintea lui Saul. David avea în mână capul filisteanului. RCCV — 1Samuel 17:57

  58 Saul i-a zis: „Al cui fiu ești, tinere?” Și David a răspuns: „Sunt fiul robului tău Isai, betleemitul.” RCCV — 1Samuel 17:58

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents