Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Luca 24

  1 În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, și altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. RCCV — Luca 24:1

  2 Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, RCCV — Luca 24:2

  3 au intrat înăuntru, și n-au găsit trupul Domnului Isus. RCCV — Luca 24:3

  4 Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați, îmbrăcați în haine strălucitoare. RCCV — Luca 24:4

  5 Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? RCCV — Luca 24:5

  6 Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, RCCV — Luca 24:6

  7 când zicea că: „Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit, și a treia zi să învie.” RCCV — Luca 24:7

  8 Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. RCCV — Luca 24:8

  9 La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece și tuturor celorlalți. RCCV — Luca 24:9

  10 Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, și celelalte care erau împreună cu ele. RCCV — Luca 24:10

  11 Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. RCCV — Luca 24:11

  12 Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. RCCV — Luca 24:12

  13 În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de șaizeci de stadii de Ierusalim; RCCV — Luca 24:13

  14 și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. RCCV — Luca 24:14

  15 Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus S-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. RCCV — Luca 24:15

  16 Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. RCCV — Luca 24:16

  17 El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum?” Și ei s-au oprit, uitându-se triști. RCCV — Luca 24:17

  18 Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea?” RCCV — Luca 24:18

  19 „Ce?”, le-a zis El. Și ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. RCCV — Luca 24:19

  20 Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri L-au dat să fie osândit la moarte și L-au răstignit? RCCV — Luca 24:20

  21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. RCCV — Luca 24:21

  22 Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineață la mormânt, RCCV — Luca 24:22

  23 nu I-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. RCCV — Luca 24:23

  24 Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.” RCCV — Luca 24:24

  25 Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! RCCV — Luca 24:25

  26 Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” RCCV — Luca 24:26

  27 Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. RCCV — Luca 24:27

  28 Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe. RCCV — Luca 24:28

  29 Dar ei au stăruit de El și au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară, și ziua aproape a trecut.” Și a intrat să rămână cu ei. RCCV — Luca 24:29

  30 Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea; și, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. RCCV — Luca 24:30

  31 Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. RCCV — Luca 24:31

  32 Și au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile?” RCCV — Luca 24:32

  33 S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei unsprezece și pe cei ce erau cu ei, adunați la un loc RCCV — Luca 24:33

  34 și zicând: „A înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon.” RCCV — Luca 24:34

  35 Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. RCCV — Luca 24:35

  36 Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” RCCV — Luca 24:36

  37 Plini de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. RCCV — Luca 24:37

  38 Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? RCCV — Luca 24:38

  39 Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu.” RCCV — Luca 24:39

  40 (Și, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.) RCCV — Luca 24:40

  41 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, El le-a zis: „Aveți aici ceva de mâncare?” RCCV — Luca 24:41

  42 I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. RCCV — Luca 24:42

  43 El le-a luat și a mâncat înaintea lor. RCCV — Luca 24:43

  44 Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi.” RCCV — Luca 24:44

  45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile. RCCV — Luca 24:45

  46 Și le-a zis: „Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți. RCCV — Luca 24:46

  47 Și să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. RCCV — Luca 24:47

  48 Voi sunteți martori ai acestor lucruri. RCCV — Luca 24:48

  49 Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.” RCCV — Luca 24:49

  50 El i-a dus afară până spre Betania. Și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. RCCV — Luca 24:50

  51 Pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. RCCV — Luca 24:51

  52 După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. RCCV — Luca 24:52

  53 Și tot timpul stăteau în Templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin. RCCV — Luca 24:53

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents