Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Sugo sang Dios amo ang Talaksan

  Ang sugo sang Dios amo ang talaksan nga pagasanghiran sang mga karakter kag kabuhi sang mga tawo sa paghukum. Ang mangin-alamon nga si Salomon nagasiling: Magkahadluk ka sa Dios kag tumana ang iya mga sugo. Kay ini amo ang bug-os nga katungdanan sang tawo. Kay ang tanan nga binuhatan pagadalhon sang Dios sa hulukmanan.” Manugwali 12:13,14. Si apostol Jakobo naglaygay sa iya mga kautoran nga nagasiling, “Maghamb'al kamo sing subung sini, kag magbuluhat sing subung sini, subung nga pagahukman kamo sang kasugoan sang kaluwasan.” Jakobo 2:12.AP 338.1

  Yadtong mga sa paghukum “naisipan nga mga takus,” may bahin sa pagkabanhaw sang mga matarung. Si Jesus nagsiling, “ang mga pagpakatakuson sa pagdangat sadto nga dag-on kag sa pagkabanhaw sa mga minatay, ... manginangay sila sa mga manugtunda nga langitnon, kag mga anak sang Dios, kon sila mangin-anak sang pagkabanhaw.” Lukas 20:35,36. Kag sa liwan sia nagpamatuud nga yadtong “naghilimo sing maayo.” magagolowa “sa pagkabanhaw nga sa kabuhi.” Juan 5:29. Ang minatay nga mga matarung dili pa pagbanhawon tubtub matapus ang paghukum nga sa iya natapatan sila nga mga takus “sa pagkabanhaw nga sa kabuhi.” Busa dili sila makatambong sa ila kaugalingon sa hulukmanan kon pag-usisaon ang sinulatan sang ila mga buhat kag pagatapatan ang ila mga binuhatan. Si Kristo magapahayag subung nga ila Mananabang, sa pag-ampo tungud sa ila sa Dios. “Kon sin-o ang makasala, may mananabang kita sa Amay, si Jesukristo nga matarung.” Juan 2:1. “Kay si Kristo wala magsulud sa lugar nga balaan gid, nga ginhimo sang mga kamut, nga isa ka larawan sang matuud, kondi nga sa langit gid, sa pagpahayag niya karon, tungud sa aton, sa atubangan sang Dios.” “Tungud sina sarang man makaluwas sing bug-os sa mga nagapalalapit tungud sa iya sa Dios, kay nagakabuhi gihapon sa pagtabang sa ila.” Heb 9:24; 7:25.AP 338.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents