Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pesten ger perspektiv

  Pesten eller “den stora döden” som härjade i Schweiz år 1519 gav ny framgång åt Reformationen. Då människorna ställdes ansikte mot ansikte med pesten var det många som började inse hur tom och meningslös den avlat var, som de hade köpt. De längtade efter en fastare grund på vilken de kunde bygga sin tro. Zwingli blev angripen av sjukdomen. Han blev så svag att hans närmaste gav upp allt hopp om att han skulle bli frisk. Ja, ryktet spred sig vida omkring att han var död. Ändå höll han hoppet och modet uppe i denna prövningens stund. Han såg upp till Golgata kors och satte sin tillit till honom som är mäktig att frälsa från all synd. Då han hade fått sin hälsa tillbaka förkunnade han evangelium med ännu större iver än tidigare. Hans ord hade stort inflytande. Folket bjöd med glädje sin älskade pastor välkommen då han vände tillbaka till dem från gravens rand. De kom själva från de sjuka och döende som de hade vårdat. De lärde sig att sätta större värde på evangeliet än de någonsin tidigare hade gjort.DSS 175.1

  Zwingli hade fått en klarare förståelse för evangeliets sanningar. I högre grad än tidigare hade han i sitt liv upplevt dess kraft att förvandla människor. Det han predikade om var människans fall och frälsningsplanen. “I Adam”, sade han, “är vi alla döda och nedsjunkna i fördärv och fördömelse.” — Wylie, band 8, kap. 9. “Kristus. . . har köpt oss en evig frälsning. . . hans lidande är. . . ett evigt offer som aldrig mister sin helande kraft. Detta offer är allt som den gudomliga rättfärdigheten kräver till evig tid av alla som förlitar sig på det med fast och orubblig tro.” Men samtidigt påpekade han klart att människan inte hade fått frihet att fortsätta i synd på grund av Kristi nåd. “Var helst det finns tro på Gud, där bor Gud själv. Och där Gud är, där finns en iver som driver på och tvingar människan till goda gärningar.” — D’Aubigné, band 8, kap. 9.DSS 175.2

  Människor var så intresserade av att få lyssna till Zwinglis predikan att domkyrkan inte kunde rymma de stora människoskaror som kom för att lyssna till honom. Han framhöll sanningen gradvis för sina lyssnare efter hand som de kunde ta emot den. I början var han försiktig med att framhålla sådana saker som kunde skrämma dem och väcka fördomar. Hans första uppgift var att vinna dem för Kristi lära och att göra intryck på dem med hans kärlek och framhålla för dem hans exempel. När de tog emot grundsanningarna i evangeliet, skulle deras vidskepliga idéer och handlingssätt utan tvivel försvinna.DSS 175.3

  Steg för steg gjorde reformatorn framsteg i Zürich. Hans fiender blev oroliga. De vaknade upp till aktivt motstånd. För ett år sedan hade munken från Wittenberg sagt nej till påven och kejsaren i Worms. Allt tydde på ett liknande motstånd mot påvemaktens krav i Zürich. Gång på gång angreps Zwingli. I de påvliga kantonerna blev evangeliets anhängare då och då förda till bålet. Men det var inte nog. Upphovsmannen till kätteriet måste tystas. Biskopen i Konstanz sände därför tre deputerade till rådet i Zürich, där de anklagade Zwingli för att ha förlett folket till att överträda kyrkans lagar. Detta var ju ett hot mot fred och god ordning i samhället. De påstod att det var fara för uppror om kyrkans myndighet ifrågasattes. Zwingli svarade att han hade förkunnat evangelium i Zürich i fyra år och att denna stad “var lugnare och fredligare än någon annan stad i Schweiz”. “Är inte kristendomen”, sade han, “det bästa medlet för att bevara det offentliga lugnet och säkerheten?” — Wylie, band 8, kap. 11.DSS 176.1

  Sändebuden förmanade rådsherrarna att bli kvar i kyrkan. Utanför den fanns inte någon frälsning, sade de. Zwingli svarade: “Låt inte denna anklagelse göra er oroliga. Församlingens grundval är samma klippa, den samme Kristus som gav Petrus hans namn, därför att han i trohet bekände honom inför människorna. Gud tar emot var och en bland alla folk som av hjärtat tror på Herren Jesus. Det är den församlingen han godkänner. Utanför den blir ingen salig.” — D’Aubigné, Londonutgåvan, band 8, kap. 11. Som resultat av mötet tog ett av biskopens sändebud emot den reformerta läran.DSS 176.2

  Rådet vägrade att vidta några åtgärder mot Zwingli. Rom förberedde sig därför att göra nya angrepp mot honom. Då reformatorn fick höra om de planer hans fiender hade, utbröt han: “Låt dem bara komma. Jag fruktar dem inte mer än den fasta klippan fruktar vågorna som tornar upp sig vid dess fot.” — Wylie, band 8, kap. 11. De ansträngningar prästerskapet gjorde befrämjade bara den sak som de försökte omstörta. Sanningen fortsatte endast att breda ut sig. Protestanterna i Tyskland, som på grund av Luthers försvinnande hade blivit modlösa, fick nytt mod då de hörde att evangelium hade framgång i Schweiz.DSS 177.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents