Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1Cronici 11

  1 Tot Israelul s-a strâns la David la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. RCCV — 1Cronici 11:1

  2 Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai și aduceai pe Israel înapoi. Domnul Dumnezeul tău ți-a zis: „Tu vei paște pe poporul Meu, Israel, și tu vei fi căpetenia poporului Meu, Israel.” RCCV — 1Cronici 11:2

  3 Astfel toți bătrânii lui Israel au venit la împărat la Hebron, și David a făcut legământ cu ei la Hebron, înaintea Domnului. Au uns pe David împărat peste Israel, după cuvântul Domnului spus prin Samuel. RCCV — 1Cronici 11:3

  4 David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții, locuitorii țării. RCCV — 1Cronici 11:4

  5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetățuia Sionului: aceasta este cetatea lui David. RCCV — 1Cronici 11:5

  6 David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiți va fi căpetenie și domn.” Ioab, fiul Țeruiei, s-a suit cel dintâi, și a ajuns căpetenie. RCCV — 1Cronici 11:6

  7 David s-a așezat în cetățuie; de aceea au numit-o cetatea lui David. RCCV — 1Cronici 11:7

  8 Au făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur; și Ioab a dres cealaltă parte a cetății. RCCV — 1Cronici 11:8

  9 David ajungea din ce în ce mai mare, și Domnul oștirilor era cu el. RCCV — 1Cronici 11:9

  10 Iată căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David și care l-au ajutat, împreună cu tot Israelul, să-și întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după cuvântul Domnului cu privire la Israel. RCCV — 1Cronici 11:10

  11 Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iașobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată. RCCV — 1Cronici 11:11

  12 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, ahohitul, unul din cei trei războinici. RCCV — 1Cronici 11:12

  13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz: și poporul fugea dinaintea filistenilor. RCCV — 1Cronici 11:13

  14 S-au așezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit și au bătut pe filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. RCCV — 1Cronici 11:14

  15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât la David pe stâncă, în peștera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea refaimiților. RCCV — 1Cronici 11:15

  16 David era atunci în cetățuie, și o ceată a filistenilor era la Betleem. RCCV — 1Cronici 11:16

  17 David a avut o dorință și a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?” RCCV — 1Cronici 11:17

  18 Atunci cei trei bărbați au trecut prin tabăra filistenilor și au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o și au dat-o lui David; dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului. RCCV — 1Cronici 11:18

  19 El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni, care s-au dus cu primejdia vieții lor? Căci cu primejdia vieții lor au adus-o.” Și n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut acești trei viteji. RCCV — 1Cronici 11:19

  20 Abișai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El și-a învârtit sulița peste trei sute de oameni și i-a omorât; și i-a mers faima între cei trei. RCCV — 1Cronici 11:20

  21 El era cel mai cu vază din cei trei din rândul al doilea și a fost căpetenia lor; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi; RCCV — 1Cronici 11:21

  22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabțeel, om de preț și vestit prin isprăvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zăpada. RCCV — 1Cronici 11:22

  23 El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coți și avea în mână o suliță ca sulul unui țesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls sulița din mâna egipteanului și l-a ucis cu ea. RCCV — 1Cronici 11:23

  24 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada; și i-a mers faima printre cei trei viteji. RCCV — 1Cronici 11:24

  25 Era cel mai cu vază din cei treizeci; dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el. RCCV — 1Cronici 11:25

  26 Vitejii oștirii: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo din Betleem; RCCV — 1Cronici 11:26

  27 Șamot din Haror; Heleț din Palon; RCCV — 1Cronici 11:27

  28 Ira, fiul lui Icheș, din Tecoa; Abiezer din Anatot; RCCV — 1Cronici 11:28

  29 Sibecai, hușatitul; Ilai din Ahoah; RCCV — 1Cronici 11:29

  30 Maharai din Netofa; Heled, fiul lui Baana, din Netofa; RCCV — 1Cronici 11:30

  31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea fiilor lui Beniamin; Benaia din Piraton; RCCV — 1Cronici 11:31

  32 Hurai din Nahale-Gaaș; Abiel, din Araba; RCCV — 1Cronici 11:32

  33 Azmavet din Baharum; Eliahba din Șaalbon; RCCV — 1Cronici 11:33

  34 Bene-Hașem din Ghizon; Ionatan, fiul lui Șaghe, din Harar; RCCV — 1Cronici 11:34

  35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar; Elifal, fiul lui Ur; RCCV — 1Cronici 11:35

  36 Hefer din Mechera; Ahia din Palon; RCCV — 1Cronici 11:36

  37 Hețro din Carmel; Naarai, fiul lui Ezbai; RCCV — 1Cronici 11:37

  38 Ioel, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri; RCCV — 1Cronici 11:38

  39 Țelec, amonitul; Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Țeruiei; RCCV — 1Cronici 11:39

  40 Ira din Ieter; Gareb din Ieter; RCCV — 1Cronici 11:40

  41 Urie, hetitul; Zabad, fiul lui Ahlai; RCCV — 1Cronici 11:41

  42 Adina, fiul lui Șiza, rubenitul, căpetenia rubeniților, și treizeci împreună cu el; RCCV — 1Cronici 11:42

  43 Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni; RCCV — 1Cronici 11:43

  44 Ozia din Aștarot; Șama și Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer; RCCV — 1Cronici 11:44

  45 Iediael, fiul lui Șimri; Ioha, fratele său, tițitul; RCCV — 1Cronici 11:45

  46 Eliel din Mahavim; Ieribai și Ioșavia, fiii lui Elnaam; Itma, moabitul; RCCV — 1Cronici 11:46

  47 Eliel, Obed și Iaasiel-Mețobaia. RCCV — 1Cronici 11:47

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents