Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Paghingabut sa mga Valdenses

  Aug pagpadayon sini nga mga tawo, nga may pagtoo sang una nga iglesia amo ang gibapon nga saksi sa pagbulag sang Roma sa pagtoo, busa nagpatubu sing labing mapait nga dumut kag pagbingabut. Ang ila pagdumili sa pagpanugyan sang mga Kasulatan amo man ang sayup nga dili sang Roma mapabayaan. Nagtapat sia sa pagdula sa ila gikan sa duta. Niyan nagsugod ang labing makakulugmat nga pagpamatay sa mga tinawo sang Dios sa ila mga puluy-an sa bukid. Ang mga manugpamatay nagapuluut sa ila mga alagyan, kag ang talan-awon nga kaangay sa walay sala nga Abel nga nahulog sa kamut sang mamumuno nga Kain masunsun nga ginasulit.AP 69.3

  Sa liwanliwan may yara nga mga mabungahon nga mga duta nga dili maoma kay ginapamayaan, ang ila mga puluyan kag simbahan ginapang-goba, sa bagay nga ang duug anay sang mga walay sala kag mapisan nga mga tawo kag mabungahon sa karon nagapabilin subung sang hanayak.AP 70.1

  Wala sing sumbung nga ikabatok sa karakter sining mga ginapanghingabut. Bisan pa ang ila kaaway nagasiling nga mga malinong, mahidaeton kag mga matinoohon sila nga mga tawo. Ang ila lamang daku nga sayup amo ang dili nila pagsimba sa Dios suno sa kabubut-on sang papa. Tungud sini nga sayup ang tanan nga pagpakahuya, pagpakakubus kag pagsakit ginapasibangud sa ila.AP 70.2

  Wala sapayan sang mga pagpanghingabut nga ginahimo batok sa ila, kag ang walay looy nga pagpang-ihaw sa ila, nagapadayon sila sa pagpadala sang ila mga misionero sa pagpalapnag sang hamili nga kamatuuran. Gina-ayam sila sa kamatayon; apang ang ila dugo nagabunyag sang binhi nga ginsabog, kag wala gid mahulog sa pagpamunga. Ini amo ang pagpamatuud sang mga Valdenses sa Dios, madamu nga mga siglo sa wala pa ang pagkatawo ni Lutero. Sang nagalalapta sila sa madamu nga kaduta-an ila nga ginatanum ang binhi sang Beformasion nga nagsugod sa panag-on ni Wicleff, nga nagtubu sing malapad kag nanggamut sing madalum sa mga adlaw ni Lutero, kag pagapadayonon sa paglakat tubtub sa katapusan sang panag-on sadtong mga buut sa pag-antus sang tanan nga butang “bangud sang pulong sang Dios, kag sang pagpamatuud ni Jesukristo.” Bugna 1:9.AP 70.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents