Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 5—England kastar oket

  Under Medeltiden hade den vanlige medborgaren inte tillgång till Bibeln på sitt eget modersmål. Då var det t.o.m. belagt med dödsstraff att äga en Bibel. Men John Wycliffe ändrade på detta i sitt hemland, England. Hans verksamhet och inflytande sträckte sig långt utanför landets gränser.
  Före Reformationen fanns det under vissa tider bara mycket få exemplar av Bibeln. Men Gud hade inte tillåtit att hans Ord skulle helt utrotas. Dess sanning skulle inte för alltid vara dold. Han kunde lika lätt frigöra livets Ord som han kunde öppna fängelsedörrarna och låsa upp järnportarna för att befria sina tjänare. I många länder i Europa påverkades människor av Guds Ande att söka efter sanningen som efter dolda skatter. Guds försyn ledde dem tillbaka till Bibeln och de studerade dess sidor med stort intresse. De var villiga att vandra i ljuset, vad det än skulle kosta. Även om de inte förstod allt, kunde de ändå upptäcka många sanningar som länge hade varit dolda. De gick ut som av himmelen sända budbärare och bröt sönder övertrons och villfarelsens kedjor. De uppfordrade dem som så länge hade varit slavar, att stå upp och hävda sin frihet.
  DSS 77.1

  Om man undantar valdenserna, hade Guds ord under århundraden varit inlåst i ett enda språk, som inga andra än de lärde förstod. Men tiden hade nu kommit då Bibeln skulle översättas och ges till folket i de olika länderna på deras eget språk. Världen hade passerat sin midnattstimma. Mörkret höll på att försvinna och i många länder såg man tecken på att en ny dag höll på att gry.DSS 77.2

  Under trettonhundratalet tändes “Reformationens morgonstjärna” i England. John Wycliffe var Reformationens förelöpare inte bara i England utan inom hela kristenheten. Den kraftiga protest som det blev honom förunnat att rikta mot Rom, skulle aldrig kunna nedtystas. Denna protest inledde den kamp som förde till att enskilda människor, kyrkosamfund och nationer blev frigjorda.DSS 77.3

  Wycliffe fick liberal uppfostran. För honom blev “Herrens fruktan visdomens begynnelse”. Vid universitetet blev han känd för sin brinnande fromhet, liksom för sin anmärkningsvärda begåvning och gedigna lärdom. I sin törst efter kunskap sökte han göra sig förtrogen med varje kunskapsområde. Han blev utbildad i skolastisk filosofi, i kyrkans lära och i civil lag, framför allt den som gällde hans eget land. I hans senare arbete såg man tydligt frukterna av den utbildning han fått i ungdomen. Hans grundliga kännedom om sin tids filosofi gjorde det möjligt för honom att avslöja dess villfarelse. Eftersom han genom sina studier hade skaffat sig kännedom om både borgerliga och kyrkliga lagar, var han utrustad att ta upp kampen för borgerlig och religiös frihet. På samma gång som han kunde använda Andens svärd kände han också till de högre skolornas lärdom. Och han kände väl den vetenskapliga taktiken. Hans stora begåvning och omfattningen och grundligheten i hans kunskap gjorde att han blev respekterad av både vänner och fiender. Hans anhängare såg med tillfredsällelse att deras lärare stod i främsta ledet bland nationens stora män. Hans fiender blev på det sättet hindrade att kasta förakt över Reformationens sak, genom att beskylla dess talesman för okunnighet eller svaghet.DSS 78.1

  Redan vid universitetet började Wycliffe studera Bibeln. På denna tid då Bibeln bara fanns på de klassiska språken kunde lärde finna vägen till sanningens källa, som var stängd för de okunniga. Vägen var således redan beredd for Wycliffes framtida arbete som reformator. Lärda män som hade studerat Bibeln på grundspråken hade funnit den stora sanningen om Guds fria nåd, som Bibeln uppenbarar. Genom sin undervisning hade de utbrett kunskapen om denna sanning och fört andra fram till det levande Ordet.DSS 78.2

  Då Wycliffes uppmärksamhet riktades mot Bibeln studerade han den på samma grundliga sätt som hade gjort det möjligt för honom att bemästra de övriga vetenskaperna. Han hade dittills känt en stor saknad som varken hans vetenskapliga studier eller kyrkans lära hade kunnat tillfredsställa. I Bibeln fann han det som han dittills förgäves hade sökt. Där såg han frälsningsplanen uppenbarad och Kristus framställd som människornas ende Frälsare. Han överlämnade sig själv i Kristi tjänst och beslöt sig för att förkunna de sanningar som han hade upptäckt.DSS 78.3

  Liksom de senare reformatorerna kunde inte heller Wycliffe i början förutse hur långt hans arbete skulle föra honom. Han satte sig inte medvetet i opposition mot Rom, men hans hängivenhet för sanningen kunde inte annat än föra honom i konflikt med villfarelsen. Men efterhand som han allt tydligare insåg påvemaktens falska lära framhöll han allt ivrigare Bibelns sanning. Han såg att den romerska kyrkan hade övergett Bibeln och antagit mänskliga traditioner. Utan fruktan beskyllde han prästerna för att ha bannlyst Bibeln och krävde av dem att de åter skulle låta folket få Bibeln och att dess auktoritet åter skulle respekteras inom kyrkan. Han var en kunnig och uppriktig lärare och en vältalig förkunnare. Hans dagliga liv var en demonstration av den sanning han förkunnade. Hans förtrogenhet med Bibeln, styrkan i hans argumentering, renheten i hans liv och hans okuvliga mod och integritet gjorde att man allmänt visade honom aktning och förtroende. Många människor hade blivit otillfredsställda med sin tidigare tro. De såg den orättfärdighet som härskade inom den romerska kyrkan och hälsade med uppenbar glädje de sanningar som nu framhölls av Wycliffe. Men de påvliga ledarna fylldes av vrede, då de upptäckte att denne reformator fick större inflytande än de själva ägde.DSS 79.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents