Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagpatay kay Huss

  Ginhatag na sia niyan sa gahum sang banwa. kag gindala sa lugar nga pagasunogan. Ang isa ka daku nga procesion nagsunod. ginatus ka mga tawo ang may hinganiban, mga pari kag mga obispo nga may mga malahalon nga saput, kag ang pumuluyo sang Constanza. Sang nagaid na sia sa haligi nga kalerohan. kag ang tanan handa na sa pagsudli t sang kalayo, ang martir sing liwan pagid ginlaygayan sa pagluwas sang iya kaugalingon bangud sa pagsikway sang iya sayup. “Anano nga sayup,” ang siling ni Huss, “ang akon isikway? Nakilala ko nga sa akon kaugalingon wala ako sini: diutay nga sayup nga nabimo. Gintawag ko ang Dios sa pagsaksi sang tanan nga akon ginsulat kag ginwali sa katuyoan sa pagluwas sang mga kalag gikan sa sala kag katagudilian: kag, busa, sing malipayon akon nga pamatud-an sang akon kaugalingon nga dugo inang kamatuuran nga akon ginsulat kag ginwali.”*Wylie, lib. 3, cap. 7. Sang nagsugod sa pagdabdab ang kalayo sa palibut niya, nagsugod sia sa pagkanta, “Jesus, Anak ni Dabid, kalooyi ako,” kag iya nga ginpadayon tubtub nga ang iya tingug ginpahipus sing dayon.AP 97.2

  Sang nasunog sing bug-os ang lawas ni Huss, ang iya abo, pati ang duta nga natungdan niya, gintipon kag ginhaboy sa suba sang Kin, kag gin-anod didto sa dagat. Ang iya mga manughingabut naghulunahuna nga nagabut gid nila tubtub sa gamut ang kamatuuran nga iya ginbantala. Diutay gid lamang ang ila pagdamgo nga ang abo nga ila ginpaanod sa sina nga adlaw sa dagat mangin subung sang binhi nga magalalapta sa bug-os nga kadutaan sang kalibutan; kag nga sa duta nga wala pa mahibalo-i magabunga sing madamu nga bunga sa pagsaksi sa kamatuuran. Ang tingug nga naghambal sa hulut sang konsilyo sa Constanza nagpukaw sing pagsabat nga mabatian sa bug-os nga panag-on nga masunod. Si Huss wala na, apang ang kamatuuran nga iya ginpanginmatyan dili madula. Ang iya solondan sang pagtoo kag kalig-on magapabaskug sa kadaman sa pagtindug sing malig-on sa kamatuuran, sa nawong sang pagsilot kag kamatayon. Ang pagpatay sa iya nagpakita sa hilog nga kalibutan sang mangitngit nga pagkapintas sang Ro ma. Ang kaaway sang kamatuuran, bisan nga wala nila mahibalo-i, nagapalapnag tapat sang buluhaton nga ila ginatinguhaan sa walay pulus sa pagdula.AP 98.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents