Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Förebud om hotande olycka

  Lucifer kunde ha fortsatt att åtnjuta Guds ynnest och varit älskad och hedrad av hela änglaskaran och kunnat använda sina ädla krafter till välsignelse för andra och för att förhärliga sin Skapare. Men, säger profeten: “Ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för din pråls skull.” — Vers 17. Så småningom började han hysa en önskan att upphöja sig själv. “Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud.” “Du som sade i ditt hjärta: ‘Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste’.” — Hes. 28: 6; Jes. 14: 13, 14. I stället för att söka göra Gud till den Högste i kärlek och lydnad inför hans skapade väsen, försökte Lucifer vinna deras tjänst och hyllning för sig själv. Denne änglarnas furste gjorde anspråk på den ära som den evige Fadern hade gett sin Son. Han sökte tillägna sig den makt som Kristus ensam hade rätt att utöva.DSS 475.1

  Hela himmelen hade glatt sig över att få återspegla Skaparens härlighet och att lovprisa honom. Medan Gud på det sättet ärades, hade allt varit frid och glädje. Nu störde ett missljud den himmelska harmonin. Självupphöjelse och självtillbedjan, som stod i strid med Skaparens planer, väckte aningar om någonting ont hos dem som betraktade Guds ära som det högsta. De himmelska rådgivarna vädjade till Lucifer. Guds Son framhöll för honom Skaparens storhet, kärlek och rättfärdighet och hans lags helighet och oföränderliga natur. Den ordning som rådde i himmelen hade Gud själv infört. Genom att vika av ifrån den skulle Lucifer komma att vanära sin Skapare och dra fördärv över sig själv. Men varningen, som gavs i obeskrivlig kärlek och medkänsla, väckte endast en anda av motstånd. Lucifer tillät avundsjuka mot Kristus att ta överhand och han blev alltmer omedgörlig.DSS 475.2

  Stoltheten över hans egen härlighet gav näring åt hans önskan att bli den störste. De stora hedersbevisningar som hade visats Lucifer uppskattades inte som en gåva från Gud och framkallade ingen känsla av tacksamhet till Skaparen. Han berömde sig av sin egen skönhet och upphöjelse och sökte bli lik Gud. Han var älskad och uppskattad av de himmelska härskarorna. Med glädje utförde änglarna hans befallningar. I visdom och härlighet överglänste han dem alla. Guds Son var himmelens erkände härskare, likställd med Fadern i auktoritet och makt. I alla Guds planer fick Kristus ta del. Lucifer däremot fick inte en sådan inblick i de gudomliga planerna. “Varför”, frågade denne mäktige ängel, “skall Kristus vara den störste? Varför skall han på detta sätt hedras mer än Lucifer?”DSS 475.3

  Då Lucifer lämnade sin plats i Faderns omedelbara närhet gick han ut för att sprida missnöje bland änglarna. Han arbetade i hemlighet och dolde en tid sin egentliga avsikt under sken av aktning för Gud. Så sökte han väcka missnöje med de lagar som de himmelska väsendena lydde och antydde att de var onödiga restriktioner. Han menade att änglarna skulle följa sin egen vilja, eftersom deras natur var helig. Han försökte väcka sympati för sig själv och sade, att Gud handlade oriktigt mot honom, då han gav Kristus den högsta äran. Han påstod att när han sökte större makt och ära, så var det inte för att upphöja sig själv utan för att han sökte skaffa himmelens inbyggare frihet, så att de skulle kunna tillägna sig en högre existensnivå.DSS 476.1

  I sin stora barmhärtighet hade Gud länge tålamod med Lucifer. Han blev inte omedelbart avlägsnad från sin höga ställning, när han först gav efter för missnöjets anda eller ens när han började framställa sina falska anspråk för de lojala änglarna. Han fick länge tillåtelse att bli kvar i himmelen. Gång på gång erbjöds han förlåtelse på villkor att han ångrade sig och blev lydig. Sådana ansträngningar som bara en oändlig kärlek och visdom kan uttänka, gjordes för att övertyga honom om hans misstag.DSS 476.2

  En anda av missnöje hade aldrig tidigare förekommit i himmelen. Till en början insåg inte Lucifer själv vart han var på väg. Han förstod inte sina känslors verkliga natur. Men då det blev klart att hans missnöje var helt utan grund, blev han överbevisad om att han hade tagit fel och att de gudomliga kraven var rättfärdiga och att han inför alla i himmelen borde erkänna dem som sådana.DSS 476.3

  Hade han gjort detta, kunde han ha räddat sig själv och många änglar. Vid denna tidpunkt hade han ännu inte helt förkastat sin trohet mot Gud. Visserligen hade han svikit sin uppgift som överskuggande kerub. Om han emellertid hade varit villig att omvända sig till Gud och hade erkänt Skaparens visdom och nöjt sig med att fylla den plats som hade bestämts för honom i Guds stora plan, skulle han ha blivit återinsatt i sitt ämbete. Men stoltheten förbjöd honom att underordna sig. Han försvarade ihärdigt den kurs han valt och hävdade, att han inte behövde någon omvändelse och kastade sig helt in i den stora konfrontationen med sin Skapare.DSS 476.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents