Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Schiţe din viaţa mea

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 48 — Pericolul de a adopta strategii lumești în lucrarea lui Dumnezeu

  Cu privire la unele dintre sfaturile primite în timpul viziunii de la Salamanca, la experiențele celor angajați în lucrarea lui Dumnezeu și la mustrările adresate pe parcursul săptămânilor următoare, sora White scria:SVM 319.1

  “În data de 3 noiembrie 1890, în timp ce lucram în Salamanca, N. Y., mă aflam în comuniune cu Dumnezeu la rugăciunea de seară și am avut o viziune în care am fost purtată în diferite adunări din mai multe state, unde vestisem o mărturie categorică de mustrare și de avertizare. În Battle Creek avea loc ședința unui comitet format din pastori și conducători ai casei de editură și ai altor instituții. I-am auzit pe cei adunați vorbind într-un spirit lipsit de amabilitate, promovând idei și solicitând spre adoptare măsuri care m-au umplut de tulburare și de teamă.SVM 319.2

  Cu ani în urmă, fusesem chemată să trec printr-o experiență asemănătoare, iar Domnul mi-a dezvăluit atunci multe lucruri de o importanță vitală și mi-a dat avertizări ce trebuiau să le fie adresate celor aflați în pericol. În noaptea din 3 noiembrie, aceste avertizări mi-au fost readuse în minte și mi s-a poruncit să le prezint celor aflați în poziții de răspundere, și să le spun să nu cedeze și să nu se descurajeze. Atunci mi-au fost descoperite unele lucruri pe care nu le-am putut înțelege, dar mi s-a dat asigurarea că Domnul nu va îngădui ca poporul Lui să fie cuprins de ceața scepticismului și a necredinței lumești, din cauza legăturilor strânse cu lumea, ci dimpotrivă, dacă nu vor face altceva decât să asculte și să urmeze glasul Lui, respectând poruncile Sale, Domnul îi va conduce dincolo de negurile scepticismului și ale necredinței și le va așeza picioarele pe Stâncă, acolo unde vor putea respira atmosfera siguranței și a triumfului.SVM 319.3

  În timp ce mă rugam stăruitor, am pierdut orice legătură cu lucrurile aflate în preajmă. Încăperea s-a umplut de lumină, iar eu am avut o viziune în care mă aflam la o adunare ce părea a fi Conferința Generală și vesteam o solie. Duhul lui Dumnezeu m-a îndemnat să adresez un apel foarte serios, deoarece mi-a fost inspirată convingerea că eram amenințați de un mare pericol la centrul lucrării. Multă vreme am fost copleșită de o tulburare adâncă a minții și a trupului, împovărată de gândul că trebuia să vestesc o solie pentru poporul nostru din Battle Creek pentru a-l avertiza cu privire la faptul că orientarea lucrării într-o anumită direcție avea să-L determine pe Dumnezeu să Se despartă de casa de editură.SVM 320.1

  Privirile Domnului, pline de durere amestecată cu nemulțumire, erau îndreptate spre popor și au fost rostite cuvintele: ‘Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești’. (Apocalipsa 2, 4.5.)SVM 320.2

  Cel care a plâns pentru israeliții nepocăiți, văzând că nu Îl cunosc pe Dumnezeu și pe Domnul Hristos, Răscumpărătorul lor, privea spre cei aflați la conducerea lucrării din Battle Creek. Poporul era amenințat de un mare pericol, dar unii nu știau nimic. Necredința și lipsa pocăinței le orbiseră ochii, iar ei se încredeau în înțelepciunea omenească pentru a-i călăuzi în domeniul celor mai importante interese legate de voia lui Dumnezeu cu privire la lucrarea de publicare. Conduși de slăbiciunea propriei judecăți omenești, ei luau în mâinile lor limitate conducerea diferitelor domenii ale lucrării, în timp ce voia lui Dumnezeu, metodele și sfaturile Sale nu erau căutate și nu erau considerate de nelipsit. Oameni încăpățânați, cu o voință de fier, care se aflau atât la biroul de conducere, cât și în afara acestuia, se asociau, hotărâți să impună anumite măsuri, potrivit cu judecata lor.SVM 320.3

  Eu le-am spus: ‘Nu puteți proceda astfel. Conducerea acestor interese vaste ale lucrării nu poate fi încredințată în totalitate în mâna unora care dovedesc în mod evident că nu au experiență în lucrurile lui Dumnezeu și sunt lipsiți de discernământ spiritual. Poporul lui Dumnezeu de pretutindeni trebuie să aibă o încredere neclintită în acțiunile importante care se desfășoară la centrul lucrării și care au o influență decisivă asupra bisericilor noastre din Statele Unite și din străinătate, iar această încredere nu trebuie să fie zguduită, din cauză că este administrată în mod necorespunzător de niște oameni greșiți. Lucrarea de publicare este un instrument important în mâna lui Dumnezeu și, dacă vă extindeți autoritatea asupra acestei lucrări pentru a-i impune deciziile și modelul vostru, veți constata că un asemenea act va fi periculos pentru sufletul vostru și va fi dezastruos pentru lucrarea lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, va fi un păcat tot atât de mare cum a fost păcatul lui Uza, când și-a întins mâna pentru a sprijini chivotul. Tot ce se cere de la cei implicați în coordonarea activității altora este să fie drepți, să iubească mila, să umble smeriți cu Dumnezeu și să lucreze conștiincios, ca niște oameni chemați de poporul lui Dumnezeu să aducă la îndeplinire lucrarea care le-a fost încredințată. Unii nu au făcut așa, iar faptele lor sunt o mărturie. Oricare ar fi poziția lor și oricare ar fi responsabilitatea lor, chiar dacă aceste persoane au tot atâta autoritate câtă a avut Ahab, vor recunoaște că Dumnezeu este mai presus de ele și că suveranitatea Lui este supremă.’…SVM 321.1

  Nu trebuie să faceți nici o alianță cu cei necredincioși și nici nu trebuie să chemați la o întrunire anumite persoane despre care credeți că gândesc asemenea vouă și vor spune ‘Amin’ la tot ce propuneți voi, în timp ce alții, despre care presupuneți că nu vor fi de acord, sunt excluși de la luarea deciziilor. Mi-a fost arătat că acest procedeu constituie un mare pericol.SVM 321.2

  ‘Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia: “Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați! Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați.... La lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta”.’ (Isaia 8, 11-13, 20.) Lumea nu trebuie să fie criteriul nostru. Îngăduiți-I lui Dumnezeu să lucreze și lăsați să se audă glasul Domnului.SVM 322.1

  Cei angajați în orice departament al lucrării și prin care lumea poate fi transformată nu trebuie să intre în alianță cu aceia care nu cunosc adevărul. Lumea nu Îl cunoaște nici pe Tatăl, nici pe Fiul și nu are nici un discernământ spiritual cu privire la caracterul lucrării noastre sau cu privire la ce ar trebui să facem sau nu. Noi trebuie să respectăm poruncile venite din ceruri și nu să ascultăm sfaturile sau să urmăm planurile sugerate de cei necredincioși. Sugestiile venite din partea celor ce nu cunosc lucrarea pe care Dumnezeu o face pentru acest timp vor fi de așa natură încât vor slăbi puterea mijloacelor prin care lucrează Dumnezeu. Prin acceptarea unor asemenea sugestii, este nesocotit sfatul lui Hristos....SVM 322.2

  Ochii Domnului sunt îndreptați asupra întregii lucrări, asupra tuturor planurilor și ideilor fiecărei minți. El vede dincolo de suprafața lucrurilor, înțelege gândurile și intențiile inimii. Nu există nici o faptă săvârșită în întuneric, nici un plan, nici o închipuire a inimii, nici un gând al minții, pe care El să nu le știe ca și când ar citi o carte deschisă. Fiecare faptă, fiecare cuvânt, fiecare motiv sunt înregistrate cu credincioșie în rapoartele marelui Cercetător al inimii, care a spus: ‘Știu faptele tale’.SVM 322.3

  Mi-a fost arătat că, dacă nu va exista o mai mare umilință, mai puțină încredere în sine și mai multă încredere în Domnul, Dumnezeul lui Israel, Conducătorul poporului, greșelile lui Israel din zilele lui Samuel vor fi repetate în poporul lui Dumnezeu de astăzi. Lucrarea va rezista încercării numai dacă efortul omenesc este unit cu puterea divină. Când oamenii vor înceta să se bazeze pe oameni sau pe propria judecată și se vor încrede în Dumnezeu, acest lucru se va evidenția în fiecare situație prin umilința inimii, prin mai puțină vorbire și mai multă rugăciune și prin exercitarea precauției în planurile și în acțiunile lor. Asemenea oameni vor dovedi că depind de Dumnezeu și că au gândul lui Hristos.SVM 323.1

  Din nou și din nou, mi-a fost descoperit că, dacă se încrede în oameni și se bazează pe puterea omenească, poporul lui Dumnezeu din aceste ultime zile nu poate fi în siguranță. Dalta puternică a adevărului i-a desprins de lume, ca pe niște pietre încă necioplite, care trebuie să fie modelate și șlefuite pentru zidirea cerească. Ei trebuie să fie modelați de profeți, prin mustrările, avertizările, îndemnurile și sfaturile lor, pentru a ajunge să corespundă Modelului divin. Aceasta este lucrarea specială a Mângâietorului, de a transforma inima și caracterul, pentru ca oamenii să poată urma calea Domnului….SVM 323.2

  Încă din 1845, mi-au fost descoperite din timp în timp pericolele care amenință poporul lui Dumnezeu și mi-a fost arătat că primejdiile cu care se va confrunta rămășița ultimelor zile, se vor înmulți. Aceste pericole mi-au fost descoperite până în timpul prezent. În curând vom asista la evenimente importante. Domnul vine cu putere și cu mare slavă. Satana știe că autoritatea lui, câștigată prin uzurpare, își va găsi în curând sfârșitul. Acum este ultima lui șansă de a obține controlul asupra lumii și va face eforturile cele mai hotărâte pentru a-i distruge definitiv pe locuitorii pământului. Cei care cred adevărul trebuie să fie asemenea unor străjeri credincioși, care se află în turnul de veghe, altfel Satana le va inspira idei amăgitoare, iar ei vor transmite opinii care trădează adevărurile sfinte. Vrăjmășia lui Satana împotriva binelui se va manifesta tot mai pregnant, deoarece el își adună toate puterile pentru ultimul act de răzvrătire. Orice suflet care nu s-a predat pe deplin lui Dumnezeu și nu este păzit de puterea divină, va intra în alianță cu Satana împotriva Cerului, alăturându-i-se în bătălia contra Domnului universului.SVM 323.3

  Într-o viziune din anul 1880, am întrebat: ‘Care este siguranța poporului lui Dumnezeu în aceste zile primejdioase?’ Răspunsul a fost: ‘Domnul Isus mijlocește pentru poporul Lui, în ciuda faptului că Satana stă la dreapta Lui și I se opune’. Domnul i-a zis lui Satana: ‘Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El, care a ales Ierusalimul! Nu este acesta un tăciune scos din foc?’ În calitate de Mijlocitor și Apărător al omului, Domnul Isus îi va călăuzi pe cei care doresc să fie călăuziți, spunându-le: ‘Urmați-Mă, pas cu pas pe calea ce duce în sus, acolo unde strălucește lumina Soarelui Neprihănirii’.SVM 324.1

  Nu toți urmează lumina. Unii se îndepărtează de calea cea sigură, care este o cale a umilinței la fiecare pas. Dumnezeu le-a încredințat slujitorilor Lui o solie pentru timpul acesta, dar această solie nu coincide în toate privințele cu ideile tuturor conducătorilor, iar unii critică atât solia, cât și pe cel care o vestește. Ei merg până acolo, că îndrăznesc chiar să respingă cuvintele de mustrare venite din partea lui Dumnezeu prin Duhul Său Sfânt.SVM 324.2

  Ce mai poate face Domnul pentru a ajunge la inima acelora care au respins avertizările și mustrările Sale și nu acordă Mărturiilor Duhului lui Dumnezeu o autoritate mai înaltă decât cea acordată înțelepciunii omenești? Ce scuze veți putea să-I aduceți lui Dumnezeu la judecată, voi cei care ați procedat în felul acesta, pentru că ați întors spatele dovezilor pe care vi le-a dat Însuși Dumnezeu și care arătau că El era autorul lucrării? ‘După roadele lor îi veți cunoaște’. Eu nu voi repeta pentru voi dovezile prezentate în ultimii doi ani, cu privire la lucrările lui Dumnezeu realizate prin slujitorii aleși de El. Dar există dovezi reale ale lucrării Sale, care vă sunt dezvăluite acum, iar voi sunteți nevoiți să credeți. Nu puteți neglija soliile de avertizare. Nu puteți să le respingeți sau să le tratați cu ușurătate fără a vă expune la pericolul unei pierzări veșnice.SVM 324.3

  Ridiculizarea, batjocura și răstălmăcirea pot fi îngăduite doar cu prețul degradării și al înjosirii propriului suflet. Folosirea unor asemenea arme nu vă va aduce nici o biruință prețioasă, ci mai degrabă vă va slăbi mintea și vă va despărți sufletul de Dumnezeu. Lucrurile sfinte sunt coborâte la nivelul celor profane și se creează o stare de lucruri care este pe placul prințului întunericului, dar Îl întristează și Îl alungă pe Duhul lui Dumnezeu. Critica și ridiculizarea lasă sufletul tot atât de lipsit de roua harului, precum înălțimile lipsite de ploaie din Ghilboa. Nu se poate avea încredere în gândirea unora care își permit să batjocorească și să răstălmăcească lucrurile. Sfaturile și deciziile lor nu pot primi nici o acreditare. Înainte de a lua hotărâri menite să modeleze lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să aveți acreditarea divină.SVM 325.1

  A-i acuza și critica pe cei pe care îi folosește Dumnezeu, înseamnă a-L acuza și a-L critica pe Domnul care i-a trimis. Toți trebuie să-și cultive însușirile spirituale, ca să poată avea un discernământ corect în ce privește lucrurile religioase. Unii nu au reușit să deosebească aurul curat de arama strălucitoare, forma de conținut.SVM 325.2

  Prejudecățile și opiniile care au predominat la Minneapolis nu au dispărut nicidecum. Acolo, în unele inimi au fost semănate semințe care sunt gata să răsară și să aducă roade pe măsură. Vârfurile au fost tăiate, dar rădăcinile nu au fost stârpite niciodată, iar ele încă își aduc rodul, otrăvind judecata celor cu care veniți în legătură, pervertindu-le simțurile și orbindu-le rațiunea atât cu privire la solie, cât și cu privire la soli. Când vă veți mărturisi greșeala și veți distruge rădăcinile amărăciunii, veți vedea lucrurile în lumina lui Dumnezeu. Fără a săvârși pe deplin această lucrare, nu vă veți elibera niciodată sufletul. Trebuie să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, nu cu scopul de a vă confirma propriile idei, ci pentru a le corecta, pentru a le condamna sau aproba, în măsura în care sunt sau nu în armonie cu Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie tovarășul vostru permanent. Nu trebuie să studiați Mărturiile pentru a selecta anumite propoziții pe care să le folosiți după cum vreți, ca să vă susțineți propriile afirmații, în timp ce desconsiderați cele mai clare declarații făcute pentru a corecta direcția în care se îndreaptă acțiunile voastre.SVM 326.1

  În mijlocul nostru a avut loc o îndepărtare de Dumnezeu, iar lucrarea zeloasă de pocăință și de întoarcere la dragostea dintâi este esențială pentru refacerea relației noastre cu Dumnezeu și pentru acea înnoire a inimii, care încă nu s-a înfăptuit. Necredința pătrunde în rândul nostru, deoarece este la modă să ne îndepărtăm de Hristos și să facem loc scepticismului. Inima multora strigă: ‘Nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi’. Baal, Baal este alegerea noastră. Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostat, deoarece ei simt plăcere în căile lor și resping calea Domnului. Adevărata religie, singura religie a Bibliei, care învață că iertarea este primită doar prin meritele Mântuitorului răstignit și înviat și care susține neprihănirea prin credința în Fiul lui Dumnezeu, a fost ignorată, tratată cu ușurătate, combătută, ridiculizată și respinsă. Ea a fost condamnată pe motivul că duce la entuziasm și la fanatism. Cu toate acestea, numai viața Domnului Isus în suflet, numai principiul activ al iubirii împărtășite de Duhul Sfânt vor face ca sufletul să aducă rodul bogat al faptelor bune. Iubirea lui Hristos este o forță, este puterea oricărei solii a lui Dumnezeu, care a fost rostită vreodată prin intermediul buzelor omenești. Ce fel de viitor ne așteaptă, dacă nu vom reuși să ajungem la unitatea credinței?SVM 326.2

  Când vom ajunge la unitatea pentru care S-a rugat Domnul Hristos, se va încheia această controversă îndelungată, stârnită și menținută prin intermediul agenților satanici și nu vom mai vedea oameni care alcătuiesc planuri după modelul lumii, pentru că nu au discernământ în domeniul lucrurilor spirituale. Acum, ei văd oamenii ca pe niște copaci care merg, dar au nevoie de atingerea divină, ca să poată vedea așa cum vede Dumnezeu și să poată lucra așa cum a lucrat Domnul Hristos. Atunci, străjerii Sionului vor suna din trâmbiță în unire și vor face să se audă un sunet clar și distinct, pentru că vor vedea sabia care vine și vor înțelege pericolul la care este expus poporul lui Dumnezeu.SVM 327.1

  Trebuie să croiți cărări drepte cu picioarele voastre, altfel mieii vor fi abătuți de pe cale. Suntem înconjurați de persoane care s-au poticnit în credință, iar cei care trebuie să le ajute sunteți voi, nu poticnindu-vă voi înșivă, ci stând de partea principiilor ca niște stânci, ca niște oameni care au fost încercați și verificați. Știu că trebuie săvârșită o lucrare pentru popor, altfel mulți nu vor fi pregătiți să primească lumina îngerului trimis din cer, ca să lumineze întreaga lume cu slava lui. Să nu credeți că, înălțându-vă sufletul în vanitate, vorbind lucruri îndoielnice și nutrind în taină rădăcinile amărăciunii, veți fi găsiți ca niște vase de cinste în timpul ploii târzii pentru a primi slava lui Dumnezeu. În mod sigur, Dumnezeu va privi cu neplăcere la orice suflet care nutrește rădăcinile disensiunii și are un spirit atât de diferit de Spiritul lui Hristos.SVM 327.2

  Duhul Domnului m-a luat în stăpânire și mi se părea că mă aflu la una dintre ședințele voastre de comitet. Cineva dintre voi s-a ridicat. Felul lui de vorbire era foarte categoric și insistent, în timp ce ținea în mână o publicație. Am putut citi clar titlul publicației. Era American Sentinel. Au fost aduse critici la adresa publicației și la adresa caracterului articolelor conținute. Cei aflați în comitet indicau anumite pasaje, declarând că unele trebuie să fie eliminate, iar altele trebuie să fie modificate. Au fost exprimate cuvinte de critică aspră cu privire la metodele publicației și, în general, domina un puternic spirit necreștinesc. Glasurile erau hotărâte și sfidătoare.SVM 328.1

  Călăuza mea mi-a încredințat cuvinte de avertizare și de mustrare, pe care să le adresez celor ce luaseră parte la această acțiune și nu se abținuseră să-și exprime acuzațiile și condamnările. În esență, mustrarea dată a fost următoarea: Domnul nu a condus această adunare, iar printre participanți s-a manifestat un spirit de ceartă. Mintea și inima acestor oameni nu se află sub controlul influenței Duhului lui Dumnezeu. Lăsați-i pe dușmanii credinței noastre să sugereze și să aplice pentru ei planuri de genul celor pe care le discutați voi acum. Din punct de vedere lumesc, unele dintre aceste planuri sunt corecte, dar ele nu trebuie să fie adoptate de cei care au primit lumina cerului. Lumina pe care a dat-o Dumnezeu ar trebui să fie respectată nu doar pentru siguranța voastră, ci și pentru siguranța poporului lui Dumnezeu. Deciziile luate de o mână de oameni cu această ocazie nu pot fi aduse la îndeplinire de rămășița poporului lui Dumnezeu. Acțiunile voastre nu pot fi susținute de Domnul. Orientarea voastră dovedește în mod clar că v-ați alcătuit planurile fără ajutorul Aceluia care este puternic în sfătuire, dar Domnul va lucra. Ochii celor care au criticat lucrarea lui Dumnezeu au nevoie de ungerea divină, pentru că ei s-au simțit puternici, bazându-se pe propriile forțe. Dar există Unul care poate lega brațul celui puternic și poate nimici sfaturile celor înțelepți.SVM 328.2

  Solia pe care trebuie să o vestim noi nu este o solie de care oamenii să se teamă să o proclame. Ei nu trebuie să încerce să o acopere, să-i ascundă originea și scopul. Susținătorii acestei solii trebuie să fie niște oameni care nu vor avea pace nici zi, nici noapte. Ca unii care am făcut legământ solemn cu Dumnezeu și am primit misiunea de a fi soli ai Domnului Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor harului lui Dumnezeu, noi ne aflăm sub obligația de a proclama cu credincioșie întregul sfat al lui Dumnezeu. Nu trebuie să facem mai puțin evidente adevărurile speciale, care ne-au separat de lume și ne-au făcut să fim ce suntem, deoarece ele implică interese veșnice. Dumnezeu ne-a dat lumină cu privire la evenimentele care au loc chiar acum, în ultimele zile, iar noi trebuie să proclamăm adevărul pentru lume, prin scrieri și prin vorbire, nu cu timiditate și fără viață, ci printr-o demonstrație a Duhului și a puterii lui Dumnezeu. Transmiterea soliei declanșează conflictele cele mai teribile, iar rezultatele propovăduirii ei interesează atât pământul, cât și cerul.SVM 329.1

  În curând se va încheia controversa dintre cele două mari puteri, a binelui și a răului, dar, pe măsură ce timpul se apropie de final, conflictul va fi continuu și dur. Trebuie să ne hotărâm, la fel ca Daniel și tovarășii lui din Babilon, să fim loiali față de principii, indiferent ce ar putea veni. Flăcările cuptorului încălzit de șapte ori mai tare decât oricând înainte nu au făcut ca slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu să se abată de la supunerea lor față de adevăr. Ei au rămas statornici în timpul încercării și au fost aruncați în cuptor, dar Dumnezeu nu i-a părăsit. În mijlocul flăcărilor, a fost văzut Cel de-al patrulea, care se afla alături de ei în cuptor, iar ei au ieșit fără a avea nici măcar mirosul de fum în hainele lor. SVM 329.2

  Lumea de astăzi este plină de oameni încrezuți și dezbinați, dar Dumnezeu interzice ca aceia care pretind a fi păzitorii adevărurilor sfinte să trădeze interesele cauzei Lui, prin introducerea sugestiilor și a planurilor vrăjmașului oricărei neprihăniri.SVM 330.1

  Nu este timpul acum să ne înrolăm în tabăra celor care calcă Legea lui Dumnezeu, să vedem cu ochii lor, să auzim cu urechile lor și să înțelegem cu mintea lor pervertită. Trebuie să strângem rândurile. Să ne străduim să fim uniți, să fim sfinți în viață și curați în caracter. Cei care pretind a fi slujitori ai viului Dumnezeu să nu se mai închine în fața idolului opiniilor omenești, să nu mai fie sclavii nici unei pasiuni rușinoase și să nu mai aducă înaintea Domnului niște jertfe întinate și un suflet pătat de păcat”.SVM 330.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents