Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Inte mer märkligt

  Det skulle vara mer konsekvent för nationen att avskaffa sina lagar och tillåta folket att göra som de själva tyckte, än för universums härskare att utplåna sin lag och låta världen stå utan någon regel, som fördömer de skyldiga eller försvarar de lydiga. Vill vi veta vad följden skulle bli av att åsidosätta Guds lag? Försöket har gjorts. Fruktansvärda var de scener som utspelades i Frankrike, då ateismen blev den härskande makten. Den gången klargjordes det för världen, att när människorna avskär de band som Gud har knutit, godkänner de dens regering som är den grymmaste av alla tyranner. När normen för all rättfärdighet åsidosätts, är vägen öppen för ondskans furste att utöva sin makt på jorden.DSS 559.1

  Var helst de gudomliga lagarna förkastas, upphör synden att förefalla syndig och rättfärdigheten tilldragande. De som vägrar att låta sig styras av Gud, är helt olämpliga att styra sig själva. Genom sin nedbrytande lära blir olydnaden också överförd till barnen och ungdomen, eftersom de av naturen reagerar mot tvång. Laglöshet och tygellöshet blir resultatet i samhället. Under det att mängden hånar dem som lyder Guds lags krav, godtar de ivrigt Satans villfarelser. De ger lidelserna fria tyglar och praktiserar de synder som har nedkallat straffdomar över hedningarna.DSS 559.2

  De som lär människorna att vara likgiltiga för Guds befallningar, sår olydnad och skördar olydnad. Om de band som Gud lägger på människorna, helt tas bort, dröjer det inte länge, förrän de inte heller frågar efter de mänskliga lagarna. Eftersom Gud förbjuder oärliga handlingar, begärelse, lögn och bedrägeri, står människorna färdiga att bekämpa hans bud. De är ett hinder för deras jordiska välstånd. Men följden av att åsidosätta dessa bud blir något helt annat än de hade väntat. Varför skulle någon vara rädd för att överträda, om lagen inte längre gäller? Deras egendom skulle inte längre vara säker. Människor skulle röva till sig grannarnas egendom. Den starkaste skulle bli den rikaste. Själva livet skulle inte respekteras. Äktenskapslöftet skulle inte längre bli bestående som ett helgat värn för att skydda hemmet. Den som hade makten kunde ta sin nästas hustru med våld om han ville. Såväl det femte som det fjärde budet skulle åsidosättas. Barn skulle inte väja för att ta sina föräldrars liv, om de på det sättet kunde tillfredsställa sina fördärvade sinnens önskningar. Den civiliserade världen skulle bli ett band av mördare och rövare. Vila, fred och lycka skulle bannlysas från jorden.DSS 559.3

  Läran att människan är löst från lydnad mot Guds bud har redan försvagat människors aktning för moraliska förpliktelser och öppnat orättfärdighetens slussar över hela jorden. Laglöshet, utsvävningar och korruption sveper in över oss som en flodvåg. Inom familjelivet är Satan verksam. Hans baner höjs till och med i kristna hem. Där råder avund, onda misstankar, hyckleri, kyliga förhållanden, strid, trohetsbrott i viktiga angelägenheter, svaghet för egna lustar. Hela systemet av kristna principer och lärosatser, som borde vara grundläggande och det som bär samhällslivet, tycks vackla, färdigt att bryta samman.DSS 560.1

  De mest förhärdade brottslingar som sätts i fängelse för sina brott blir ofta föremål för en uppmärksamhet som om de hade fått någon avundsvärd utmärkelse. Människor ger dem gåvor och berättar vida omkring om deras karaktär och deras onda gärningar. Pressen offentliggör upprörande detaljer om olika former av brottslighet och inspirerar därigenom andra till att utöva bedrägeri, stjäla och mörda. Satan gläder sig över att hans djävulska planer förverkligas. Lastbarhetens lockelser, det godtyckliga mördandet, den fruktansvärda ökningen av onykterhet och brottslighet av alla slag och grader borde väcka alla som fruktar Gud, att fråga vad som kunde göras för att stoppa ondskans flodvåg.DSS 560.2

  Domstolarna är korrupta (i många länder). Ett flertal härskare drivs av girighet och kärleken till sinnligt välbehag. Hos många har omåttligheten förmörkat förståndet så att Satan nästan har total kontroll över dem. Somliga jurister är fördärvade, mutade och vilseledda. Dryckenskap, passioner missunnsamhet och ohederlighet av alla slag finns representerade bland dem som har hand om lagarna. “Rätten trängs tillbaka, och rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, och vad rätt är kan ej komma fram.” — Jes. 59: 14.DSS 560.3

  Den orättfärdighet och det andliga mörker som rådde på den tid då den romerska kyrkan hade makten, var den ofrånkomliga följden av att Bibeln hade undertryckts.DSS 561.1

  Men vad är orsaken till den omfattande otron, förkastandet av Guds lag och den därav följande korruptionen, samtidigt som evangeliets ljus lyser med full styrka i en tid av religiös frihet? Nu då Satan inte längre kan hålla världen under sin kontroll genom att undanhålla Bibeln, tillgriper han andra medel för att nå samma resultat. Att undergräva tron på Bibeln tjänar hans avsikter lika bra som att förstöra Bibeln själv. Genom att introducera tron att Guds lag inte är bindande förleder han på ett lika effektivt sätt människorna till att överträda, som om de inte hade någon kunskap om dess bud.DSS 561.2

  Nu som tidigare arbetar han genom kyrkan för att befrämja sina planer. Vår tids religiösa organisationer vägrar att lyssna till icke populära sanningar som klart framställs i Bibeln. Under det att de motarbetar dessa sanningar, har de tillgripit tolkningar och intagit ståndpunkter som sår ut skepticismens utsäde. De har klängt sig fast vid den katolska villoläran om medfödd odödlighet och om människans medvetna tillstånd i döden. Därmed har de förkastat det enda skyddet mot spiritismens bedrägerier. Läran om det eviga straffandet i helvetet har fört många bort ifrån tron på Bibeln. När det fjärde budets krav framställs för människorna, visar det sig att nödvändigheten att helighålla sjundedagssabbaten inskärps. För att komma förbi denna plikt som de inte vill uppfylla, förklarar många förkunnare i vår tid att Guds lag inte längre gäller. Därigenom förkastar de både lagen och vilodagen. Efterhand som arbetet för en sabbatsreform går framåt, blir förkastandet av den gudomliga lagen, för att komma undan det fjärde budets krav, praktiskt taget världsomfattande. Ledande kristna har i sin förkunnelse öppnat dörren för otro, för spiritism och för ringaktandet av Guds heliga lag. På dessa ledare vilar ett fruktansvärt ansvar för den ogudaktighet som råder inom den kristna världen.DSS 561.3

  Ändå påstår just denna klass av människor att demoraliseringen, som så hastigt ökar, i stor utsträckning beror på förhållandet att den så kallade kristna vilodagen vanhelgas och att samhällets moral i hög grad skulle förbättras om man kunde tvinga fram helighållandet av söndagen. Detta påstående har särskilt hävdats i Amerika, där läran om den sanna vilodagen har förkunnats i större utsträckning än på andra håll. Därför har nykterhetsrörelsen, en av de viktigaste och mest framträdande moraliska reformkrafterna, ofta knutits till söndagsrörelsen. De som ansluter sig till den, framställer sig som om de arbetade för att befrämja samhällets högsta intressen, medan de som inte vill ansluta sig till den, bedöms som fiender till nykterhet och reformsträvanden. Men själva förhållandet att en rörelse som har till mål att genomdriva en villfarelse, anknyts till ett arbete som i sig själv är vällovligt, är inte något argument till försvar för villfarelsen. Vi kan dölja ett gift genom att blanda det med hälsosam mat, men det förändrar inte giftets natur. Det blir tvärtom ännu farligare, eftersom man lättare kan bli förgiftad utan att veta om det. Ett av Satans tillvägagångssätt är att förena lögnen med just så mycket sanning, att den blir tilltalande. Ledarna inom söndagsrörelsen kan försvara reformer som folket behöver, principer som stämmer överens med Bibeln. Men när de till dessa reformer knyter krav som strider mot Guds lag, kan hans tjänare inte ansluta sig till dem. Ingen kan ge dem rätt att åsidosätta Guds bud till förmån för mänskliga föreskrifter.DSS 561.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents