Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Cronici 9

  1 Tot Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon, din pricina fărădelegilor lui. RCCV — 1Cronici 9:1

  2 Cei dintâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau israeliții, preoții, leviții și netiniții. RCCV — 1Cronici 9:2

  3 La Ierusalim locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin și fii de ai lui Efraim și Manase. – RCCV — 1Cronici 9:3

  4 Fii de ai lui Pereț, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani. RCCV — 1Cronici 9:4

  5 Dintre șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi. RCCV — 1Cronici 9:5

  6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel și frații săi, șase sute nouăzeci. – RCCV — 1Cronici 9:6

  7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua; RCCV — 1Cronici 9:7

  8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia; RCCV — 1Cronici 9:8

  9 și frații lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci și șase. Toți oamenii aceștia erau capi de familie în casele părinților lor. RCCV — 1Cronici 9:9

  10 Din preoți: Iedaeia, Iehoiarib, Iachin, RCCV — 1Cronici 9:10

  11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai marele Casei lui Dumnezeu; RCCV — 1Cronici 9:11

  12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer; RCCV — 1Cronici 9:12

  13 și frații lor, căpetenii ale caselor părinților lor, o mie șapte sute șaizeci, oameni viteji, puși în slujba Casei lui Dumnezeu. RCCV — 1Cronici 9:13

  14 Din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, din fiii lui Merari; RCCV — 1Cronici 9:14

  15 Bacbacar, Hereș, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf; RCCV — 1Cronici 9:15

  16 Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiților. RCCV — 1Cronici 9:16

  17 Și ușierii: Șalum, Acub, Talmon, Ahiman și frații lor; Șalum era căpetenia lor, RCCV — 1Cronici 9:17

  18 și până în ziua de azi el este la ușa împăratului, la răsărit. Aceștia sunt ușierii taberei fiilor lui Levi. RCCV — 1Cronici 9:18

  19 Șalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor Cortului; părinții lor păziseră intrarea în tabăra Domnului, RCCV — 1Cronici 9:19

  20 și Fineas, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, și Domnul era cu el. RCCV — 1Cronici 9:20

  21 Zaharia, fiul lui Meșelemia, era ușier la intrarea Cortului întâlnirii. RCCV — 1Cronici 9:21

  22 De toți erau două sute doisprezece, aleși ca ușieri ai pragurilor și scriși în spițele de neam, după satele lor. David și văzătorul Samuel îi puseseră în slujba lor. RCCV — 1Cronici 9:22

  23 Ei și copiii lor păzeau ușile Casei Domnului, adică ale casei Cortului. RCCV — 1Cronici 9:23

  24 Erau ușieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte și la miazăzi. RCCV — 1Cronici 9:24

  25 Frații lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei șapte zile. RCCV — 1Cronici 9:25

  26 Căci aceste patru căpetenii ale ușierilor, acești leviți, erau întotdeauna în slujbă și mai aveau privegherea asupra odăilor și vistieriilor Casei lui Dumnezeu; RCCV — 1Cronici 9:26

  27 petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau și pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineață. RCCV — 1Cronici 9:27

  28 Unii din leviți aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare și le numărau și la ieșire. RCCV — 1Cronici 9:28

  29 Alții îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaș, și de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie și de miresme. RCCV — 1Cronici 9:29

  30 Fii de ai preoților pregăteau tămâia mirositoare. RCCV — 1Cronici 9:30

  31 Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Șalum, coreitul, avea grijă de turtele coapte în tigaie. RCCV — 1Cronici 9:31

  32 Și unii din frații lor, dintre chehatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. RCCV — 1Cronici 9:32

  33 Aceștia sunt cântăreții, capii de familie ai leviților, care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. RCCV — 1Cronici 9:33

  34 Aceștia sunt capii de familie ai leviților, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim. RCCV — 1Cronici 9:34

  35 Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon, și numele nevestei lui era Maaca. RCCV — 1Cronici 9:35

  36 Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Ner, Nadab, RCCV — 1Cronici 9:36

  37 Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. RCCV — 1Cronici 9:37

  38 Miclot a născut pe Șimeam. Și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor, cu frații lor. RCCV — 1Cronici 9:38

  39 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal. RCCV — 1Cronici 9:39

  40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. RCCV — 1Cronici 9:40

  41 Fiii lui Mica: Piton, Melec și Tahrea. RCCV — 1Cronici 9:41

  42 Ahaz a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța; RCCV — 1Cronici 9:42

  43 Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia. RCCV — 1Cronici 9:43

  44 Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia sunt fiii lui Ațel. RCCV — 1Cronici 9:44

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents