Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang mga Naghiusa nga Kautoran

  Kaangay sang ila una nga mga kautoran. ang nagpakigkatipan sa Roma, nga nagkalatum sang iya mga kasal-anan. yadtong mga nagpabilin sa dumaan nga pagtoo nagtingub sang ila kaugalingon sa isa ka lain nga iglesia, kag magkuha sang ngalan, “Naghiusa nga mga Kautoran.” Ini nga buhat nagpaabut sa ila sang paghimalaut gikan sa tanan nga klase sang mga tawo. Apang ang ila kalig-on wala mationg. Bisan pa mapilitan sila sa pagpangita sing dalangpan sa mga gikab. mga kueba kag mga kagulangan, nagapadayon gihapon sila sa pagtilipon sa pagbasa sang pulong sang Dios kag maghiusa sa pagsimba sa Iya.AP 106.5

  Bangud sa mga manugbalita nga pinadala sing tago sa nagkalainlain nga duta, maton-an nila nga diri kag didto may mga “namuhaymuhay nga manugpahayag sang kamatuuran, mga pila ka bilog sa sini nga banwa, kag pila ka bilog sa sina, nga kaangay sa ila ginahingabut man; kag nga sa tunga sang bukid sa Alpes vara ang dumaan nga iglesia, nga nagatindug sa sadsaran sang Kasulatan, kag nagapamatok sa madiosdioson nga kaduluntan sang Roma.”*Wylie, lib. 3, cap. 19. Ining mga balita ginabaton nga may daku nga kalipay, kag ang pagsulatay nagbukas sa tunga nila sang mga Kristohanon nga taga Valdenses.AP 107.1

  Mga mapag-on sa balita, ang taga Bohemia naghulat sang pagtapus sang kagabihon sang paghingabut sa ila, sa labing pitipit nga oras nga nagatololok sa bulutlakan kasubung sang tawo nga nagabantay sang kaagahon. “Ang ila kapalaran nahulog sa malaut nga mga adlaw, apang, . . nadumduman nila ang mga pulong nga ginmitlang sing una ni IIuss, kag ginsulit man ni Jeronimo, nga isa ka siglo ang magataliwan kag ugaling magabanaag ang adlaw. Sa mga Hussitas ini kaangay sa mga pulong ni Jose Bendido sa kaliwatan sa balay sang mga ulipon: ‘Ako mamatay, apang ang Dios magaduaw sa inyo. kag magapataklad sia sa inyo.’”*Idem “Ang kahingapsan nga dagon sang ika napulo kag lima ka siglo nagsaksi sang mahinay apang malig-on nga pag-uswag sang mga iglesia sang mga kautoran. Bisan nga malapit gihapon sila sa pagtublag sang mga kaaway, apang ginaagum nila ang diotay nga pahuway. Sang pagpamuno sang ika napulo kag anum ka siglo, ang kadamoon sang ila mga iglesia nakadangat sa duha ka gatus sa duta sang Bohemia kag Morabia.”*Gillett, Life and Times of John Huss, (3 ra. Ed.), Vol. 2, p. 570. Labi kaayo ang mga nabilin nga. sang ila nalikawan ang makangilidlis nga kalayo kag mga hinganiban, gintugutan sa pagtan-aw sang pagbanagbanga sadto nga adlaw nga gintagna ni Huss.*Wyle. lib. 3, cap. 19.AP 107.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents