Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luca 19

  1 Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. RCCV — Luca 19:1

  2 Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, RCCV — Luca 19:2

  3 căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. RCCV — Luca 19:3

  4 A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. RCCV — Luca 19:4

  5 Isus, când a ajuns la locul acela, Și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” RCCV — Luca 19:5

  6 Zacheu s-a dat jos în grabă și L-a primit cu bucurie. RCCV — Luca 19:6

  7 Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!” RCCV — Luca 19:7

  8 Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor; și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” RCCV — Luca 19:8

  9 Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. RCCV — Luca 19:9

  10 Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” RCCV — Luca 19:10

  11 Pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, și ei credeau că Împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. RCCV — Luca 19:11

  12 Deci a zis: „Un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată, ca să-și ia o împărăție, și apoi să se întoarcă. RCCV — Luca 19:12

  13 A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli și le-a zis: „Puneți-i în negoț până mă voi întoarce.” RCCV — Luca 19:13

  14 Dar cetățenii lui îl urau; și au trimis după el o solie să-i spună: „Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi.” RCCV — Luca 19:14

  15 Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. RCCV — Luca 19:15

  16 Cel dintâi a venit și i-a zis: „Doamne, polul tău a mai adus zece poli.” RCCV — Luca 19:16

  17 El i-a zis: „Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a zece cetăți.” RCCV — Luca 19:17

  18 A venit al doilea și i-a zis: „Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.” RCCV — Luca 19:18

  19 El i-a zis și lui: „Primește și tu cârmuirea a cinci cetăți.” RCCV — Luca 19:19

  20 A venit un altul și i-a zis: „Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar; RCCV — Luca 19:20

  21 căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru; iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat.” RCCV — Luca 19:21

  22 Stăpânul i-a zis: „Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat; RCCV — Luca 19:22

  23 atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobândă?” RCCV — Luca 19:23

  24 Apoi a zis celor ce erau de față: „Luați-i polul și dați-l celui ce are zece poli.” RCCV — Luca 19:24

  25 „Doamne”, i-au zis ei, „el are zece poli.” RCCV — Luca 19:25

  26 Iar El le-a zis: „Vă spun că celui ce are, i se va da; dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. RCCV — Luca 19:26

  27 Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea.” RCCV — Luca 19:27

  28 După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte și Se suia spre Ierusalim. RCCV — Luca 19:28

  29 Când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi RCCV — Luca 19:29

  30 și le-a zis: „Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: dezlegați-l și aduceți-Mi-l. RCCV — Luca 19:30

  31 Dacă vă va întreba cineva: „Pentru ce-l dezlegați?”, să-i spuneți așa: „Pentru că Domnul are trebuință de el.” RCCV — Luca 19:31

  32 Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. RCCV — Luca 19:32

  33 Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: „Pentru ce dezlegați măgărușul?” RCCV — Luca 19:33

  34 Ei au răspuns: „Domnul are trebuință de el.” RCCV — Luca 19:34

  35 Și au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus, călare deasupra. RCCV — Luca 19:35

  36 Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. RCCV — Luca 19:36

  37 Și când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. RCCV — Luca 19:37

  38 Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!” RCCV — Luca 19:38

  39 Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învățătorule, ceartă-Ți ucenicii!” RCCV — Luca 19:39

  40 Și El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” RCCV — Luca 19:40

  41 Când S-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea RCCV — Luca 19:41

  42 și a zis: „Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. RCCV — Luca 19:42

  43 Vor veni peste tine zile, când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile: RCCV — Luca 19:43

  44 te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” RCCV — Luca 19:44

  45 În urmă a intrat în Templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. RCCV — Luca 19:45

  46 Și le-a zis: „Este scris: „Casa Mea va fi o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari.” RCCV — Luca 19:46

  47 Isus învăța în toate zilele pe norod în Templu. Și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare; RCCV — Luca 19:47

  48 dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul Îi sorbea vorbele de pe buze. RCCV — Luca 19:48

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents